Haku

VKL 605/15

Tulosta

Asianumero: VKL 605/15 (2016)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2016

Onko latorakennuksen vaurioituminen aiheutunut myrskystä? Rakenne- tai rakennusvirhe. Vähitellen tapahtuneen ilmiön aiheuttama vahinko. Näyttövelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan latorakennus on vaurioitunut 29.12.2013 myrskytuulen painettua rakennusta vinoon, minkä lisäksi rakennuksen kattolappeen reunasta on irronnut kattopeltiä. Vakuutuksenottaja on tehnyt vahinkoilmoituksen lokakuussa 2014.

Vakuutusyhtiö on 26.11.2014 antamassaan korvauspäätöksessä katsonut, että myrskytuuli ei voinut olla niin voimakas, että sen voima olisi riittänyt painamaan rakennusta vinoon. Rakennuksen vinoon painuminen on johtunut rakennuksen suunnittelu-/rakennusvirheistä. Vakuutusehtojen mukaan korvauspiiristä on rajattu pois vahinkotapahtumat, jotka johtuvat rakennusvirheistä, tai jotka aiheutuvat vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja pyytää, että vakuutusyhtiön virheellinen päätös muutetaan. Vakuutuksen piiriin on otettu tilan rakennuksista vain parhaimmat.

Kyseisenä vahinkopäivänä tapahtui kaksi eri myrskyvahinkoa, joista toinen oli metsän keskellä olevalle huvilarakennukselle (katolle kaatui iso puu). Tämän vahingon vakuutusyhtiö korvasi ehtojen mukaisesti. Saman myrskyn aiheuttama peltoladon osittainen luhistuminen viljapellolla purkukuntoon evättiin sillä perusteella, ettei lähimmällä sääasemalla olisi mitattu yli 15 meriä sekunnissa myrskytuulta.

Vahingoittunut lato oli peruskorjattu 1983 perusteellisesti, jolloin siihen oli mm. uusittu peltikatto. Rakennusaikaisesta lahoamisesta tai rakennusvirheestä ei voi olla kyse. Rakennus on koko sen olemassa olon ajan ollut hyvän katon alla ja se on rakennettu huomattavasti nykyajan rakennusvaatimuksia lujemmasta materiaalista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että asiassa on erimielisyyttä siitä, onko vahinko aiheutunut myrskyn seurauksena. Kyse ei vakuutusyhtiön mukaan ole myrskyn aiheuttamasta vahingosta, vaan lato on kunnon ja rakenteen johdosta vähitellen notkahtanut vinoon.

Ilmatieteen laitoksen sääpalvelun mukaan vahinkopäivänä 29.12.2013 tuulilukemat ovat olleet 6 m/s keskituuli ja 10 m/s puuskissa. Ilmatieteen laitoksen mittauspisteet ovat noin 20 kilometrin päässä vahingoittuneesta rakennuksesta.

Vakuutusehtojen mukaan myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, jossa tuulen keskinopeus on ylittänyt 15 metriä sekunnissa lähimmältä sääasemalta mitattuna. Edes puuskissa ei ole ollut myrskyehdon mukaisia sääoloja. Tapausta ei voida katsoa myrskyvahingoksi.

Vakuutusyhtiön mielestä vahingon voidaan katsoa aiheutuneen vähitellen ladon puutteellisesta tuennasta johtuen. Tuenta on ainoastaan ladon alakulmassa, mikä ei ole asianmukaista. RT-kortin (1945) mukaan vinottaistuenta tulee tehdä rakennuksen alakulmasta kattotuoliin. Kyse on rajoitusehtokohdan 5.4.5 mukaisesta rakennevirheestä.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut valokuvia vahingoittuneesta latorakennuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko ladon vaurioituminen aiheutunut myrskyn seurauksena vai onko kyse rakennus- tai rakennevirheistä taikka vähitellen tapahtuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Maatilavakuutusehtojen kohdan 5.2.4 (Myrsky) mukaan vakuutuksesta korvataan myrskystä aiheutunut vahinko. Myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, joissa tuulen keskinopeus on ylittänyt 15 metriä sekunnissa mitattuna vahingon tapahtumapaikkakuntaa lähimpänä olevalla säähavaintoasemalla.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan on näytettävä toteen, että vahinko on aiheutunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta. Tämä tarkoittaa käytännössä selvitystä muun muassa siitä, että tapahtumapaikkakuntaa lähimpänä olevalla säähavaintoasemalla tuulen keskinopeus on vahinkoajankohtana ylittänyt 15 metriä sekunnissa. Tällöin olisi ollut kyse ehtojen mukaisesta myrskystä.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole näyttänyt vahingon aiheutuneen vakuutusehtojen korvattavaksi määrittelemästä myrskystä. Koska kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta, rakennuksen mahdollisella rakennusvirheellä tai vähitellen tapahtuneella vahingoittumisella ei ole merkitystä asian arvioinnissa.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen, eikä lautakunta suosita sen muuttamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia