Haku

VKL 550/15

Tulosta

Asianumero: VKL 550/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 31.05.2016

Korvattavat vahingot. Rajoitusehto. Esinevahinkoon liittyvä taloudellinen vahinko. Korjaustyön aikana vaurioituneen erikoisbussin tilalle vuokratun kaluston aiheuttamien kustannusten korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Linja-autojen vuokrausta harjoittavan A Oy:n omistaman yhtye- ja orkesterikäyttöön rakennetun erikoisbussin ovi oli vahingoittunut vakuutuksenottajayrityksen korjaamolla 28.3.2015. Auton vuokrausta koskeneen A Oy:n ja B Oy:n välisen sopimuksen mukaan A Oy oli velvollinen järjestämään korvaavan kaluston, jos matka keskeytyi ajoneuvon rikkoutumisen vuoksi. Koska vastaavaa autoa ei ollut saatavissa, A Oy oli vuokrannut pienen kuorma-auton sekä keikkabussityyppisen matkailuauton.

A Oy on vaatinut kaluston vuokraamisesta aiheutuneista kustannuksista korvausta vakuutuksenottajalta. Korjaamon vastuuvakuutusyhtiö on 17.7.2015 päivätyllä päätöksellään suorittanut korvauksen auton oven korjauskuluista ja ajoneuvon noudosta korjaamolta. Vakuutusyhtiö on korvannut A Oy:lle myös vuokratulon menetystä 13.4.2014 ja 29.4.2015 väliseltä ajalta, jolloin ajoneuvoa ei ollut voitu käyttää.

Asiakkaan valitus

A Oy on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan myös rikkoutuneen auton tilalle vuokraamastaan kalustosta aiheutuneet kustannukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vaatimus rikkoutuneen ajoneuvon tilalle hankittujen korvaavien ajoneuvojen vuokraamisesta oli esinevahinkoon liittyvä taloudellinen vahinko, jota ei korvattu vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta vakuutuskirjaan tehdyn rajoituksen vuoksi.

A Oy:lle oli maksettu virheellisesti korvausta laskennallisen vuokratulon menetyksestä ajoneuvon korjausajalta. Myös omavastuu oli korvauskäsittelyssä vähennetty väärin perustein eikä korvattavan esinevahingon määrä olisi todellisuudessa ylittänyt 10 000 euron omavastuuta. Asiassa ei olisi pitänyt suorittaa lainkaan korvausta. Vakuutusyhtiö on kuitenkin ilmoittanut, ettei se tule perimään virheellisesti maksamiaan suorituksia takaisin.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottaja ei ole antanut lausumaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan vahinkoa kärsineelle A Oy:lle vaurioituneen auton tilalle hankitun korvaavan kaluston vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien autohuoltamo- ja korjaamotoiminnan erityisehtojen kohdan 1 mukaan poiketen toiminnan vastuuvakuutusehdon kohdasta 2.3 vakuutuksesta korvataan huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle, huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle asiakkaan ajoneuvolle aiheutettu vahinko, kun

- vahinko on seuraus vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa tapahtuneesta, virheellisestä huolto- tai korjaustyöstä ja

- vahinko tai vahinkoseuraus todetaan työtä tehdessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn loppuun tekemisestä ja luovuttamisesta asiakkaalle.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti edellä tarkoitetulle ajoneuvolle aiheutettu vahinko, joka on syntynyt huolto- tai korjaustyöhön liittyvän koeajon tai katsastukseen kuljettamisen yhteydessä. Edellytyksenä on, että kuljettajalla on voimassa asianmukainen ajokortti.

Vakuutuksenottajan vakuutuskirjaan tehdyn merkinnän mukaan poiketen autohuoltamon ja korjaamon vastuuvakuutuksen erityisehdosta YT 320 vakuutuksesta ei korvata esinevahinkoon liittyvää taloudellista vahinkoa kuten esimerkiksi hinauskustannuksia tai ansionmenetystä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että ajoneuvon oven vaurio on esinevahinko ja korvaavan kaluston vuokraamisesta aiheutuneet kulut ovat esinevahinkoon liittyvää taloudellista vahinkoa. Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan vakuutussopimukseen tehdyn ja vakuutuskirjaan merkityn vastuunrajauksen perusteella esinevahinkoon liittyvää taloudellista vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta A Oy:lle aiheutuneista korvaavan kaluston vuokrauskustannuksista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita lisäkorvauksen maksamista asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Partanen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia