Haku

VKL 575/15

Tulosta

Asianumero: VKL 575/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Irti päässeestä tulesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli kertonut vahinkoilmoituksessa tunteneensa palaneen hajua lähtiessään ajamaan autollaan 19.9.2015. Korjaamolla havaittiin, että hapettunut liitin oli aiheuttanut johtosarjan ja abs-yksikön sulamisen.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 6.10.2015 antamallaan korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiö oli katsonut korvauspäätöksessään, että vahinko oli aiheutunut vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla oikosulusta ajoneuvon sähkölaitteissa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että korjaamon mukaan vahinko oli aiheutunut kun oikosulun myötä liitin oli kuumentunut. Liitin oli korjaamon mukaan niin kuuma, että ”tuli on siinä rätissyt”. Näin ollen kyseessä oli irti päässeestä tulesta aiheutunut vahinko. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta auton korjauskustannuksista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö oli lausunut vastineessaan, ettei vahinko ollut aiheutunut irti päässeestä tulesta. Vakuutusyhtiölle toimitetuista valokuvista oli pääteltävissä, että vahingot olivat aiheutuneet johtojen sulamisesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla irti päässeestä tulesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.4 (Palovakuutus) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut

1. irtipäässyt tuli

Palovakuutuksesta ei korvata

1. vahinkoa, jonka on aiheuttanut sähkölaitteissa tapahtunut oikosulku tai yhtäkkinen jännitteen muutos

4. ajoneuvon osan kuumenemisesta osalle itselleen, ajoneuvon muille osille tai rakenteille aiheutunutta vahinkoa

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisusuosituskäytännössään, että irtipäässeellä tulella tarkoitetaan tilannetta, jossa liekillä palava tuli ei ole enää ihmisen hallinnassa. Korjaamon edustajan 24.9.2015 antaman arvion mukaan vahingon oli aiheuttanut hapettunut liitin, joka oli aiheuttanut johtosarjan ja abs-yksikön sulamisen. Vakuutuslautakunnalle ei ole esitetty valokuvia vahingosta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahinko ollut esitetyn selvityksen perusteella aiheutunut irti päässeestä tulesta vaan rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla ajoneuvon osan kuumenemisesta. Näin ollen kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutusyhtiö pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia