Haku

VKL 578/11

Tulosta

Asianumero: VKL 578/11 (2012)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.08.2012

Matkatapaturma Kaularangan välilevyn pullistuma Syy-yhteys

Vakuutettu oli lomamatkalla Teneriffalla 7.–14.2.2011. Hän istui hotellin uima-allasalueella aurinkotuolilla lukemassa kirjaa 8.2.2011, kun tuolien takana ollut raskas metallirunkoinen aurinkovarjo yhtäkkiä kaatui ja runko osui suoraan vakuutetun oikean korvan ja niskan päälle. Vahinkoilmoituksen mukaan varjon kaatumisen syynä ilmeisesti oli varjoon osunut kevyt tuulenpuuska. Vakuutetulla ei ollut tajuttomuutta eikä amnesiaa. Hän kävi paikallisella lääkärillä ja sai kipulääkityksen.

Palattuaan Suomeen vakuutettu hakeutui lääkäriin 17.2.2011 niskassa tuntuvan kivun ja oikeaan yläraajaan tulevan säteilykivun vuoksi. Tutkimuksissa todettiin niskassa tunnusteluarkuutta, niska oli jäykkä, leuan sai alas, mutta pää ei kääntynyt ylös ja tämä liike provosoi kivun niskaan. Röntgentutkimuksessa todettiin kyfoottinen ryhti. Murtumia ei todettu eikä myöskään nikamasiirtymiä. Kaularangan C7-nikama oli antepositiossa noin 2 mm ensimmäiseen rintanikamaan nähden. Juuriaukot olivat symmetriset ja avoimet.

Vakuutetulle tehtiin 17.2.2011 niskan MRI-tutkimus, jossa ei todettu luiseen traumaan viittaavia löydöksiä. Myöskään merkittävää pehmytosaturvotukseen tai ligamenttivammoihin viittaavaa ei tullut esille. Tutkimuksessa todettiin C5–6 välissä sentraalinen laakea diskusprolapsiin sopiva pullistuma. Muuten välilevyt olivat siistit. Hermojuurikanavien ahtautta ei todettu. ENMG-tutkimuksessa ei todettu viitteitä perifeerisestä hermovauriosta vasemmassa yläraajassa. Vakuutetulla oli molemmin puolin särkyä olkavarsissa ja kyynärvarsissa säteillen aina sormiin saakka. Vasemmalla oireet olivat hankalammat.

Vakuutetun kipuoireiden katsottiin johtuvan tapaturmasta aiheutuneesta whiplash-vammasta ja sen jälkeisestä myofaskiaalisesta lihaskireydestä.

Vakuutettu haki korvausta hoito- ja tutkimuskuluista ammattiyhdistyksen ottaman matkavakuutuksen perusteella.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö korvasi osan vakuutetun tutkimus- ja hoitokuluista. Kaularangan magneettitutkimuksessa havaittuun sairausperäiseen välilevyn pullistumaan viitaten vakuutusyhtiö katsoi, että pitkittyneet niska/kaularankaoireet johtuvat tapaturmasta riippumattomasta sairaudesta tai viasta, josta vakuutusehtojen mukaan ei suoriteta korvausta. Tämän vuoksi yhtiö ei maksanut korvauksia niska/kaularankaoireiden aiheuttamista kuluista enää 28.2.2011 jälkeiseltä ajalta.

 

Valitus

Vakuutettu on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisua asiassa.

Vakuutettu kertoo, että onnettomuuden jälkeisenä iltana ja yönä pään, niskan ja hartioiden kipu yltyi, joten seuraavana aamuna hän hakeutui paikalliselle lääkäriasemalle. Lääkäri antoi kipuun injektion ja kirjoitti reseptin särkylääkkeisiin ja lihasrentouttajiin. Loppuloma meni kivun kanssa painiessa. Suomeen palattuaan vakuutettu meni kirurgian erikoislääkärin tutkittavaksi. Hän sai lähetteen magneettikuvauksiin, joista löytyikin niskan alueen välilevypullistuma. Vakuutettu joutui sairauslomalle 28.2.2011 saakka ja hänen piti käyttää tukikauluria ja vahvaa lääkitystä. Sairauslomalta hän palasi töihin. Voimakkaat kivut, huonovointisuus ja huimaus haittasivat toimintaa päivisin ja varsinkin öisin, joten vakuutettu valvoi paljon. Hän menetti tajuntansa töissä 29.3.2011 ja hänet vietiin ambulanssilla Turun yliopistollisen keskussairaalan neurologian päivystykseen, josta hänet illalla kotiutettiin sairauslomalle jatkotutkimusmääräysten kera.

Vakuutettu kertoo, että erittäin voimakkaat oireet tekivät koko keväästä ja kesästä hyvin raskaan. Hän eli pelkkää kipukierrettä eikä juurikaan nukkunut tai pystynyt liikkumaan huimauksen vuoksi. Oireiden takia tehtiin useita tutkimuksia, joista syntyi myös runsaasti kuluja. Sairausloma jatkui heinäkuun loppuun saakka. Viimeisen kerran vakuutettu kävi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 12.9.2011 fysiatrian klinikan ylilääkärin vastaanotolla. Hän sai kotihoito-ohjeita ja lähetteen fysikaaliseen hoitoon, johon pitäisi saada vakuutusyhtiöltä maksusitoumus. Lääkäri totesi lausunnossaan, että vakuutetun tilanne sopii vamman aiheuttamaksi. Näin myös muut lääkärit ovat todenneet.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä ei ole onnettomuudesta syntynyt vamma, vaan sairaus, joka aiheuttaa välilevyn pullistuman. Vakuutetun mielestä tämä tulkinta on varsin erikoinen, koska hänellä ei ole mitään erityistä niskasairasteluhistoriaa ja tämä nyt kuvattu sairauskierre alkoi tasan samalla hetkellä, kun vakuutettu joutui onnettomuuteen. On mahdotonta uskoa, että onnettomuuden aiheuttamat vaivat ja niskan välilevypullistuman syntyhetki osuisivat täsmälleen samaan päivämäärään ja kellonaikaan ilman, että näillä kahdella asialla olisi mitään yhteyttä.

Vakuutettu kertoo, että niskan särky on ollut taukoamatonta vahinkopäivästä saakka. Hän katsoo, että kyseessä on selkeästi lomamatkalla tapahtuneen onnettomuuden jälkeen syntynyt tilanne, ei mikään vanha sairaus tai ikärappeuma.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö uudistaa kaiken asiassa aikaisemmin lausumansa.

Yhtiö katsoo, että vakuutetulle sattunut tapaturma, metallirunkoisen aurinkovarjon kaatuminen niskan päälle oikealle puolelle, ei ole vammamekanismiltaan sellainen, että se aiheuttaisi terveeseen kaularankaan välilevyn pullistumaa. Vakuutusyhtiö toteaa korvanneensa vakuutetulle niskan alueen vamman venähdysvammana, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan paranee muutamassa viikossa. Vakuutusyhtiö katsoo, että sen maksamat hoitokulukorvaukset magneettitutkimukseen asti on riittävä korvaus tapaturmavamman osalta. Oireiden pitkittyminen johtuu sairausperäisestä kaularangan välilevyn pullistumasta.

 

Asiantuntijalausunto

Lautakunta on pyytänyt asiassa lausunnon pysyvänä asiantuntijana käyttämältään kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri dosentti Harri Pihlajamäeltä.

Pihlajamäki toteaa, että käytettävissä olevien asiakirjatietojen perusteella kaularangan magneettikuvaus, kaularangan taivutusröntgenkuvaus, ENMG-tutkimus, pään tietokonekerroskuvaus ja valtimoiden tietokonevarjoainekuvaus eivät tuoneet esiin tapaturmaperäisiä muutoksia. Magneettikuvaus viittasi kaularangan V ja VI nikaman välissä sijaitsevaan välilevytyrään.

Nikamavälilevytyriä esiintyy nikamavälilevysairauteen ja rappeumaperäiseen kehitykseen liittyen ilman, että nikamavälilevytyrän kehittymiseen liittyy mitään niskaan tai kaularankaan kohdistunutta tapaturmaa. Nikamavälilevytyrän kehittyminen puhtaasti tapaturmaan liittyvän vammamekanismin seurauksena edellyttää voimakasenergistä kaularankaan kohdistuvaa tapaturmavammaa, johon yleensä liittyy nikamavälilevytyrän lisäksi selkeitä tapaturmaperäisiä muutoksia kuten nikaman murtuma tai nivelsidevaurio. Vakuutetun tapauksessa kuvattu vahinkotapahtuma ei vammamekanisminsa ja voimakkuutensa puolesta sovi aiheuttamaan terveeseen, normaalirakenteiseen kaularankaan nikamavälilevytyrää. Nikamavälilevytyrän kehittymiseen lienee olennaisesti myötävaikuttanut nikamavälilevysairaus ja nikamavälilevyn sairaus- ja rappeumaperäiseen kehitykseen liittyvät kudosmuutokset.

Pihlajamäki toteaa, että auton peräänajokolareihin liittyvä niskan retkahdusvamma (whiplash-vamma) ei vammamekanismin kuvauksen perusteella tässä tapauksessa ollut kyseessä. Käytettävissä olevien lääkärinlausuntojen ja sairauskertomuskopioiden mukaan hoitavat lääkärit eivät arvioineet vakuutettua vahinkotapahtuman 8.2.2011 jälkeen työkyvyttömäksi. Työkyvyn säilyminen tapaturmavammasta huolimatta viittaa yleensä lievään tapaturmavammaan.

Pihlajamäki katsoo, että tapaturmavamman osuus oireilusta on tullut vakuutusyhtiön korvaaman ajanjakson aikana jo huomioiduksi. Pitkittyneen, myöhempää hoitoon hakeutumista edellyttäneen oireilun syy-yhteys vahinkotapahtumaan 8.2.2011 on epätodennäköinen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Ammattiliiton ottaman kollektiivisen matkustajavakuutuksen ehtojen kohdan 4 mukaan matkasairaus on sellainen odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on saanut alkunsa matkan aikana.

Ehtojen mukaan matkatapaturmalla tarkoitetaan matkalla sattunutta äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman hänen sitä tahtomatta.

Jos tapaturmasta aiheutuneeseen vammaan tai sen paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, suoritetaan korvausta vain siltä osin kuin sen on katsottava aiheutuneen tästä tapaturmasta.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutetulle sattui matkalla tapaturma aurinkovarjon kaatuessa hänen päälleen. Aurinkovarjon metallirunko iskeytyi vakuutetun oikean korvan ja niskan päälle. Tapaturman jälkeen vakuutetulla on ollut kipuja niskan alueella ja säteilyoireita oikeaan yläraajaan. Vakuutetulle tehdyissä tutkimuksissa ei todettu traumaperäisiä muutoksia. Magneettikuvauksen löydös viittasi kaularangan nikamavälilevytyrään. Sentraalisen välilevytyrän todettiin koskettavan selkäytimeen sitä kuitenkaan muovaamatta. Oireiden jatkuessa ja pahetessa vakuutettua tutkittiin neurokirurgin ja fysiatrin toimesta. Neurokirurgi piti mahdollisena, että oireet johtuvat ajoittaisesta selkäydinkompressiosta.

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutetulla todettu kaularangan välilevytyrä aiheutunut 8.2.2011 sattuneen tapaturman seurauksena sekä siitä, onko vammaan tai sen paranemisen pitkittymiseen olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika.

Kuvattu vahinkotapahtuma ei ole riittävän voimakasenerginen aiheuttamaan välilevytyrää terveeseen nikamaväliin. Nikamavälilevytyrän kehittymiseen ovat tässä tapauksessa todennäköisesti olennaisesti myötävaikuttaneet tapaturmasta riippumattomat nikamavälilevyn sairaus- ja rappeumaperäiseen kehitykseen liittyvät kudosmuutokset. Ilman näitä tekijöitä vakuutetulle olisi kuvatulla vammamekanismilla todennäköisesti aiheutunut ruhje- ja venähdysvamma, joka olisi parantunut muutamassa viikossa.

Käytettävissään olevan lääketieteellisen selvityksen ja hankkimansa asiantuntijalausunnon perusteella lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös olla korvaamatta hoitokuluja 28.2.2011 jälkeiseltä ajalta on ollut vakuutusehtojen mukainen. Lautakunta ei suosita lisäkorvauksen maksamista. 

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Ijäs. Sihteerinä toimi Haapasaari.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia