Haku

VKL 569/14

Tulosta

Asianumero: VKL 569/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Mitä vakuutuskorvaukseen liittyvien arvoseteleiden käytöstä oli sovittu? Oliko vakuutuksenottajalle aiheutunut vakuutusyhtiön menettelyn vuoksi vahinkoa? Todistelu. Näyttötaakka.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omakotitalo tuhoutui tulipalossa 11.2.2013. Vahinko korvattiin kotivakuutuksesta jälleenhankinta perusteisesti. Vakuutuksenottajalle ja vakuutusyhtiölle tuli erimielisyyttä siitä, miten talokauppaan liittyvien 8.000 euron arvosetelien käytöstä oli sovittu. Vakuutusyhtiö katsoi, että arvosetelit tuli käyttää talon normaalien jälleenrakennuskustannusten maksuun ja tämän vuoksi setelit käytettiin julkisivutiilien sekä talon tarviketoimituksen maksamiseen. Vakuutuksenottaja katsoi, ettei arvosetelien käytöstä ollut sovittu mitään ja että hänellä oli oikeus käyttää setelit takan hankintaan. Erimielisyyttä asiassa on arvosetelien käytöstä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että 8 000 euron arvosetelit kuuluvat hänelle ja että hänellä on ollut oikeus käyttää ne haluamaansa tarkoitukseen. Vakuutuksenottajan mukaan ei vakuutusyhtiön kanssa ole ollut puhetta siitä, että arvoseteleitä saisi käyttää vain vakuutusyhtiön hyväksymiin tarkoituksiin. Tällaisesta rajoituksesta vakuutusyhtiön olisi pitänyt ilmoittaa vakuutuksenottajalle heti alussa. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö on ilmoittanut kantansa arvoseteleiden käytöstä vasta kun vakuutuksenottaja oli jo tilannut takan, jonka maksuun hän ajatteli käyttää arvoseteleitä. Kirjallisesti on arvosetelien käyttö mainittu vasta 4.9.2013 päivätyssä tarkastusmuistiossa. Tässä vaiheessa talo oli jo suunniteltu ja rakennettu siten, että siihen tulee takka. Vakuutusyhtiö on käyttänyt arvosetelit muun muassa vakuutuksenottajalta kysymättä julkisivutiilien maksuun. Vakuutusyhtiön menettelystä on vakuutuksenottajalle aiheutettu vahinkoa. Arvoseteleiden tulee katsoa kuuluvan vakuutuksenottajalle  ja hänellä tulee olla oikeus käyttää ne haluamallaan tavalla.       

Vakuutusyhtiön vastine

Vahinkoa on hoitanut vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja. Kysymys takan korvaamisesta on tullut esiin pian tulipalon sattumisen jälkeen. Vakuutuksenottajalle on alusta alkaen kerrottu, ettei takkaa korvata vakuutuksesta, koska tuhoutuneessa rakennuksessa ei takkaa ollut. Asiassa saatiin kolmelta talopakettitoimittajalta tarjoukset. Halvimmaksi tuli tarjous, jossa talotoimittaja antoi tarjoukseen yhteensä 8 000 euron arvosetelit ja niin tarjouksesta tuli halvin ja se valittiin. Arvoseteleissä on kysymys talopakettisopimukseen liittyvästä alennuksesta. Kun hankintasopimuksen mukainen talopakettitoimitus oli kokonaisuudessaan vakuutuksesta korvattava, tulee myös kyseiseen sopimukseen liittyvän alennuksen tai hyvityksen kohdistua juuri kyseiseen sopimukseen. Vakuutuksenottajan vaatimuksen hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että vakuutuskorvausta käytettäisiin talon perusparannushankintaan.

Vahinkotarkastajan selvityksestä ilmenee, että vakuutuksenottajan kanssa käytiin seikkaperäisesti läpi arvoseteleiden käyttö jo ennen hankintasopimuksen tekemistä. Vaikka asia on kirjattu vasta myöhemmin dokumentteihin, se ei muuta asiaa. Vaatimus arvoseteleiden kohdentamisesta takkaan on esitetty vasta myöhemmin. Arvosetelit ovat sisältyneet myös päivitettyyn tarjoukseen ja tämän asian vakuutusyhtiö on varmistanut. Tämä osoittaa, että arvoseteleistä on puhuttu ennen hankintasopimuksen tekemistä. 

Vakuutuksen tarkoituksena ei ole korvata perusparannuksia tai hankintoja, jota ei rakennuksessa ennen vahinkoa ollut. Vakuutuksenottaja ei täten kärsi vahinkoa, vaikka takan hankintakustannus jää hänen itsensä maksettavaksi. Vakuutusyhtiön menettelystä ei ole muutoinkaan aiheutunut vakuutuksenottajalle vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, mitä on sovittu vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön kesken kotivakuutuksesta korvattavan talopaketin tarjoukseen sisältyvien 8 000 euron arvoisten arvosetelien käytöstä.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan omakotitalo on vaurioitunut tulipalossa 11.2.2013 korjauskelvottomaksi, minkä seurauksena vakuutusyhtiö on korvannut uuden vastaavan talon rakentamisen entisen tilalle. Vakuutusyhtiö on hyväksynyt vahinkoon liittyen korvaavansa muun muassa talopaketin hankintakustannukset. Hyväksyttyyn talopakettiin sisältyi 8 000 euron arvosetelit, joilla pystyi ostamaan taloon liittyviä rakennusmateriaaleja ja jotka näin alensivat kokonaiskorvauksen määrää.

Arvosetelit näkyvät talopaketin tarjouksessa sekä hankintasopimuksen liitteessä ”sopimusmuutokset”. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on kirjallisesti selvittänyt vakuutuksenottajan kysyneen jo ennen kuin vaurioitunutta taloa oli purettu, korvaisiko vakuutusyhtiö takan rakentamisen uuteen taloon, vaikkei sellaista ollut vaurioituneessa talossa. Vahinkotarkastaja ilmoittaa tuolloin sanoneensa, että vakuutuksenottajan tulee maksaa takka itse. Vahinkotarkastaja kertoo vielä puhuneensa vakuutuksenottajan kanssa arvoseteleistä ja että vakuutusyhtiö ja vakuutuksenottaja yhdessä sopisivat sen, mitä arvoseteleillä ostetaan. Muutoinkin tarkastaja ilmoittaa sanoneensa vakuutuksenottajalle, että vakuutusyhtiö hyväksyy kaikki tilaukset. Vahinkotarkastaja ilmoittaa vakuutuksenottajan kysyneen elokuun alussa 2013, voiko hän käyttää arvosetelit takkaan. Tämän vahinkotarkastaja ilmoittaa kieltäneensä ja soittaneensa talotehtaalle, että arvoseteleitä sai käyttää vain vakuutusyhtiön hyväksymiin ostoksiin. Tämän jälkeen asiasta keskusteltiin vielä pariin otteeseen ja asia kirjattiin 4.9.2013 päivättyyn tarkastusmuistioon. Asiakirjoissa on 28.5.2013 päivätty vakuutuksenottajalle lähetetty tilausvahvistus, jonka mukaan takkapakettiin käytettäisiin 8 000 euroa arvoseteleitä. 18.7.2013 ja 4.9.2013 päivättyjen tilausvahvistusten mukaan arvoseteleitä arvoltaan 8 000 euroa on käytetty julkisivutiilten ja muiden tarvikkeiden ostoon.   

Asiakirjojen mukaan näyttää selvältä, että talopakettiin sisältyvistä 8 000 euron suuruisista arvoseteleistä on puhuttu useampaan kertaan talopaketin tilauksen aikana ja tilauksen jälkeen. Arvosetelit ovat olleet talopakettiin kuuluvaa alennusta. Vakuutusyhtiö on maksanut uuden rakennuksen rakentamisen, jonka osana on ollut talopaketti ja sen ostoon sisältyneet arvosetelit. Vakuutusyhtiöllä on tämän vuoksi ollut oikeus päättää arvosetelien käytöstä. Asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä, josta ilmenisi, että vakuutusyhtiö olisi suostunut siihen, että arvoseteleillä voidaan maksaa takka. Sen sijaan 4.9.2013 päivättyyn tarkastuskertomukseen on kirjoitettu, että arvosetelit käytetään vakuutusyhtiön hyväksymiin materiaaleihin. Samoin talon hankintasopimuksen liitteessä on merkintä ”Myönnetyt RT-setelit yhteensä 8000 eur vakuutusyhtiön käytettävissä”.

Vakuutuslautakunta tekee ratkaisunsa käytössään olevan kirjallisen asiakirjamateriaalin perusteella. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut, että hän olisi sopinut vakuutusyhtiön kanssa, että etusetelit saa käyttää takan hankintaan tai muutoinkaan vapaasti valittavalla tavalla. Kun palaneessa rakennuksessa ei ole ollut takkaa, ei vakuutuksenottajalla ole ollut oikeutta saada vakuutuksesta maksettavalla korvauksella takkaa uuteenkaan rakennukseen. Vakuutuksenottaja ei ole osoittanut, että hänelle olisi aiheutunut asiassa vahinkoa, josta vakuutusyhtiö olisi korvausvastuussa.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä asianmukaisena. eikä sitä ole syytä muuttaa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Snellman

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta