Haku

VKL 586/15

Tulosta

Asianumero: VKL 586/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Varkaus vai katoaminen tai unohtaminen. Vakuutetun luvalla sisälle päässeiden henkilöiden tahallaan aiheuttama vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli 2.4.2015 eräässä ravintolassa tutustunut kolmeen henkilöön, joiden kanssa hän oli siirtynyt asuntoonsa. Asunnosta oli klo 4.00–5.00 välisenä aikana anastettu vakuutuksenottajan omaisuutta.

Vakuutusyhtiö on 29.6.2015 tekemällään korvauspäätöksellä hylännyt korvausvaatimukset, koska irtaimiston anastamisen yhteydessä asuntoon ei ole murtauduttu rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön epäävään korvauspäätökseen ja vaatii korvausta anastetusta omaisuudestaan. Kotivakuutukseen kuuluu erikoisturva, jonka perusteella korvataan jopa hänen kadottamansa esineet.

Vakuutuksenottajan mielestä varkaus ja murtautuminen ovat kaksi eri asiaa. Vakuutuksenottaja asuu kerrostalossa, jonne vieraiden/varkaiden on mahdotonta päästä koodien ja erikoisavainten johdosta. Hän ihmettele, pitääkö kaikki olla lukittuina ennen kuin vieraita tulee ja kaikki vieraat eivät voi aina olla tuttuja.

Vakuutuksenottaja toteaa myös, että hän ei ollut kotonaan viettämässä iltaa kyseisten henkilöiden kanssa, vaan he saattoivat hänet kotiin ja pikaisesti varastivat omaisuutta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää korvausratkaisua ehtojen mukaisena ja oikeana. Vakuutuksenottajan esittämästä tapahtumankulusta ilmenee, etteivät asunnossa vierailleet henkilöt ole päässeet hänen asuntoonsa murtautumalla, väkivaltaa käyttäen tunkeutumalla taikka murron tai ryöstön yhteydessä haltuun saamillaan avaimilla. Vakuutuksenottaja on itse päästänyt henkilöt asuntoonsa.

Kotivakuutukseen sisältyvän erikoisturvan mukaan korvataan tiettyyn rajaan saakka vahinko, joka on aiheutunut siitä, että esine on kadonnut, kadotettu tai tahattomasti unohtunut ja tästä syystä joutunut varkauden kohteeksi. Nyt puheena olevassa tapahtumassa omaisuus ei ole kadonnut tai kadotettu eikä vahinko ole johtunut esineiden tahattoman unohtamisen seurauksena aiheutuneesta varkaudesta. Korvausta ei sen vuoksi voida maksaa myöskään erikoisturvasta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu kopio poliisin tutkintailmoituksesta, jonka mukaan vakuutuksenottaja on 2.4.2015 päivällä käynyt ilmoittamassa aamuyöllä sattuneesta varkaudesta. Poliisi on ilmoitukseen 16.6.2015 tehdyn merkinnän mukaan toistaiseksi keskeyttänyt asian tutkinnan. Tutkintaa jatketaan, jos asiaan saadaan lisäselvitystä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asunnossa vakuutuksenottajan luvalla oleskelleiden henkilöiden väitetty anastusvahinko korvattava kotivakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen (25.2 Varkaus, ilkivalta ja sähköilmiö) kohdan 25.2.1 (Varkaus) mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos rakennukseen tai irtaimiston säilytystilaan on

- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen

- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutusehtojen 25.5.6.1 kohdan 1. kappaleen mukaan vakuutuksesta korvataan enintään 3.000 euroon asti vahinko, joka on aiheutunut siitä, että esine on kadonnut, kadotettu tai tahattomasti unohtunut ja tästä syystä joutunut varkauden kohteeksi.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan anastamisvahingon korvattavuus edellyttää sitä, että irtaimiston säilytystilaan on tunkeuduttu murtautumalla tai muunlaista väkivaltaa käyttäen taikka anastuksessa on käytetty murtautumisen tai ryöstön yhteydessä haltuun saatua avainta.

Tapahtumankuvaus huomioon ottaen vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan omaisuuden anastaneet henkilöt eivät ole päässeet asuntoon murtautumalla tai muutoin väkivaltaa käyttäen. Tapahtumankuvauksesta seuraa myös se, että esineet eivät ole olleet kadonneita, kadotettuja tai tahattomasti unohtuneita.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita muutosta korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia