Haku

VKL 56/13

Tulosta

Asianumero: VKL 56/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Sopimukseen perustuva vastuu.

Tapahtumatiedot

Ammattikäytössä ollut ajoneuvo oli annettu korjattavaksi vakuutuksen ottaneeseen autoliikkeeseen kesäkuussa 2012. Autoliikkeen käyttämän hinausyrityksen nostettua auton hinausauton lavalle ja lähdettyä kuljettamaan sitä muualle korjattavaksi, auto oli puutteellisen kiinnityksen vuoksi kuljetuksen aikana vahingoittunut korjauskelvottomaksi. Korvausta vahingoista oli saatu vahingon aiheuttaneen hinausyrityksen kuljetusvakuutuksesta ansionmenetystä ja taksamittarin uuteen autoon asentamisesta johtuneita kuluja lukuun ottamatta. Näistä vahingoista on haettu korvausta autoliikkeen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on todennut 5.12.2012 päivätyssä päätöksessään, että saatujen tietojen mukaan vahingon oli aiheuttanut autoliikkeen käyttämä hinausyritys. Autoliikkeen korvausvastuu hinausyrityksen aiheuttamasta vahingosta saattoi perustua ainoastaan autoliikkeen tekemään sopimukseen. Koska tällaiset vahingot oli rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle, korvausta ei voitu suorittaa autoliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Valitus

Korvauksenhakija on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että kysymys oli sopimukseen perustuvasta vastuusta, joten korvausta ei voitu vakuutusehtojen mukaan suorittaa.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottaja ei ole antanut vastinetta asiassa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.7 (Sopimusvastuu) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Ratkaisu

Vakuutuslautakunta katsoo, että vahingonaiheuttaja ei ole autoliike, vaan hinausyritys. Autoliike voi olla vastuussa hinausyrityksen aiheuttamasta vahingosta tässä tapauksessa vain sopimuksen perusteella. Kyse on sellaisesta sopimukseen perustuvasta vahingosta, josta korvausvastuuta ei olisi ilman sopimusta auton korjaamisesta. Näin ollen kyse on rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Makkula, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Rantasalo. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia