Haku

VKL 58/08

Tulosta

Asianumero: VKL 58/08 (2008)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.03.2008

Vakuutusehtojen tulkinta Matkan keskeytymisen korvattavuus

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjän Peugeot Boxer –auto oli jättänyt tielle 19.10.2007. Auto hinattiin korjaamolle ja syy selvisi: autosta oli polttoaine loppunut, mitä lausunnonpyytäjä ei ollut huomannut, koska auton polttoainemittari oli vikaantunut.

Vakuutusyhtiön päätös

Mittarivika ei ole aiheuttanut matkan keskeytymistä vaan polttoaineen loppuminen. Vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytymisestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata, jos vahinko on aiheutunut polttoaineen loppumisesta. Tämän vuoksi hinauskustannuksia ei korvata autopalveluvakuutuksesta.

Lausuntopyyntö

Matkanteon keskeydyttyä perjantaina 19.10.2007 lausunnonpyytäjä ei ollut keksinyt tälle mitään selitystä, joten hän hinautti auton korjaamolle. Maanantaina korjaamon työnjohtaja soitti ja ilmoitti polttoaineen loppumisesta ja siitä, että mittaristossa on vikaa.

Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan suurin osa korvattavista hinauksista johtuu sähkövioista, josta tässäkin alun perin oli kysymys. Lausunnonpyytäjä ei voinut keksiä pysähdyksen syytä perjantaina tien päällä, koska polttoainemittari nimenomaan näytti polttoainetta olevan. Lausunnonpyytäjä oli ajanut autolla uudesta asti 80 tkm, eikä tällaista ollut sattunut. Jos lausunnonpyytäjä olisi tiennyt missä vika on, hän olisi tankannut auton ja jatkanut töitään.

Vakuutusyhtiön vastine

Rajoitusehdon mukaan matkan keskeytymisestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata, jos vahinko johtuu polttoaineen loppumisesta. Sillä ei ole merkitystä, missä vaiheessa matkan keskeytymisen syy selviää.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien autopalveluvakuutusehtojen kohdan 5.1.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut polttoaineen loppumisesta.

Tapauksessa on riitaa hinauskulujen korvaamisesta autopalveluvakuutuksen perusteella. Esitetyn selvityksen perusteella vakuutuksenottajan matkanteko on keskeytynyt polttoaineen loppumisen vuoksi, mutta polttoaineen loppuminen puolestaan on selvityksen mukaan johtunut siitä, että polttoainemittari vikaantumisensa vuoksi osoitti väärää polttoainemäärää.

Vakuutuksen rajoitusehtokohdan 5.1.5 luonnollinen käyttöalue kattaa lautakunnan tulkinnan mukaan ne tilanteet, joissa polttoainemäärän vähentyminen ja loppuminen on ollut kuljettajan havaittavissa ja ennakoitavissa, ja matkan keskeytyminen johtuu kuljettajan laiminlyönnistä tankata autonsa ajoissa. Nyt käsillä oleva tapaus on sikäli poikkeuksellinen, että tässä kuljettaja ei ole mittarivian vuoksi saanut oikeaa tietoa ajoneuvonsa polttoainetilanteesta.

Vakuutuksen rajoitusehtoja on tulkittava suppeasti. Käsillä olevassa tapauksessa Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinkotapahtuman alkusyynä on mittarivika, eikä polttoaineen loppumista koskevaa rajoitusehtoa voi tulkita niin laajasti, että se koskisi tällaistakin tilannetta, jossa kuljettaja ei ole voinut kohtuudella ennalta havaita polttoaineen loppumista kesken matkan.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta suosittaa korvaamaan hinauskustannukset autopalveluvakuutuksen perusteella.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia