Haku

VKL 600/04

Tulosta

Asianumero: VKL 600/04 (2004)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.11.2004

Ajoneuvon käypä arvo

Tapahtumatiedot
 
Lausunnonpyytäjän omistama Ford Fiesta 1.25 Flair Hatchback –henkilöauto (otettu käyttöön
22.7.1997) vaurioitui 28.2.2004 lunastuskuntoon. Vahinkotarkastushetkellä auton matkamittarin lukema oli 100.876 km.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Tekemänsä hintavertailun pohjalta vakuutusyhtiö piti kyseisen ajoneuvon käypänä arvona 7.000 euroa.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjän mielestä ajoneuvon käypä arvo on 7.665–8.000 euroa. Kyseisessä autossa oli lisävarusteena automaattivaihteisto ja ohjaustehostin, jotka lisäsivät auton ostohintaa aikanaan 13 %. Lausunnonpyytäjä viittaa Autotalli.com -internetpalvelusta tulostamiinsa hintatietoihin ja toteaa, että myynnissä olevien manuaalivaihteisten autojen, joilla on ajettu noin 100.000 km, hintahaitari autoliikkeissä on 7.500–8.100 euroa. Jos tähän summaan lisätään automaattivaihteiston ja ohjaustehostimen osalta 13 % ja vähennetään käteisalennus, keskihinnaksi saadaan 7.665 euroa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yli 100.000 km ajetussa käytetyssä autossa oleva automaattivaihteisto vähentää auton arvoa, vaikka auton uushankintahinta onkin ollut korkeampi kuin manuaalivaihteistolla varustetussa autossa. Lisäksi tässä tapauksessa auto on lunastettu yhdellä rengaskerralla. Lausunnonpyytäjän viittaamia autoliikkeiden hintapyyntöjä ja ulosmyyntihintoja ei sellaisenaan voida asettaa auton käyvän arvon määrityksen perusteeksi. Tapauksen liitemateriaalina olevissa autoliikkeiden myynti-ilmoi­tuk­sissa mainituissa autoissa on ajokilometrejä 20.000–30.000 km vähemmän kuin nyt kyseessä olevassa autossa lunastushetkellä.
 
Vakuutusyhtiö pitäytyy korvauspäätöksessään.
 
Lausunnonpyytäjän lisäkirje
 
Lausunnonpyytäjä toistaa aiemmin esittämiään seikkoja ja toteaa mm., että kyseinen auto oli erittäin hyvässä kunnossa eikä se ollut lainkaan ruosteessa. Lausunnonpyytäjä olisi ollut halukas ottamaan tilalle samanlaisen auton samoilla varusteilla. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 7.2.1 mukaan suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo.
 
Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.
 
Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyt­töönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaisella ajoneuvon käyvällä arvolla tarkoitetaan käytännössä sitä käteishintaa, jonka vakuutuksen kohteesta olisi todellisuudessa saanut, jos se olisi myyty juuri ennen vahingon sattumista.
 
Lausunnonpyytäjän viittaamat Autotalli.com -internetpalvelusta tulostetut hintatiedot ovat autoliikkeiden hintapyyntöjä. Liikkeiden hintapyyntöihin ja ulosmyyntihintoihin sisältyy myyntikate ja muita eriä. Tämän vuoksi näitä hintoja ei voi suoraan ottaa ajoneuvon käyvän arvon määräytymisperusteeksi. Lautakunta toteaa, että esitetyissä autoliikkeiden hintatiedoissa pyyntihinnal­taan yli 7.500 euroa olevissa autoissa on iskutilavuudeltaan suurempi moottori kuin lausunnonpyytäjän Ford Fiestassa tai niillä on ajettu tyypillisesti 15.000–30.000 km vähemmän. Hintavertailuaineistossa mukana olleet yksityishenkilöiden hintapyynnöt samanikäisistä Ford Fiestoista ovat tasoltaan 6.500 euroa.
 
Lautakunta toteaa vielä, että aikanaan hankittujen lisävarusteiden auton arvoa korottava vaikutus vähenee auton ikääntyessä. Selvityksen mukaan lausunnonpyytäjän auto lunastettiin vain yksillä renkailla, mikä laskee käypää arvoa jonkin verran.
 
Käytettävissään olevan hintavertailuaineiston perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön nyt kyseessä olevan ajoneuvon käyväksi arvoksi arvioima 7.000 euroa on tasoltaan asianmukainen. Lautakunta ei suosita lisäkorvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Sario, Tuomela ja Uimonen sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia