Haku

VKL 592/11

Tulosta

Asianumero: VKL 592/11 (2012)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2012

Rakentajan vastuuta koskeva riita-asia Ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitettu rakennustyö

Lausunnonpyytäjänä olevan asunto-osakeyhtiön ja yhtiön omistaman rivitalon rakentaja-urakoitsijan välille on muodostunut riitatilanne rakentajan 10 vuoden vastuun piiriin kuuluvien virheiden korjaamisesta. Rakennus on valmistunut vuonna 2001. Koska urakoitsija ei ole ollut halukas keskustelemaan asiasta, on asunto-osakeyhtiö kääntynyt lakimiehen puoleen.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua, koska kysymys on rakennusaikaisiin virheisiin liittyvistä korjaus- tai korvausvaatimuksista.

 

Valitus

Lausuntopyynnön mukaan asunto-osakeyhtiön vaatimuksena on, että oikeusturvan tulee korvata rakennusliikkeen ja asunto-osakeyhtiön väliseen riitatilanteeseen liittyvät välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätökseensä ja toteaa lisäksi seuraavaa: kiinteistön täysarvovakuutus ja siihen liittyvä oikeusturvavakuutus on tullut voimaan 27.4.2004. Rivitalo, johon riidat liittyvät, on valmistunut vuonna 2001. Kysymys on siten ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneesta rakentamisesta ja siinä sittemmin ilmenneiden vikojen korjaamisesta. Oikeusturvaedun kannalta ei ole merkitystä sillä, milloin mahdolliset virheet on havaittu tai niistä aiheutuvat riitaisuudet ovat syntyneet.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta muusta kuin tavanomaisesta kunnossapitoon liittyvästä rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista.

 

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä rakentajan vastuuta koskevaan riitaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta rakennustyöstä tai sitä koskevista sopimuksista tai takuista. Nyt käsillä olevassa tapauksessa riita-asia johtuu kiinteistöllä tehdystä rakennustyöstä ja sitä koskevasta sopimuksesta. Rakennus on valmistunut 2001 ja vakuutus on astunut voimaan 27.2.2004, joten työ on aloitettu ennen vakuutuksen voimaantuloa. Tämän vuoksi asiassa koituvia kuluja ei vakuutusehtojen mukaan korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia