Haku

VKL 561/06

Tulosta

Asianumero: VKL 561/06 (2006)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2006

Kotoa anastettujen korujen korvaaminen Vakuutusehtojen tulkinta Erityinen viekkaus

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan poliisille tekemän ilmoituksen mukaan hänen asunnostaan oli anastettu arvokkaita koruja 24.–29.1.2006 välisenä aikana. Makuuhuoneen lipaston lukitsemattomasta laatikosta oli viety kotelo, jossa oli timanttisormus, helmisormus, helmikorvarenkaat, helmikaulakoru sekä kultaiset korvarenkaat. Niiden yhteisarvoksi vakuutuksenottaja arvioi 8.800 euroa.
 
Vakuutuksenottaja epäili, että heillä siivoamassa käyneet siivousliikkeen työntekijät olisivat anastaneet korut. Hänen vaimonsa oli nähnyt korut edellisen kerran siivousta edeltäneenä päivänä 24.2.2006, ja seuraavana sunnuntaina korujen todettiin kadonneen. Hän asuu kahdestaan vaimonsa kanssa eikä asunnossa käynyt ketään muuta ulkopuolista henkilöä tällä välillä. Poliisitutkinnassa epäillyt eivät kuitenkaan myöntäneet anastaneensa koruja.
 
Vakuutuksenottaja haki korvausta vahingosta kotivakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään vakuutusehtoihin, joiden mukaan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko korvataan, jos irtaimiston säilytystilaan on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen, tai jos asuntoon tai säilytystilaan on tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Asunnossa olleet korut olivat kadonneet tuntemattomalla tavalla. Koska korujen katoamisen ei liity murtoa tai erityistä viekkautta, vakuutusyhtiö ei suorittanut korvausta.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja toteaa, että vakuutusehdot on kirjoitettu vakuutusyhtiön eduksi ja niiden perusteella voi evätä melkein minkä hakemuksen hyvänsä. Päinvastoin kuin vakuutusyhtiön päätöksessä on todettu, korujen katoamisen syy ja niiden anastustapa ovat tiedossa. Varmaa on, että korut katosivat siivoojien mukana 25.1.2006.
 
Lipaston päällä on ollut toinen rasia, jossa on myös ollut koruja. Niihin ei ollut koskettu varmaankin sen vuoksi, että varkaus olisi saattanut paljastua heti. Heitä ei voi myöskään syyttää korujen huolimattomasta säilytyksestä. Timanttisormuskaan ei ollut sen luokan arvokoru, joka jokaisen käyttökerran jälkeen suljettaisiin kassaholviin. Hänen mielestään varas on tässä tapauksessa käyttänyt sellaista erityistä viekkautta, joka vakuutusehtojen mukaan oikeuttaa vahingon korvaamiseen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Nyt kyseessä olevassa vakuutuksessa koti-irtaimisto on vakuutettu rajatulla korvauspiirillä. Tässä vakuutuksessa korvauspiirin kuuluvat vahinkotapahtumat on lueteltu vakuutusehdoissa tyhjentävästi. Asuntoon ei ole murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka muunlaista väkivaltaa käyttäen eikä tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Anastusta ei myöskään vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ole tehty erityistä viekkautta käyttäen. Erityisellä viekkaudella voidaan katsoa tarkoitettavan erityisen kekseliästä ja vaikeasti toteutettavaa toimintaa, josta tässä tapauksessa ei ole kyse, kun vakuutuksenottaja on päästänyt kyseiset henkilöt asuntoonsa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kotivakuutuksen ehtojen 4 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos irtaimiston säilytystilaan on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen. Samoin anastusvahinko korvataan, jos säilytystilaan on tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 
Kotivakuutuksen ehtojen 5 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimistolle aiheutunut vahinko murtovahinkona, jos rakennukseen tai huoneistoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen, tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 
Edelleen vakuutusehtojen 6 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta on anastettu tai anastamisen yhteydessä vahingoitettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista.
 
Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on epäillyt, että huoneistossa käyneet siivousliikkeen työntekijät ovat siivouksen yhteydessä anastaneet makuuhuoneen lipaston laatikossa olleen korukotelon ja siinä olleet korut. Vakuutuksenottaja on ottanut sen turvatason vakuutuksen, jossa korvattavat vahingot on lueteltu vakuutusehdoissa tyhjentävästi. Tässä tapauksessa asuntoon tai korujen säilytystilaan ei ole murtauduttu rakenteita tai lukkoja vahingoittaen, väkivaltaa käyttäen, tai murtautumisen tai ryöstön yhteydessä haltuun saatua avainta käyttäen. Kyseessä ei myöskään ole ollut vakuutusehtojen 6 –kohdan mukainen ryöstö.
 
Lautakunnan mielestä vakuutuksenottajan kuvaamaa anastustapaa ei myöskään voida pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna erityisenä viekkautena.
 
Edellä mainitun perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Tuomela ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Mikkola.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta