Haku

VKL 557/14

Tulosta

Asianumero: VKL 557/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Onko vakuutuksesta korvattava vahinko, joka on todettu vakuutuksen päättymisen jälkeen? Varallisuusvastuuvakuutus. Kiinteistönvälittäjän vastuu. Vakuutuksen päättyminen. Ehdon tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on myynyt 31.8.2011 puolen hehtaarin määräalan kiinteistöstään. Kiinteistön välityksestä vastasi vakuutuksenottajana oleva kiinteistönvälittäjä. Maanmittauslaitos on vahvistanut 4.10.2012 pidetyssä tietoimituksessa, että myytyyn määräalaan on kuulunut rasitusoikeus, jota ei ollut huomioitu kiinteistöä myytäessä.

Kiinteistönvälittäjän vastuuvakuutus on päättynyt 31.3.2012. Asiakas on vaatinut korvausta kiinteistönvälittäjältä, joka on esittänyt korvausvaatimuksen vakuutusyhtiölle vastuuvakuutuksensa perusteella. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vedoten siihen, että vahinko on todettu vakuutuskauden päättymisen jälkeen eikä se siten ole ehtojen mukaan korvattavissa.

Tähän tapaukseen liittyy tapaus VKL 556/14, jossa samasta vahingosta haettiin korvausta kiinteistönvälittäjän uudesta vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan kiinteistönvälittäjä ei ole antanut ostajalle oikeaa tietoa määräalan läpi menevästä tiestä. Kiinteistönvälittäjä on siten velvollinen korvaamaan tien siirrosta aiheutuvat kustannukset, jotka ovat arviolta 7.000–9.000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö vastineen mukaan asiassa esitetty virhe on voitu todeta vasta 4.10.2012 pidetyn tietoimituksen jälkeen. Kiinteistönvälittäjän vastuuvakuutus on päättynyt 31.3.2012. Vakuutuksesta korvataan vain sellaiset vahingot, jotka on todettu vakuutuksen voimassaoloaikana. Koska vahinko on voitu todeta vasta vakuutuksen päättymisen jälkeen, vakuutusyhtiö katsoo, ettei aiheutunutta vahinkoa voida korvata vakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan vakuutuksen päättymisen jälkeen todetun vahingon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Varallisuusvastuuta koskevan erityisehdon mukaan vakuutuksesta korvataan myös sellainen varallisuusvahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.  

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakas on vaatinut korvausta siitä, että kiinteistönvälittäjä on antanut ostajille virheellistä tietoa määräalaa myytäessä. Määräalan kauppa on tehty 31.8.2011 ilman tieoikeutta. Tiehen kohdistuvaa rasitetta ei ollut kirjattu kiinteistörekisteriin. Tieoikeuden olemassaolo on vahvistettu 4.10.2012 pidetyssä tietoimituksessa.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö on vastuussa vain sellaisesta vahingosta, joka todetaan vakuutuskauden aikana. Kiinteistönvälittäjän vastuuvakuutuksen vakuutuskausi on päättynyt 31.3.2012.

Lautakunta katsoo, että asiakkaan esittämä vahinko on voitu todeta vasta 4.10.2012 pidetyssä tietoimituksessa. Koska vahinko on todettu vasta vakuutuskauden päättymisen jälkeen, vakuutusyhtiöllä ei siten ole velvollisuutta korvata vahinkoa ehtojen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Eskuri
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia