Haku

VKL 556/14

Tulosta

Asianumero: VKL 556/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Onko vakuutuksesta korvattava vahinko, joka on sattunut ennen vakuutuksen alkamista? Varallisuusvastuuvakuutus. Kiinteistönvälittäjän vastuu. Vakuutuksen alkaminen. Ehdon tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on myynyt 31.8.2011 puolen hehtaarin määräalan kiinteistöstään. Kiinteistön välityksestä vastasi vakuutuksenottajana oleva kiinteistönvälittäjä. Maanmittauslaitos on vahvistanut 4.10.2012 pidetyssä tietoimituksessa, että myytyyn määräalaan on kuulunut rasitusoikeus, jota ei ollut huomioitu kiinteistöä myytäessä.

Kiinteistönvälittäjän vastuuvakuutus on alkanut 1.4.2012. Asiakas on vaatinut korvausta kiinteistönvälittäjältä, joka on esittänyt korvausvaatimuksen vakuutusyhtiölle vastuuvakuutuksensa perusteella. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vedoten siihen, että vahinko on aiheutunut ennen vakuutuskauden alkamista eikä se siten ole ehtojen mukaan korvattavissa.

Tähän tapaukseen liittyy tapaus VKL 557/14, jossa samasta vahingosta haettiin korvausta kiinteistönvälittäjän aiemmasta vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan kiinteistönvälittäjä ei ole antanut ostajalle oikeaa tietoa määräalan läpi menevästä tiestä. Kiinteistönvälittäjä on siten velvollinen korvaamaan tien siirrosta aiheutuvat kustannukset, jotka ovat arviolta 7.000–9.000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan asiassa esitetty virhe on tapahtunut ostotilanteessa 31.8.2011. Kiinteistönvälittäjän vastuuvakuutus on alkanut 1.4.2012. Vakuutuksesta korvataan vain sellaiset vahingot, joista vakuutuksenottaja on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin vuoksi vastuussa. Koska ostotilanne on tapahtunut ennen vakuutuksen alkamista, vakuutusyhtiö katsoo, ettei aiheutunutta vahinkoa voida korvata vakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja kiinnittää huomiota Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa VKL 674/96 tehtyyn ratkaisuun.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan ennen vakuutuskauden alkamista aiheutuneen vahingon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on, että vakuutuksenottaja on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakas on vaatinut korvausta siitä, että kiinteistönvälittäjä on antanut ostajille virheellistä tietoa määräalaa myytäessä. Määräalan kauppa on tehty 31.8.2011.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö on vastuussa vain sellaisesta vakuutuksenottajan teosta tai laiminlyönnistä, joka on tapahtunut vakuutuskauden aikana. Kiinteistönvälittäjän vastuuvakuutuksen vakuutuskausi on alkanut 1.4.2012.

Lautakunta katsoo, että asiakkaan esittämä kiinteistönvälittäjän laiminlyönti on tapahtunut ennen vakuutuskauden alkamista eikä vakuutusyhtiöllä siten ole velvollisuutta korvata vahinkoa ehtojen perusteella.

Vakuutuksenottaja on kuulemisensa yhteydessä viitannut lautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 674/96, jossa vastaavanlaisessa vakuutuksenvaihtotilanteessa (toteamisperusteisesta vakuutuksesta aiheuttamisperusteiseen vakuutukseen) uusi vakuutusyhtiö ei selvittänyt vakuutuksenottajalle vaihdosta aiheutuvaa aukkotilannetta vakuutusten kattavuudessa. Lautakunta katsoi tapauksessa, että uusi vakuutusyhtiö oli korvausvelvollinen. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ole esitetty sellaista selvitystä, joka lautakunnan käsityksen mukaan antaisi aiheen olettaa, että uuden vakuutuksen ottamistilanteessa olisi annettu puutteellista tietoa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Eskuri
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta