Haku

VKL 549/14

Tulosta

Asianumero: VKL 549/14 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Kameran ja matkapuhelimen kastuminen aallokossa. Yllättävä ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu oli matkalla Las Palmasissa 26.3.2014. Hän valokuvasi kivikkoon rikkoutuva aaltoja noin 15 metriä merenpinnan yläpuolella sijainneelta vanhalta talon perustalta. Korkea aalto kasteli vakuutetun vahingoittaen muun muassa matkapuhelinta ja kameraa. Korvausta vahingosta haetaan matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska kyseessä on ollut normaaleista sääolosuhteista tai luonnonilmiöistä johtuva vahinko.

Asiakkaan valitus

Valittajan mukaan kuvauspaikka oli kuiva ja hän ei olisi mennyt sinne, jos aallot olisivat pyyhkineet sinne. Kyseessä olleet aallot olivat erittäin suuria.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole ennalta arvaamaton vahinko, joka korvattaisiin vakuutuksesta. Meren rannalla aallot, jopa voimakkaan sellaiset, ovat tavallisia luonnonilmiöitä. Ei ole ennalta arvaamatonta, että suuri aalto kastelee, kun se pyyhkii yli.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutetulle aiheutunut vahinko johtunut ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vai normaaleista sääolosuhteista tai tavanomaisesta luonnonilmiöstä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 100.5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Kohdan 100.5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut normaaleista sääolosuhteista ja tavanomaisista luonnonilmiöistä, paitsi milloin tavara on ollut luovutettuna hotellin, huoltoaseman, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu on valokuvannut aaltoja noin 15 metriä merenpinnan yläpuolella sijainneelta kuvauspaikalta kun aalto on kastellut hänet. Lautakunnan käytettävissä olevista kuvista käy ilmi, että merenkäynti vahinkohetkellä on ollut voimakasta. Lautakunta toteaa, että yleisen elämänkokemuksen mukaan aallokon korkeus voi etenkin valtamerellä vaihdella voimakkaasti. Tämän vuoksi myös 15 metrin korkeudelle kastelevaa aaltoa voidaan pitää tavanomaisissakin sääolosuhteissa valtameren rannalla normaalina. Tämän vuoksi vakuutetun kastuminen ja siitä aiheutunut vahinko eivät ole ennalta arvaamattomia tapahtumia.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia