Haku

VKL 58/14

Tulosta

Asianumero: VKL 58/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Lakipykälät: 30, 34

Ulosajo. Ylinopeus. Törkeä huolimattomuus. Todistelu. Oliko vahinko aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta? Oliko näyttöä ylinopeuden määrästä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan poika ohitti henkilöautollaan 30.10.2012 toisen henkilöauton. Ohituksen jälkeen hän pääsi omalle kaistalleen kunnes menetti seuraavassa mutkassa auton hallinnan, minkä seurauksena auto suistui vastaantulevan kaistan yli pellolle. Tämän jälkeen paikalle tulivat ambulanssi ja poliisipartio. Poliisi puhutti osapuolia heti vahingon jälkeen. Tuolloin vakuutuksenottajan poika ilmoitti ajaneensa autolla 140 km/h. Auton ulossuistumiskohdassa nopeusrajoitus oli vaihtumassa 80 km/h:sta 60 km/h:ssa aluerajoitukseksi. Myöhemmin kuulusteluissa vakuutuksenottajan poika ilmoitti edellä olleen henkilöauton ajaneen alle 80 km/h ja tällöin hän päätti lähteä ohittamaan tätä. Ohitustilanteessa tie ei tuntunut liukkaalta, mutta ohituksen jälkeen vakuutuksenottajan poika havaitsi tien mutkan olleen jäinen ja loskainen.

Asia tutkittiin törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Asia eteni syyttäjälle, joka syytti vakuutuksenottajan poikaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tästä rikoksesta pääkäsittelystä poissaollut vakuutuksenottajan poika käräjäoikeudessa tuomittiin.

Vakuutuksenottaja haki korvauksia auton vahingoista vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen kohdan 7 ja vakuutussopimussopimuslain 30 ja 34 §:ien mukaan vakuutusyhtiö oli vastuusta vapaa sellaista vakuutuksenottajaa tai tähän samastettua henkilöä kohtaan, joka aiheutti vakuutustapahtuman tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Tällöin korvaus voitiin evätä. Vakuutuksenottajan poika laiminlöi tahallisesti tieliikennelain säännöksiä ylittäessään huomattavasti sallitun nopeusrajoituksen 80 km/h. Näin toimimalla hän aiheutti vakavaa vaaraa kyydissä olleille matkustajille ja osoitti vakavaa piittaamattomuutta muita tielläliikkujia kohtaan. Toimintansa seurauksena vakuutuksenottajan poika menetti ajoneuvon hallinnan ja suistui tieltä vaurioseurauksin. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinkotapahtuma oli aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta. Vakuutuksenottajan pojan toiminta pystyttiin samastamaan vakuutetun toimintaan. Vakuutusyhtiö ei korvannut auton vaurioita lainkaan autovakuutuksesta.

Käräjäoikeuden tuomion jälkeisessä päätöksessä vakuutusyhtiö ilmoitti käyttäneensä onnettomuustutkijan rekonstruktiolaskelmaa, jonka mukaan ajoneuvon nopeus oli vähintään 123 km/h suistumisjälkien alkuvaiheessa. Kun vakuutuksenottajan poika lähti ohittamaan edellään ollutta autoa tieosuudella tietoisena keliolosuhteista ja alkavasta 60 km/h –aluerajoituksesta, vakuutusyhtiö katsoi, että kuljettaja osoitti vakavaa piittaamattomuutta muita tielläliikkujia ja autossa olevia kohtaan. Ylinopeudella oli selvä syy-yhteys vahingon syntyyn ja vakuutusyhtiö katsoi edelleen vahinkotapahtuman aiheutetun törkeällä huolimattomuudella eikä muuttanut aiempaa epäävää korvauspäätöstään.

Valitus

Vakuutusyhtiö katsoo vahingon aiheutetun törkeällä huolimattomuudella. Kuitenkin käräjäoikeus on tuominnut sakkorangaistukseen liikenteen vaarantamisesta eikä törkeästä liikenteen vaarantamisesta. Paikalla olleet todistajat ovat arvioineet nopeuden olleen 80–100 km/h –vauhtia. Lisäksi todistajanlausuntojen perusteella tie muuttui sulasta jäiseksi. Onko keli huomioitu vakuutusyhtiön hankkimassa rekonstruktiolaskelmassa? Koska kysymys ei ole huomattavasta ylinopeudesta, haetaan evättyyn korvauspäätökseen vakuutuksenottajalle oikeutta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö ei ole korvausratkaisussaan sidottu asian rikosoikeudelliseen arviointiin. Yhtiön käytössä on ollut onnettomuustutkijan rekonstruktiolaskelma, jonka mukaan ajoneuvon nopeus on ollut vähintään 123 km/h suistumisjälkien alkuvaiheessa. Vakuutuksenottajan poika on lähtenyt ohittamaan tietoisena keliolosuhteista ja alkavasta 60 km/h –aluerajoituksesta ja osoittanut näin vakavaa piittaamattomuutta muita tielläliikkujia kohtaan. Vakuutustapahtuma on aiheutettu törkeällä menettelyllä ja korvaus on evätty.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut tapauksen esitutkintapöytäkirja, syyttäjän haastehakemus sekä käräjäoikeuden tuomio. Käytettävissä on ollut myös vakuutusyhtiön käyttämä rekonstruktiolaskelma.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainkohdat

Yleisten sopimusehtojen kohdan 7.1 mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin- tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko vahinko aiheutettu törkeällä huolimattomuudella.

Vakuutuksenottajan poika on ohittanut suorahkolla tiellä paikassa, missä nopeusrajoitus oli vaihtumassa 80 km/h nopeusrajoituksesta 60 km/h aluenopeusrajoitukseksi, ajoneuvon, jonka kuljettaja on ilmoittanut ajaneensa vähän alle sallittua ylintä nopeutta tien liukkauden sekä autossa olleiden kesärenkaiden vuoksi. Vakuutuksenottajan poika on ilmoittanut heti vahingon jälkeen paikalle tulleelle poliisikonstaapelille ajaneensa autoa noin 140 km/h ennen auton tieltä suistumista. Muut tielläliikkujat ovat arvioineet auton ajaneen noin 100 km/h. Vakuutusyhtiön hankkiman reskonstruktiolaskelman mukaan vakuutuksenottajan pojan auton nopeus juuri ennen auton ulosajoa on ollut runsaat 120 km/h. Myöhemmin vakuutuksenottajan poika on ilmoittanut ajaneensa juuri ennen vahinkoa noin 80 km/h. Muut tielläliikkujat ovat arvelleet tien olleen liukas ja sohjoinen. Käräjäoikeus on tuominnut vakuutuksenottajan pojan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Käräjäoikeuden käsittelyssä ei ole kuultu todistajia eikä käräjäoikeudessa ole ollut käytössä myöhemmin tehtyä ajonopeuden reskontruktiolaskelmaa. Tapauksen rikosoikeudellinen arviointi ei sido Vakuutuslautakuntaa, kun arvioidaan tapauksen siviilioikeudellista huolimattomuutta.

Vakuutuksenottajan pojan heti vahingon jälkeen poliisille ilmoittama auton 140 km/h ajonopeus ennen vahinkoa ja ajonopeudesta tehty reskonstruktiolaskema ovat linjassa keskenään. Vakuutuksenottajan poika on tiennyt tutulla tiellä ajaessaan nopeusrajoituksen muuttuvan 60:een km/h:ssa ja hän on lähtenyt tästä huolimatta ohittamaan edellä ajavaa henkilöautoa liukkaalla tiellä. Vakuutuslautakunta katsoo kaiken saamansa selvityksen perusteella, että vakuutuksenottajan poika on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella ja tämä on vaikuttanut vahingon syntyyn ja sen määrään. Hänen menettelynsä ei kuitenkaan ole ollut kokonaisuus huomioon ottaen niin moitittavaa, että korvaus olisi tullut kokonaan evätä. Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa ajoneuvon vahingot ½:lla alennettuna.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia