Haku

VKL 598/14

Tulosta

Asianumero: VKL 598/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Vuokralaisen vastuu. Vuotovahinko. Johtuiko vesivahinko epätiiviistä tulppauksesta vai viallisesta sulkuventtiilistä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva vuokralainen A irrotti astianpesukoneen muuton yhteydessä 31.1.2014. Astianpesukoneen tuloputken huomattiin 14.2.2014 vuotaneen vettä lattialle ja edelleen rakenteen läpi huoneiston alapuolella olevaan kellarivarastoon. Astianpesukone ei ollut kiinni tuloputkessa, mutta hanasulku oli kiinni. A oli tulpannut tuloputken itse ja hän oli ilmoittanut tarkastaneensa astianpesukoneen hanasulun irrotuksen yhteydessä. Vahinkotarkastuksen mukaan liitännän sulkuventtiili oli viallinen eikä se sulkeutunut kunnolla. Toisaalta tuloputken tulppaus oli löysällä, mikä mahdollisti osaltaan vuodon. Korvausta oli haettu vakuutuksenottajana olevan asukkaan vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä oli venttiilin rikkoutumisesta aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Hanasta ei ollut irrottamisen yhteydessä vuotanut kuin muutama tippa vettä, joten venttiilin oli täytynyt rikkoutua vasta asukkaan muutettua pois. Vakuutuslautakunta on antanut kiinteistövakuutusta koskevassa asiassa ratkaisusuosituksen VKL 597/14. Kiinteistövakuutusta ja vastuuvakuutusta koskevat asiat on käsitelty yhdessä.

Asiakkaan valitus

Vahinkoa kärsinyt asunto-osakeyhtiö on pyytänyt 6.10.2014 päivätyssä vastineessaan Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, tulisiko vahinko korvata asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta vai asukkaan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastuuvakuutusyhtiön mukaan tulppaamista ei edellytetä rakentamismääräyksissä. Valmistajan ohjeiden mukaan on riittävää, että putki oli suljettu tulpan lisäksi sen pohjaan tiivisteeksi tulevalla tiivisterenkaalla. Vahinko johtui viallisesta sulkuventtiilistä eikä kyseessä ollut A:n tuottamuksesta johtunut vahinko.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle asunnon vuokralaiselle tilaisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottaja ei ole antanut lausumaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, johtuiko vuotovahinko A:n tuottamuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 4.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Hanan valmistajan ohjeiden mukaan pesukoneventtiili on suljettava aina käytön jälkeen. Jos hanaan ei kytketä pesukonetta, pitää hanan pesukoneen liitäntäputki tulpata. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei rakennusmääräyksissä tai hanan valmistajan ohjeissa edellytetä, että astianpesukoneen irrotuksen tekisi LVI-asentaja. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A ollut toiminut huolimattomasti irrottaessaan ja tulpatessaan astianpesukoneen tuloputken tulpalla, ottaen lisäksi huomioon, että A oli ilmoittanut tarkastaneensa, ettei putkesta valunut vettä hanan sulkemisen jälkeen vettä. Vahinkokartoituksen perusteella vahinko johtui viallisesta sulkuventtiilistä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole vahingonkorvausvastuussa vahingosta, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia