Haku

VKL 591/14

Tulosta

Asianumero: VKL 591/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Korvauksen määrä keittiön vuotovahinkoasiassa. Keittiökaapeista maksettava määrä.

Tapahtumatiedot            

Vakuutuksenottajan omistaman huoneiston keittiön allaskaapissa ollut lämminvesivaraaja oli vuotanut vettä kesällä ja syksyllä 2010 keittiön lattialle, minkä seurauksena keittiön allaskaappi ja lattiarakenteet olivat vaurioituneet. Lattiarakenteet ja keittiön kaapistot purettiin ja kuivattiin. Tämän jälkeen vakuutuksenottaja korjasi suurelta osin itse keittiön rakenteet ja asensi uudet kaapistot paikalleen. Korvausmäärästä neuvoteltiin useaan kertaan ja riitaisuutta asiassa jäi lopuksi vielä keittiön kaapistojen korvausmäärästä.

Asiakkaan valitus            

Asiakas katsoo, että keittiön kaapistot tulee korvata kokonaisuudessaan. Vahingoittuneiden kaappien arvo ei ole laskenut alle puoleen niiden jälleenhankinta-arvosta eli nykyhinnasta. Keittiö on saatettu käyttökuntoon edullisimmalla mahdollisella tavalla, sillä työ on tehty itse, jolloin korvaus työstä on ollut vain 10 euroa / tunti. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehtojen mukaan korvataan vain vahingosta aiheutuneet välittömät esinevahingot. Vahingoittuneelle omaisuudelle tehtyjä perusparannustöitä ei korvata, vaan tällaiset jäävät vakuutuksenottajan vastattavaksi. Keittiön kaapeista on maksettu 500 euroa. Korvaus on maksettu nykyarvoperusteisena. Vahingoittuneet kaapit ovat olleet vuodelta 1983 eli käyttöikänsä päässä. Niiden arvo on alentunut alle puoleen niiden uudishinnasta. Vakuutuslautakunnan ei tule suosittaa lisäkorvauksen maksamista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, mikä on ollut vuotovahingossa vaurioituneiden keittiökaapistojen arvo vahinkohetkellä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 6.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksenkohteelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan mukaisesti.

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 6.2.1.2 mukaan rakennuksen vahingon määrä lasketaan selvittämällä ensisijaisesti suunniteltujen korjauskustannusten määrä joko laskemalla tai käyttämällä apuna urakkatarjousmenettelyä.
...

Mikäli rakennuksen nykyhinta vahinkohetkellä on alentunut alle puoleen sen uudishinnasta, vahingon määrä lasketaan rakennuksen nykyhinnan mukaan. Tällöin myös korvaus maksetaan nykyhinnan mukaan.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan omistaman huoneiston vuodelta 1983 olevia keittiön kiinteästi asennettuja kaappeja on vaurioitunut vuotovahingon seurauksena, kun kaappeja on jouduttu irrottamaan rakenteita purettaessa ja korjattaessa. Erimielisyyttä ei ole siitä, etteivätkö tällaiset kaapit olisi vuotovahingon seurauksena korvattavia vahinkoja. Erimielisyyttä on korvauksenmäärästä.

Vakuutusyhtiö on korvannut rakennuksen rakenteiden purku- ja korjauskulut laskujen mukaan. Rakennuksen uudishintaa tai nykyhintaa ei ole vahingon yhteydessä määritelty. Keittiön kiintokalusteet ovat rakennuksen osia. Asiassa ei ole väitetty, että uuden keittiön kiintokalusteet olisivat paremman tasoiset kuin aiemmat kiintokalusteet.

Kun rakennuksen uudishintaa tai nykyhintaa ei ole määritelty, ei vakuutusyhtiö ole osoittanut, että rakennuksen nykyhinta olisi alle puolet sen uudishinnasta. Tällöin vakuutusyhtiön tulee korvata rakennuksen korjauskustannusten määrä uudishinnan mukaan. Kun keittiön kiintokalusteiden korjaus on rakennuksen korjausta, tulee vakuutusyhtiön korvata korjauskulut vaaditun mukaisesti niistä kiinteästi asennettavista kaapeista, jotka ovat vaurioituneet vuotovahingon yhteydessä tai jotka on jouduttu purkamaan rakenteiden avauksen ja korjaamisen vuoksi.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön tulee korvata uusista keittiön kiintokaapistoista vuotovahingossa vahingoittuneiden sekä purun ja korjauksen vuoksi rikkoutuneiden tilalle asennetuista kaapeista vaadittu määrä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Snellman

Jäsenet:
Rantala
Sario
Siirala
Uimonen

Tulosta