Haku

VKL 559/00

Tulosta

Asianumero: VKL 559/00 (2000)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.11.2000

Kanootti vaurioitti autoa Rajoitusehdot Kuormasta aiheutunut vahinko

 

Tapahtumatiedot             
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja oli venesatamassa 11.9.1999 kiinnittämässä kanoottia auton kattotelineeseen kuormansidontalenkillä. Hän oli kiinnittänyt kanootin toiselta puolelta. Siirtyessään auton toiselle puolelle äkillinen tuulenpuuska tempaisi kanootin irti ja se valui katonreunaa ja oikeaa etuovea vaurioittaen maahan. Vakuutuksenottaja haki korvausta auton korjauskustannuksista autovakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta autovakuutuksen perusteella. Vakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kuormasta, ellei sellainen vahinko ole välitön seuraus korvattavaksi määritellystä vakuutustapahtumasta.
 
Lausuntopyyntö               
 
Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Vakuutuksenottajan mielestä vahinkotapahtuma ei johtunut kuormasta, vaan äkillisestä ja arvaamattomasta tuulenpuuskasta. Vakuutuksenottaja ihmettelee, oliko kanootti vielä edes kuormaa, koska sitä oltiin vasta kiinnittämässä telineeseen. Jos vahinko olisi tapahtunut ajon aikana, vakuutuksenottaja ymmärtäisi vakuutusyhtiön kielteisen kannan. Vakuutusyhtiön konttorista asiaa tiedusteltaessa hän jäi käsitykseen, että asia kuuluu kaskon piiriin.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kuormasta, ellei sellainen vahinko ole välitön seuraus edeltävissä ehtokohdissa korvattavaksi määritellystä vakuutustapahtumasta. Kuorman aiheuttama vahinko korvataan toisin sanoen vain, jos sen aiheuttama vahinko on välitön seuraus muutoin korvattavasta vahingosta. Tyypillinen esimerkki tästä on törmäysvahinko, jonka yhteydessä kuorma liikahtaa ja aiheuttaa lisävahinkoa. Tämäntyyppisestä vahingosta ei kuitenkaan nyt ole kyse. Vauriot on aiheuttanut kanootti eikä tuuli, eli vahingon välitön syy on kanootin liikkuminen ja putoaminen.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneet suoranaiset esinevahingot. Jos vastoin vakuutusyhtiön kantaa katsottaisiin, että vahinko on aiheutunut tuulenpuuskasta, ei tuulenpuuskaa normaalina sääilmiönä voida missään tapauksessa pitää ennalta arvaamattomana.
Vakuutuksenottaja on lausuntopyynnössään vedonnut siihen, että kanootti ei vielä ollut auton kuormaa, koska sitä oltiin vasta kiinnittämässä telineeseen. Kuorman kuljettamiseen autolla liittyy kuitenkin välttämättömänä osana kuorman lastaaminen ja purkaminen, ja mikäli kyseessä on tavara, joka autoon lastattuna on kiistatta auton kuormaa, niin se on auton kuormaa myös sitä lastattaessa autoon tai purettaessa pois autosta. Kanootti oli jo nostettuna auton katolle, ainoastaan kiinnittäminen oli kesken vahingon tapahtuessa, joten kanootti on kiistatta auton kuormaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Autovakuutuksen vakuutusehtojen (1.1.1998) kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneet suoranaiset esinevahingot eli vakuutustapahtumat niin laajalti kuin vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö ovat sopineet.
 
Vakuutuksen laajimmassa muodossa tyypillisesti korvattavia vakuutustapahtumia ovat törmäysvahingot, ajoneuvon menettäminen tai vaurioituminen varkauden, luvattoman käytön tai niiden yrityksen yhteydessä, tahallinen vahingonteko sekä irti päässeen tulen tai oikosulun aiheuttama palovahinko.
 
Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät hitaasti kehittyvät vahingot kuten kuluminen, ruostuminen tai syöpyminen.
 
Ennalta arvaamattomuudella tarkoitetaan tapahtumia, joita vakuutettu ei normaalilla huolellisuudella ole voinut välttää.
 
Autovakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kuormasta tai ajoneuvossa olleesta eläimestä, ellei sellainen vahinko ole välitön seuraus edellä korvattavaksi määritellystä vakuutustapahtumasta.
 
Lautakunta katsoo, että kanootti on ollut kuormaa ja vahinko on aiheutunut kuormasta. Ajoneuvoon ei ole kohdistunut muuta vahinkoa. Kuormasta aiheutunutta vahinkoa ei korvata autovakuutuksesta, joten vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Hentunen, Kainulainen ja Sario sekä varajäsen Talasterä. Sihteerinä toimi Majola.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia