Haku

VKL 567/15

Tulosta

Asianumero: VKL 567/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Astianpesukoneen vuotovahinko. Vakuutuksen voimassaolo vahinkohetkellä. Rajoitusehdot. Asennusvirhe. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan asuinhuoneistossa todettiin vuotovahinko syyskuussa 2015. Vesi oli tullut keittiössä astianpesukoneen ja keittiöhanan välisestä muunnosliittimestä. Liittimen ja hanan kytkentäputken välistä puuttui tiiviste, ja liitos oli vuotanut aina kun pesukonetta oli käytetty. Pesukone oli asennettu noin vuotta aiemmin. Vakuutuksenottaja oli ostanut sen asunnon edelliseltä asukkaalta.

Vakuutuksenottaja haki korvausta asumisen keskeytyksestä. Vakuutusyhtiö vetosi asennusvirheeseen ja kieltäytyi maksamasta korvausta.

Valitus ja vastaus

Vakuutuksenottaja oli juuri ottanut laajan kotivakuutuksen uutta kotia varten. Heillä ei ollut mitään tekemistä edellisen asukkaan asennustöiden kanssa. Taloyhtiön sääntöjen mukaan astianpesukoneet pitää asennuttaa ammattilaisella, joten hänellä ei ollut aihetta tarkistaa liitosten kuntoa. Hän oli lisäksi juuri toipumassa vakavasta sairaudesta. On kohtuutonta, ettei vakuutus korvaa vahinkoa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vaikka vakuutuksenottajalla on ollut laajin myynnissä oleva kotivakuutusturva, se ei kuitenkaan korvaa kaikkia mahdollisia vahinkoja. Tiivisteen puuttuminen liitoksesta on vakuutuksen rajoitusehtojen mukainen asennusvirhe. Siitä johtuvaa vahinkoa ei korvata vakuutuksesta, vaikka vakuutuksenottaja ei ollutkaan tiennyt virheestä. Kun vahinkotapahtuma ei ole korvattava, siitä johtuvaa asumisen keskeytystäkään ei korvata.

Yhtiö toteaa lisäksi, että vakuutuksenottajan kotivakuutus on alkanut tässä yhtiössä 24.8.2015. Jää epäselväksi, onko kyseinen vakuutustapahtuma ylipäätään sattunut tämän vakuutuksen voimassaoloaikana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse asumisen keskeytyskustannusten korvaamisesta laajan kotivakuutuksen perusteella. Riitaa on siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus kieltäytyä vahingon korvaamisesta vakuutuksen rajoitusehtojen perusteella. Asiakas on pitänyt ratkaisua kohtuuttomana.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 6.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuksen korvaussääntöjen kohdan 5.2 mukaan enimmäiskorvauksesta riippumatta korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset lisäkustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakituista asuntoa ei voida kokonaan tai osittain käyttää tästä vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman johdosta.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että laajoissakin vakuutuksissa on erilaisia rajoituksia, eikä mikään vakuutus korvaa kaikkia mahdollisia vahinkoja. Se, että vakuutuksiin liittyy rajoituksia, ei ole itsessään kohtuutonta.

Esitetyn selvityksen mukaan nyt kyseessä oleva vuotovahinko johtuu tiivisteen puuttumisesta. Tiivisteen puuttuminen liitoksesta on vakuutusehtojen kohdan 6.17 mukainen asennusvirhe, josta aiheutunut vuoto ei ole korvattava vakuutustapahtuma. Ehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutusyhtiö ei tällöin ole velvollinen korvaamaan myöskään vuodosta johtuvia asumisen keskeytyskustannuksia. Lautakunta toteaa lisäksi, että vahinkomekanismin perusteella vuotovahinko oli todennäköisesti aiheutunut valtaosin jo edellisen omistajan asumisaikana eli ennen asiakkaan kotivakuutuksen voimaantuloa 24.8.2015.

Vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutuksen ehtojen mukainen. Esitetty selvitys ei myöskään osoita ehtojen johtavan tässä tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antoi puheenjohtaja Melander sihteeri Rauloksen esittelystä.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia