Haku

VKL 585/10

Tulosta

Asianumero: VKL 585/10 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 05.02.2013

Kuorma-auton käypä arvo Korvauksenhakijan näyttötaakka

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan kuorma-auton päälle kaatui 7.8.2010 suuri puu. Korvausta vahingoista on haettu vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on antanut lausunnon ajoneuvon käyvästä arvosta. Vahinkotarkastaja on arvioinut, että huomioiden ajoneuvon ikä, kunto, ajomäärä, varusteet ja muut hintaan vaikuttavat tekijät sen käypä arvo oli 5 500 euroa. Vakuutusyhtiö on suorittanut sanotun suuruisen korvauksen.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut, että auto oli juuri katsastettu, hyvässä kunnossa eikä siinä ollut ruostevaurioita. Vakuutuksenottaja on selvittänyt samanikäisten autojen hintoja. Vuonna 2010 hinnat vaihtelivat neljässä eri autokaupassa 7 890 eurosta 8 990 euroon. Vertailukohteena olivat Fiat Ducato ‑merkkiset ajoneuvot, joilla oli ajettu suurin piirtein saman verran kuin lunastetulla autolla.  Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön suorittama korvaus ei vastannut auton todellista käypää arvoa eräine lisävarusteineen. Valittaja on pyytänyt asiasta Vakuutuslautakunnan suositusta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että käypänä arvona pidetään käteishintaa, joka ajoneuvosta tai muusta omaisuudesta on yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä vakuutustapahtuman sattumispäivän markkinatilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli tarkastanut ajoneuvon kunnon vahingon jälkeen, ja hänen kertomuksensa mukaan ajoneuvo oli peruskunnoltaan siisti, mutta siinä oli havaittavissa useita vanhoja kolarivaurioita. Ajoneuvon renkaat olivat siinä määrin kuluneet, että ne olisi pitänyt pikaisesti vaihtaa. Tällaiset seikat vaikuttavat ajoneuvon käypään arvoon.

Vakuutusyhtiö on kertonut, että vahinkotarkastaja oli verrannut usean vastaavan tai lähes vastaavan ajoneuvon hintoja lunastushintaa arvioidessaan. Hinnat olivat 4 400 ja 6 800 euron välillä. Asiakkaan keräämät hinnat olivat autoliikkeiden pyyntihintoja eivätkä näin ollen olleet suoraan verrannollisia ajoneuvon käypään arvoon, koska pyyntihinnat sisälsivät myös autoliikkeiden liikekuluja. Koska vahingoittuneessa kuorma-autossa oli havaittavissa vanhoja vaurioita ja renkaat olivat huonokuntoiset, vakuutusyhtiö on katsonut, että ajoneuvon käypä arvo oli enintään 5 500 euroa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

8.3.4 Käypä arvo

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on avoneuvon käypä arvo vakuutuksen kohteena olevin varustein. Ajoneuvon käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta on yleisesti saatavissa vakuutustapahtuman sattumispäivän markkinatilanteessa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan.

Ratkaisu

Vakuutuslautakunta toteaa, että ajoneuvon vakuutusehtojen mukaisella käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka vakuutetusta ajoneuvosta olisi saatu, jos se olisi myyty välittömästi ennen vahinkoa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vahingon määrästä. Korvauksen hakijan esittämät hintatiedot koskevat autoliikkeiden pyyntihintoja. Selvitystä kyseisten autojen kunnosta ei ole annettu. Vakuutusyhtiö on todennut ajoneuvossa olleen vanhoja vaurioita ja huonokuntoiset renkaat, jotka alentavat ajoneuvon arvoa.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta toteaa, että ei ole näytetty, että käypä arvo ylittäisi vakuutusyhtiön suorittamat 5 500 euroa. Vakuutuslautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia