Haku

VKL 594/12

Tulosta

Asianumero: VKL 594/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2013

Auton vaurioituminen renkaan rikkoutuessa Olivatko auton vahingot aiheutuneet korvattavasta vakuutustapahtumasta? Ulkoapäin vaikuttanut syy

Tapahtumatiedot

A:n henkilöauto vahingoittui 26.8.2012 moottoritiellä ajettaessa. Vahinkoilmoituksen mukaan auto alkoi täristä, pomppia ja tanssia. Jonkin ajan kuluttua autosta räjähti oikeanpuoleinen eturengas, joka samalla rikkoi ajovalon, vilkun ja muita osia auton etuosasta. Autolle oli vahinkoilmoituksen mukaan tehty kaksi päivää aiemmin ohjauskulmien säätö. A:n mukaan oli epäselvää, oliko tässä työssä tehty virhe, joka olisi aiheuttanut onnettomuuden. Korvausta auton vaurioista haettiin kolarointivakuutuksen sisältävästä kaskovakuutuksesta.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan suurimman vahingon aiheutti renkaan hajoaminen, joka rikkoi auton keulan osia. Auto oli ollut kaksi päivää aikaisemmin autoliikkeessä, jossa säädettiin aurauskulmat. He eivät kertoneet, että renkaissa olisi ollut vikaa. Autokorjaamosta kerrottiin, että on mahdotonta sanoa, miksi rengas rikkoutui. Matkalla oli joitain tien korjaustöitä, jotka ovat voineet vahingoittaa rengasta. Vahinkohetkellä oli jo hämärää ja auton turvallinen pysäyttäminen oli ensisijaista. Tuolloin ei voinut havainnoida, oliko tiellä jotain tai oliko jotain osunut renkaaseen.

Vakuutusehdoissa ei ole rajoitusta, jonka mukaan korvausta ei makseta, jos osan rikkoontuminen aiheuttaa muiden osien rikkoutumisen. Kyse ei ollut vahingosta, joka aiheutui ajoneuvon osalle tai laitteelle sen rakenne-, valmistus- tai materiaaliviasta. Kolarointiosan sisältävästä vakuutuksesta tulee korvata tuntemattomasta syystä aiheutuneesta renkaan rikkoutumisesta seurannut äkillinen isku, joka kohdistui auton keulaosaan. Renkaan vahinko voi rajautua korvauspiirin ulkopuolelle, mutta ainakin muut vauriot tulee korvata.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehtojen mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta taikka iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muus­ta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Käytettävissä olevan selvityksen mukaan räjähtänyt rengas rikkoi auton etuosaa. Selvityksestä ei ilmene, että auto olisi pudonnut räjähdyksen jälkeen tiehen ja että auto olisi vaurioitunut putoamisen johdosta.

Tapauksessa ei ole esitetty selvitystä A:n auton renkaista tai niiden kunnosta. Vakuutuslautakunta pitää kuitenkin mahdollisena ja yleisesti tunnettuna, että auton renkaita rikkoutuu käytössä ilman ulkoista syytä. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, että auton rengasta olisi kohdannut autoa ulkoapäin vahingoittanut isku tai että rengas olisi rikkoutunut muusta sitä äkillisesti ja ulkopäin vahingoittaneesta syystä. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että vaurioiden syynä olisi ollut kolarointivakuutuksen korvauspiiriin kuuluva syy. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta vaurioista, jotka ovat aiheutuneet autolle renkaan räjähtämisen seurauksena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta