Haku

VKL 570/13

Tulosta

Asianumero: VKL 570/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Varkauden yritys. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan auton matkustajan puoleisen tunkin korvakkeen kohdalla havaittiin pitkä repeämä. Repeämä havaittiin auton käyttöönottokatsastuksessa 4.6.2013, ja katsastusmies arveli vahingon aiheutuneen, kun ajoneuvosta on yritetty varastaa renkaita vanteineen, jolloin tunkki on lipsahtanut ja tehnyt pohjaan repeämän. Vakuutuksenottaja asuu ulkomailla ja hän arvioi vahingon tapahtuneen, kun auto oli säilytyksessä taloyhtiön parkkihallissa 23.7.2012–4.6.2013. Taloyhtiössä oli syksyllä 2012 viemäriremontti ja parkkihallin ovet olivat päivällä auki mahdollistaen ulkopuolisten pääsyn halliin. Korvausta pohjan korjauskustannuksista on haettu autovakuutuksen varkausturvasta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 2.7.2013 antamassaan korvauspäätöksessä, että yhtiölle ei ole esitetty riittävästi näyttöä siitä, että vauriot olisivat aiheutuneet varkauden yrityksestä, eli kyseessä ei ole kaskovakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottaja saapui Suomeen 5.6.2013 ja hän kertoo kuulleensa 26.6.2013 pidetyssä yhtiökokouksessa, että joku toinenkin auto oli joutunut ilkivallan kohteeksi samassa parkkihallissa. Vakuutuksenottajan asiainhoitaja kävi tarkistamassa auton kunnon useita kertoja säilytyksen aikana, eikä hän olisi voinut huomata pohjassa olevaa vauriota. Vahingonteosta on tehty tutkintailmoitus.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan ajoneuvon pohjasta löytyneen vaurion on todennäköisesti aiheuttanut se, että autoa on nostettu tunkilla, eikä ajoneuvossa ole muita merkkejä varkaudesta tai varkauden yrityksestä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Autovakuutusehtojen kohdan 5.6 (Varkausturva) mukaan varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on ollut varkaus, luvaton käyttö, moottoriajoneuvon käyttövarkaus tai niiden yritys, jos teon kohde on ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 (Korvauksenhakijan velvollisuudet) mukaan korvauksenhakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiö vastuun selvittämiseksi.

Korvauksenhakijan velvollisuus on hankkia ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan. Kuitenkin otetaan huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut tarpeelliset selvitykset.

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan auton matkustajan puoleisen tunkin korvakkeen kohdalla havaittiin pitkä repeämä. Repeämä havaittiin auton käyttöönottokatsastuksessa 4.6.2013 ja katsastusmies arveli vahingon aiheutuneen, kun ajoneuvosta on yritetty varastaa renkaita vanteineen, jolloin tunkki on lipsahtanut ja tehnyt pohjaan repeämän. Vakuutuksenottaja asuu ulkomailla, ja hän arvioi vahingon tapahtuneen, kun auto oli säilytyksessä taloyhtiön parkkihallissa 23.7.2012–4.6.2013. Taloyhtiössä oli syksyllä 2012 viemäriremontti ja parkkihallin ovet olivat päivällä auki mahdollistaen ulkopuolisten pääsyn halliin. Korvausta pohjan korjauskustannuksista on haettu autovakuutuksen varkausturvasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuslautakunta katsoo, että pohjan vauriosta ei objektiivisesti voida päätellä, mistä vahinko on johtunut. Katsastuksen tehnyt henkilö on arvellut, että vahinko on voinut syntyä rengasvarkauden yrityksen yhteydessä. Vaikka ulkopuolisten oli ollut mahdollista päästä taloyhtiön parkkihalliin viemäriremontin vuoksi päivisin, on epätodennäköistä, että joku olisi tunkin kanssa yrittänyt varastaa renkaita kenenkään huomaamatta. Korjausraportin mukaan pohjassa olevaa vauriota on lisäksi korjattu väliaikaisesti saumakitillä, mikä ei viittaa siihen, että vaurion syynä olisi ollut varkauden yritys. Asiassa ei näin ollen ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että kyseessä olisi ollut varkauden yrityksestä aiheutunut vahinko. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä ehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Laapotti sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia