Haku

VKL 59/16

Tulosta

Asianumero: VKL 59/16 (2016)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.06.2016

Todennäköinen syy-yhteys psoriasiksen hoitoon määrättyjen Neotigason-, Trexan- ja Dermovat-lääkkeiden käytön ja vahingonkärsineen moninaisten oireiden välillä.

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 10.6.2015 mukaan A:lle (s. 1944) on määrätty yliopistollisen sairaalan ihotautien poliklinikalla mm. Neotigason- (aloitettu 22.7.2014), Trexan- (aloitettu 26.11.2014) ja Dermovat (aloitettu 15.4.2015) -lääkitykset. Lääkkeiden käytön aloittamisen jälkeen A:lla on ilmennyt moninaisia oireita. Neotigasonin käytön aloittamisen jälkeen A:lla on ollut päänsärkyä, näköhäiriöitä, nenäverenvuotoa, harmaakaihin pahentumista, lihas- ja nivelkipuja ja pieniä punertavia täpliä iholla. Trexanin käytön aloittamisen jälkeen A:lla on ollut voimakasta hiustenlähtöä, karvatupentulehdusta, lihas- ja luusärkyä, voimakasta pahoinvointia, pieniä punaisia täpliä iholla ja kynsien haurastumista ja halkeilua. Dermovatin käytön aloittamisen jälkeen on ilmennyt hartiasärkyjä, nivelkipuja, painonnousua ja kuukasvoisuutta. Ennen lääkkeen aloitusta A:lle on tehty harmaakaihileikkaus, mutta lääkkeen aloittamisen jälkeen näkö on alkanut jälleen heikentyä. A haki oireiden johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireiden korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja oireiden välillä. Yhtiö piti mahdollisena, että A:n moninaiset oireet voisivat mahdollisesti liittyä A:n käyttämiin lääkkeisiin. Yhtiö totesi kuitenkin, että oireet ovat laadultaan sellaisia, joita voi esiintyä lääkityksestä riippumatta ja että ne voivat liittyä myös A:n perussairauksiin. Tällä perusteella A:n korvaushakemus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A hakee korvausta vahinkoilmoituksessa listaamistaan oireista ja katsoo niitä vastaavan kertakorvauksen olevan noin 15 000 euroa. A kritisoi häntä hoitaneiden lääkäreiden toimintaa ja katsoo, että asiaa vakuutusyhtiössä käsitelleen henkilön asiantuntemus on riittämätön.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitetyn.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 10.5.2010–13.5.2015.

Yliopistollisen sairaalan ihotautien poliklinikan sairauskertomustekstien 10.5.2010–28.4.2015 mukaan A on tullut poliklinikalle tutkittavaksi ihopsoriasiksen hoito-ongelmien ja nivelpsoriasiksen mahdollisuuden vuoksi. A:lla on todettu ihopsoriasis jo vuonna 1975. Lisäksi A:lta on vuonna 1990 leikattu oikeanpuoleinen rintasyöpä ja A sairastaa verenpainetautia, osteoporoosia, tyypin II diabetesta ja kilpirauhasen vajaatoimintaa ja hänen verensä kolesteroliarvot ovat kohonneet. A:n oikeassa polvessa on pitkään ollut kipuoireita, joille selittävää syytä ei ole löytynyt. Myös olkapäissä on ollut kipuoiretta ja ne on leikattu. Tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyen on pohdittu myös nivelpsoriasiksen mahdollisuutta, mutta tehdyissä oikean polven ja lannerangan magneettitutkimuksissa ja tulehduskokeissa ei ole todettu nivelpsoriasikseen viittaavaa. Psoriasiksen on käytetty eri lääkevalmisteita.

Vastaanottokäynnillä 22.7.2014 A:lla on todettu psoriasisläiskiä vartalolla, raajoissa ja päänahassa. Oikean etusormen kynnessä on todettu kynnen irtoamaa; muuten kynnet ovat olleet hyvässä kunnossa. Psoriasiksen hoitoon on päädytty aloittamaan Neotigason-lääkitys. Annostusta on nostettu puhelinkontaktin 17.9.2014 perusteella. Puhelinkontaktia 4.11.2014 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A on ottanut yhteyttä, koska hänelle on aiheutunut Neotigason-lääkityksestä päänsärkyä, lihas- ja nivelsärkyä, silmien kuivumista ja hiustenlähtöä. A ei ole muutenkaan kokenut hoidosta hyötyä. Lääkitys on päätetty lopettaa. Vastaanottokäynnillä 24.11.2014 on aloitettu Trexan-lääkitys. A on 9.1.2015 ottanut puhelimitse yhteyttä hoitolaitokseen ja kertonut, että Trexanista on tullut nivelkipua ranteisiin ja oikeaan polveen. Oireilu on helpottunut, kun A on pitänyt lääkkeestä taukoa ja terveyskeskuksesta on määrätty lyhyt systeemisteroidikuuri. Oireet ovat alkaneet taas, kun A on aloittanut Trexanin käytön uudelleen. Lääkitys on päätetty lopettaa. Vastaanottokäynnillä 15.4.2015 on aloitettu psoriasiksen paikallishoidoksi Dermovat. Puhelinkontaktia 28.4.2015 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A on ilmoittanut, että hänelle on tullut Dermovatista paljon sivuvaikutuksia; mm. kämmeniin tullut verisuonia näkyviin käytön yhteydessä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:n lääkevahinkoilmoituksessa ilmoittamat oireet korvata lääkevahinkona. Vakuutuslautakunta ei käsittele A:n valitusta siltä osin, kuin siinä on kyse A:ta hoitaneiden lääkäreiden toiminnasta, koska asia ei tältä osin kuulu lautakunnan toimivallan alueelle.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2015 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksen tarkoitus on korvata lääkkeiden yllättäviä haittavaikutuksia. Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien lääketieteellisten selvitysten mukaan A on pitkään sairastanut ihopsoriasista, jonka hoitoon on käytetty eri lääkevalmisteita. A:n lääkevahinkoilmoitus koskee Neotigasonin, Trexanin ja Dermovatin haittavaikutuksia. Vakuutuslautakunta toteaa, että osa A:n korvattavaksi vaatimista oireista voi liittyä lääkkeiden käyttöön. Lautakunta katsoo kuitenkin, että kyseessä ovat lääkkeiden tavanomaiset sivuvaikutukset, joissa ei ole kyse sellaisista lääkkeen yllättävistä haittavaikutuksista, jotka tulisivat korvattaviksi lääkevahinkovakuutuksesta. Lisäksi korvattaviksi vaaditut oireet sopivat myös A:n perussairauksien aiheuttamiksi, jolloin syy-yhteys lääkkeiden käytön ja oireiden välillä jää epäselväksi. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Mervaala

Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia