Haku

VKL 603/04

Tulosta

Asianumero: VKL 603/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2004

Talon perustusten rikkoutuminen Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus

Vakuutuksenottaja P.S. oli 13.7.2004 tekemässä J.H:n omakotitalotyömaalla perustusten sisätäyttöä. Työn yhteydessä kaivinkoneen kauha osui talon harkoista muurattuun perustukseen, joka rikkoutui. Vahingosta haettiin korvausta P.S:n yritystoiminnan vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 13.8.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot. Yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen ehtokohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
-         valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         säilytettävänä
-         suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri, tai
-         muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.
 
Omakotitalon perustukset ovat sisätäyttöä suoritettaessa kaivinkoneen kuljettajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta, eikä vakuutuksesta tästä syystä suoriteta korvausta.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 30.8.2004 P.S. tekee oikaisupyynnön kaivinkonevahinkoasiassaan. P.S. toteaa olleensa kaivinkoneyrittäjänä vuodesta 1980 lähtien ja on tehnyt talonpohjan kaivua ja sisätäyttöä, jotka ovat normaaleja kaivuutöitä rakennustyömailla. P.S. ihmettelee kovasti vakuutusehtoja, jossa viitataan siihen, ettei vastuuvakuutus kata näitä normaaleja kaivuutöitä. Silloinhan vakuutuksella ei ole käytännössä mitään merkitystä. P.S. kysyi päätöksen antaneen henkilön mielipidettä asiasta, että mitä vahinkoja vakuutus korvaa. Henkilö ei osannut vastata yhtään mitään siitä, mitä vakuutuksen piiriin kuuluu. Vastaus oli vain se, että jos P.S. ei ole tyytyväinen päätökseen, niin hän voi tehdä valituksen siitä. P.S:n mielestä päätöksen tehneellä virkailijalla olisi oltava pätevyys asioihin, jos hän antaa päätöksiä korvausasioissa. P.S. pyytää oikaisua korvauspäätökseen.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 23.9.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja sovellettavat vakuutusehdot. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteella tarkoitetaan sitä, että vahingon välttämiseksi työn välittömässä vaikutuspiirissä oleva omaisuus on suojattava, ja jos tämä ei ole mahdollista, työ on suoritettava niin varovaisesti, ettei ko. omaisuudelle pääse aiheutumaan vahinkoa. Tällaiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot jäävät vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle riippumatta siitä, onko suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitetta noudatettu.
 
Vakuutuksenottajan työntekijä on vahingon tapahtuessa ollut tekemässä kaivinkoneella rakenteilla olevan omakotitalon perustusten sisätäyttöä, jolloin kaivinkoneen kauha on osunut perustukseen vaurioittaen sitä. Vakuutusyhtiö katsoo perustusten olleen vahingon sattuessa vakuutuksenottajan toiminnan ja vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri huomioon ottaen vakuutetun suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Koska vahinko ei edellä mainitun ehtokohdan mukaan ole vastuuvakuutuksesta korvattava, ei siitä vaadittua korvausta voida maksaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.11.2000 alkaen
 
Kohta 3.3, Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
-         suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko rikkoutunut talon perustus ollut vakuutetun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta.
 
Vakuutuksenottaja P.S:n työntekijä on kaivinkoneella tehnyt omakotitalon perustusten sisätäyttöä ja rikkonut tällöin koneen kauhalla harkoista muurattua perustusta.
 
Vastuuvakuutukseen sisältyvä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta koskeva rajoitus tulee sovellettavaksi silloin, kun omaisuus ei ole vakuutuksenottajan työsuorituksen kohteena, mutta hänellä on velvollisuus huolehtia siitä, että omaisuus ei vahingoitu. Sekä työsuorituksen kohteena että sen välittömässä läheisyydessä oleva omaisuus on yleisesti normaalia suuremman vahingonvaaran kohteena ja tämä riski on haluttu rajata vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Kuinka kaukana oleva omaisuus voi olla ehdon rajoituksen piirissä, riippuu työsuorituksen sisällöstä.
 
 
Vahinkotapahtumakuvauksesta käy ilmi, että vakuutuksenottajan työntekijä on työskennellyt rikkoutuneen perustuksen vieressä. Tämän nojalla Vakuutuslautakunta katsoo talon perustusten olleen hänen kannaltaan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta ja pitää vakuutusyhtiön epäävää päätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen sekä varajäsen
Kivikoski. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia