Haku

VKL 597/08

Tulosta

Asianumero: VKL 597/08 (2008)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.11.2008

Murto- ja ryöstövakuutus Vakuutuksesta korvattava varkaus Murron jäljet Ravintolaan oli menty murtojälkiä jättämättä

Ravintolaan on menty 24. ja 25.6.2008 välisenä yönä. Ravintolasta on viety ravintolan esineitä, savukkeita, alkoholia ja rahaa. Ravintolan omistaja on ilmoittanut, että ulko-ovessa ollut riippulukko on murrettu auki. Paikalle tulleet poliisit eivät ole riippulukkoa etsinnöistä huolimatta löytäneet. Takaoven uppolukossa ei ole havaittu murtojälkiä. Vakuutusyhtiön edustaja on käynyt paikalla myöhemmin, mutta tällöinkään ei murtojälkiä ole havaittu. Korvauksia vahingoista on haettu ravintolan murto- ja ryöstövakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös
Korvattavan murtovahingon edellytyksenä oli ehtojen mukaisesti, että rakennukseen tai huoneistoon oli murtauduttu tai tunkeuduttu ehtokohdassa tarkemmin täsmennetyllä tavalla sen rakenteita ja lukkoja vahingoittaen tai avaimella, joka oli saatu haltuun ryöstön tai murtautumisen avulla. Vakuutusyhtiön hallussa olleiden tietojen mukaan kyse ei ollut ehtojen mukaisesta murtovahingosta. Koska varkausvahingot eivät kuuluneet vakuutuksen korvauspiiriin, ei vakuutusyhtiö maksanut korvausta anastetusta omaisuudesta.
 
Asiaa käsiteltiin myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä.
 
Lausuntopyyntö
Kesäkuun 24. ja 25. päivien välisenä yönä ravintolaan murtauduttiin takaoven kautta. Ovessa ollut vakuutusyhtiön hyväksymä irtolukko murrettiin ja ravintolasta vietiin runsaasti irtaimistoa. Murto ilmoitettiin poliisille ja poliisin tutkimuksissa irtaimistoa todettiin varastetuksi ja liikkeestä löydettiin sormenjälkiä. Kyseessä on pieni yritys ja he ovat olleet kauan vakuutusyhtiön asiakkaana ja aina maksaneet vakuutusmaksut. Vakuutuksenottaja ei ymmärrä, miksi heille ei makseta korvauksia, varkaus on aiheuttanut suuret rahalliset vahingot. Asiasta pyydetään Vakuutuslautakunnan lausuntoa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Valituksessa ei ole tuotu esiin uusia asiassa tehtyyn ratkaisuun vaikuttavia seikkoja ja vakuutusyhtiö katsoo, ettei sen ole syytä muuttaa aiempaa ratkaisuaan. Mikään ei viittaa siihen, että ravintolan tiloihin olisi murtauduttu rakenteita tai lukkoja vahingoittaen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvaamaan kohdassa 3 mainituista äkillisistä, ennalta arvaamattomista vahingoista vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on
          murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai
          tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla.
 
Ratkaisusuositus
 
Ravintolatiloihin on menty yön aikana. Ravintolan ulko-ovien kiinteissä lukoissa, ovissa, ikkunoissa tai muissakaan ravintolaan sisään vievissä aukoissa ei ole ollut mitään murtautumisen jälkiä. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että ulko-ovessa ollut riippulukko on murrettu auki. Riippulukkoa ei ole koskaan löytynyt. Vakuutuksenottajan vakuutuksesta korvataan anastamiset ja vahingonteot, jos vakuutettuun paikkaan on menty rakennuksen tai huoneiston rakenteita murtamalla eli rikkomalla. Vakuutuksenottajan tulee osoittaa, että vahinko on aiheutunut ehtojen määrittelemällä tavalla. Vakuutuksenottaja ei ole kyennyt osoittamaan, että ravintolaan olisi menty murtautumalla tai muutoinkaan ehtojen edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Kallioinen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.
 


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia