Haku

VKL 562/15

Tulosta

Asianumero: VKL 562/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2016

Kiinteistönomistajan vastuu. Jalkapallo rikkonut maalin taakse pysäköidyn auton tuulilasin.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli pysäköinyt autonsa vakuutuksenottajana olevan kaupungin urheilukentän päädyssä olevalle hiekkakentälle. Kentällä käytiin jalkapallon 6-divisioonan peli ja pelitilanteen aikana jalkapallo lensi kentältä maalin yli asiakkaan auton tuulilasiin. Urheilukenttää ja juoksurataa kiertää metrin korkuinen aita. Aidan etäisyys jalkapallokentän päätyrajalta on 26 metriä. Hiekkakentän, jonne asiakkaan auto oli pysäköity, lähimpään kulmaan päätyrajalta on 31 metriä ja kauimmaiseen kohtaan yli 50 metriä. Asiakkaan auto oli pysäköity hiekkakentälle urheilukentän puoleiselle reunalle.

Asiakas vaati kaupunkia korvaamaan hänen autolleen aiheutuneen vahingon. Korvausta haettiin kaupungin vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta eikä siten korvannut vahinkoa. Asiakas vaatii nyt korvausta vakuutusyhtiöltä vahingonkärsijänä.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan katsonut, että urheilukentän turva-aidat ovat liian matalat. Aitojen tehtävänä olisi estää nimenomaan tämän kaltaisten vahinkojen estäminen. Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan hänen autolleen aiheutuneen vahingon ja auton seisontapäivien korvauksen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että urheilukentän aidan tarkoitus on estää luvaton kentälle meno esim. polkupyörällä tai autolla. Asiakas on pysäköinyt autonsa aivan kentän viereen. Kyseinen alue on urheilukentän aluetta eikä virallinen parkkipaikka. Alueelle ei ole maalattu pysäköintialueen viivoja, joilla osoitetaan autojen paikat. Lisäksi alueella ei ole myöskään parkkipaikan merkkiä. Autojen pysäköinti jollekin alueelle ei tee alueesta parkkipaikkaa. Vahinko olisi ollut vältettävissä parkkeeraamalla auto viralliselle parkkipaikalle kentän alueen sijaan.

Urheilukentän suojauksen tasolle tai suoja-aidan vähimmäiskorkeudelle ei ole asetettu mitään yleispäteviä vaatimuksia. Tässä tapauksessa maalien takana on hiekka-alue eikä esim. tietä. Urheilukenttä on suojattu asianmukaisesti. Asiakas on ottanut tietoisen riskin pysäköimällä autonsa kentän viereen yleisen parkkipaikan sijaan tilanteessa, jossa suoja-aidan korkeus ja kentällä pelattava peli ovat olleet täysin hänen havaittavissaan.

Tapauksessa on kyse valitettavasta tapaturmasta, sillä kiinteistön omistajassa ei voida osoittaa sellaista laiminlyöntiä tai huolimattomuutta, joka olisi johtanut vahingon syntymiseen. Vakuutuksenottajan ei voida katsoa olevan vastuussa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista eikä vahinkoa voida siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko asiakkaan autolle aiheutunut vahinko johtunut kiinteistön turvallisuuden laiminlyönnistä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kaupungin vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Tapauksessa kiista on siitä, onko asiakkaan vahinko aiheutunut sellaisesta syystä, jonka perusteella vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kiinteistönomistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistö on turvallinen eikä aiheuta vahingonvaaraa kiinteistöllä liikkuville henkilöille tai sillä olevalle omaisuudelle. Vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan jalkapallo-ottelun aikana maalin yli lentänyt pallo rikkoi asiakkaan auton tuulilasin. Asiakkaan auto oli pysäköity hiekkakentälle maalin taakse. Asiakkaan auto oli noin 30–35 metrin päässä maalista. Hiekkakentällä ei ole pysäköintialueen viivoja eikä merkkiä. Lähistöllä olisi ollut varsinainen pysäköintialue.

Vakuutuslautakunta toteaa, että on tavanomaista pallon lentävän maalin yli tai ohi jalkapallokentällä. Kiinteistön omistajan on siten pidettävä huolta, ettei tällaisista tilanteista aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Maalin takana on hiekkakenttä, johon asiakas pysäköi autonsa. Lautakunta toteaa, että kyseessä ei ole pysäköintialue.

Asiakas on voinut havaita, että hän on pysäköinyt autonsa maalin taakse alueelle, joka ei ole tarkoitettu pysäköintiä varten eikä kiinteistönomistajalla ole ollut velvollisuutta estää pallojen lentämistä kyseiselle alueelle. Lautakunta katsoo siten, että asiakas on ottanut tietoisen riskin pysäköimällä autonsa kentän viereen tilanteessa, jossa suoja-aidan korkeus ja kentällä pelattava peli ovat olleet hänen havaittavissaan.

Vakuutuslautakunnan katsoo saamansa selvityksen perusteella näytetyn, että vahingon syy on sellainen, josta kiinteistönomistaja ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Siten myöskään vakuutusyhtiö ei ole vastuussa vahingosta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia