Haku

VKL 555/15

Tulosta

Asianumero: VKL 555/15 (2016)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Veneen uppoaminen. Vahingon syy. Oliko vahinko johtunut tahallisesta vahingonteosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan Covemar 600R –merkkisen veneen ja siinä olevan Suzuki 140 perämoottorin oli 25.6.2015 todettu uponneen venepaikalleen. Uppoaminen oli tapahtunut 24. - 25.6.2015 välisenä yönä.

Vakuutusyhtiö on 13.7.2015 päivätyllä korvauspäätöksellä evännyt korvauksen. Yhtiö on katsonut, ettei asiassa ole esitetty näyttöä siitä, että vahinko olisi ulkopuolisen tahallaan aiheuttama. Yhtiön käsityksen mukaan vahinkotapahtuman syy ja kulku jäävät epäselviksi.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan veneeseen on törmätty, minkä seurauksena veneen peräosa oli vajonnut joksikin aikaa, jolloin itsetyhjennysjärjestelmä oli alkanut toimia väärään suuntaan ja vene oli uponnut.

Vakuutuksenottaja pitää mahdottomana sitä, että vene olisi uponnut itsekseen. Myös veneen nostaneen yrityksen edustajan näkemys on, että uppoaminen on aiheutunut joko ilkivaltamielessä tai siksi, että moottoria on tultu varastamaan, mutta homma on jäänyt kesken. Vene ei ole voinut upota ilman ulkopuolista apua.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vahinkoa ei korvata vakuutuksesta, koska asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että vene olisi tahallisesti upotettu. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että veneestä ei ole ilmoitettu varastetun mitään eikä siellä ole tehty ilkivaltaa. Todennäköisimmin vene on uponnut sinne kertyneen pilssi- ja sadeveden johdosta.

Vakuutusyhtiö toteaa, että ilkivaltavahingoissa vakuutuksenottajan edellytetään pystyvän epäselvissä vahingoissa sulkemaan pois muut mahdolliset vahingon syyt ja riittävän tarkoin osoittamaan perusteet vahingon tahallisesta aiheuttamisesta.

Selvitykset

Vahingon tarkastuksessa on havaittu, että vene on sen kylkiin jääneiden keltaisten vesirajojen mukaan uinut syvyydessä, joka on aivan perän jatkeen yläreunan kantin alapuolella. Perän jatkeen päällä oleva kansi ei ole vesitiivis ja jatkeen päälle juokseva vesi pääsee kannen alta jatkeen sisälle jo pienessäkin aallokossa. Merkkejä ilkivallasta vahinkotarkastaja ei ollut havainnut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko veneen uppoamisen voitu osoittaa aiheutuneen tahallisesta vahingonteosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Venevakuutusehtojen kohdan 3.2 Varkaus- ja ilkivaltaturva mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on

- varkaus, jolla tarkoitetaan veneen tai sen moottorin anastusta tai sen yritystä

- ilkivalta, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa

- luvaton käyttö tai sen yritys

- murto, jolla tarkoitetaan murtautumista lukittuun veneeseen tai siinä olevaan tilaan.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevan on näytettävä toteen, että korvattavaksi vaadittu vahinko johtuu jostakin vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttavasta syystä. Veneen uppoaminen tulee vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi vain silloin, kun se johtuu jostakin ehtojen 3.2 mukaisesta syystä.

Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella veneessä tai sen moottorissa ei ole näkynyt ilkivalta- tai varkausjälkiä, ja toisaalta vene oli uinut niin syvässä, että pienikin aallokko on voinut johtaa veneen uppoamiseen. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että uppoaminen olisi johtunut ilkivallasta tai esimerkiksi varkauden yrityksestä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia