Haku

VKL 549/13

Tulosta

Asianumero: VKL 549/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2014

Panssarikaulaketjun menettäminen festivaaleilla. Katoamista koskeva rajoitus. Todistelu.

Tapahtumatiedot

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan A ilmoitti, että häneltä oli varastettu kaupunkifestivaalilla kaulasta uniikki kultainen panssariketju, jossa oli 30 timanttia sisältävä riipus. Tutkintailmoituksen mukaan A kertoi, että hän ei ollut huomannut kenenkään yrittäneen anastaa kaulaketjua, vaan joku näppäräsorminen oli vain käyttänyt ihmispaljoutta hyväkseen. Kaulaketju oli A:n poliisille ilmoittaman tiedon mukaan varastettu kello 22–24.

A haki korvausta menetetystä panssariketjusta kotivakuutuksesta. Menetetty koru oli vakuutettu erillisenä vakuutuskirjassa mainittuna kohteena laajalla esinevakuutuksella.

A:n vakuutusyhtiölle korvauskäsittelyn yhteydessä toimittamien kirjelmien mukaan kaulaketju oli hänen päällään vielä kello 22.00 aikaan ennen pääesiintyjän esiintymistä. Kun A lähti alueelta pois, hän huomasi kaulaketjun hävinneen. Kello oli tällöin noin 23.30. A:n mukaan hän oli katsomassa musiikkiesitystä lähellä lavaa, joten tungosta oli erittäin paljon ja vierellä tuhansia ihmisiä. Käsiä heiluteltiin ja ihmisiä tuupittiin joka suunnasta. A:n mukaan näissä olosuhteissa joku näppäräsorminen varas käytti tilaisuutta hyväkseen. Tällaisessa tilanteessa on vaikeaa huomata varkaustapahtumaa, kun osumia tulee joka puolelta ja kokoajan. Korun paino, koko tai lukko ei tee korun varastamisesta vaikeampaa. Lukko on erittäin helppo avata jopa yhdellä kädellä ja lukon koko helpottaa asiaa erityisesti, koska siitä saa otteen paljon helpommin kuin pienestä lukosta. Puheena oleva kaulaketju ei voi katketa itsestään ja tippua maahan.

A:n mukaan hänellä oli sormessa timanttisormus ja kädessä arvokello, mutta näitä varas ei onnistunut anastamaan. Häneltä oli kuitenkin anastettu yksi pääsylippu takataskusta, vaikka suojana oli vyötärölle solmittu huppari, joka peitti takataskut. A kertoo selvityksissään, että aikaisemmin päivällä joku mies oli tullut kyselemään häneltä koruista. Mies oli kertonut myös joutuvansa lähiaikoina suorittamaan vankeusrangaistusta. A:n mukaan hän ei pitänyt tilannetta uhkaavana, koska korut ovat ennenkin herättäneet kiinnostusta.

Lisävakuutus kaulaketjulle on A:n mukaan tehty taskuvarkaiden tai murtovarkaiden takia taikka sellaisen tilanteen takia, jossa häntä uhattaisiin aseella eikä hän voisi puolustaa omaisuuttaan. Kokonsa ja habituksensa huomioiden A ei ole edes ajatellut, että joku tulisi repimään korua hänen kaulastaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan kotivakuutus korvaa vahingon, jos sen on aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta. Tavara katsotaan kadonneeksi, jos sen menettämissyyksi ei osata nimetä mitään tiettyä, äkillistä tapahtumaa.

Vahinkoilmoituksesta ei käy ilmi mitään äkillistä, normaalista poikkeavaa tapahtumaa, josta kaulakorun menettäminen olisi voinut johtua. Pelkkä olettamus kaulaketjun anastamisesta ei tällaisessa tilanteessa riitä näytöksi siitä, että vahinko olisi aiheutunut varkaudesta tai muusta äkillisestä, ennalta arvaamattomasta syystä. Vakuutusyhtiön mukaan on lisäksi kaulaketjun koko, paino ja lukko huomioiden epätodennäköistä, että joku olisi voinut A:n huomaamatta varastaa korun hänen kaulastaan. Vahinko on aiheutunut katoamisesta. Kotivakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

Valitus

A:n valituksen mukaan tapahtumapäivänä hän oli festivaalialueella yhdeksän tuntia. Yleisön joukossa hän oli vain pääesiintyjän esityksen ajan. Tämä esitys kesti korkeintaan kaksi tuntia. A:n mukaan kaulaketju oli vahvaa tekoa eikä se voi rikkoontua itsestään ja hukkua. Yleisön suuren määrän takia varkaus on voinut tapahtua huomaamatta, koska tilaisuudessa tapahtui koko ajan tönimistä, tuuppimista ja huitomista. Kukaan tervejärkinen ihminen ei A:n mukaan tuhansien ihmisten keskellä yritä ryöstää ketjua väkivaltaisesti, koska paikalla olisi ollut apua ja todistajia sekä paljon järjestyksenvalvojia. Lisäksi A kertoo valituksessaan henkilöstä, joka aikaisemmin samana päivänä olisi kysellyt kaulaketjusta, sekä viittaa toimittamiinsa tapahtuman yleisöstä otettuihin valokuviin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan katoamista ja määrittelemätöntä varkautta koskeviin rajoitusehtoihin. Yhtiön mukaan katoamisella tarkoitetaan vahinkoa, jossa ei osata nimetä mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka olisi syynä esineen menettämiseen. A:n on kertonut, että koru oli kaulalla vielä kello 22.00 ennen pääesiintyjän esiintymistä. Kun A oli lähdössä pois alueelta, hän huomasi korun häviämisen. Koru on menetetty festivaaleilla tungoksessa aikavälillä 22.00–23.30. Tapahtumakuvauksesta ei käy ilmi mitään äkillistä, normaalista poikkeavaa tapahtumaa, jossa korun menettäminen olisi voinut tapahtua. Pelkkä olettamus korun anastamisesta ei tällaisessa tilanteessa riitä näytöksi siitä, että vahinko olisi aiheutunut varkaudesta tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä.

Vastineen mukaan kyseessä oli isokokoinen ja painava koru, joka oli ollut kaulalla. Korussa oli papukaijalukko, joka vaatii lukon auki vääntämistä. Koru ei irtoa kaulasta repäisemällä. Tällaisen korun anastaminen kaulalta ei voi tungoksessakaan tapahtua täysin huomaamatta. Koska ei ole olemassa tarkkaa havaintoa siitä, mitä korulle on tapahtunut, kyseessä on katoaminen. Tapauksessa on jäänyt näyttämättä, että koru olisi varastettu. Varkausolettaman tueksi ei ole esitetty riittävästi näyttöä. Vahinko ei ole aiheutunut vakuutusehdoissa vaaditusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vaan määrittelemättömästä katoamisesta. Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan aikaisempaan ratkaisukäytäntöön.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3 Vakuutusturvat

3.1 Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
- äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Tästä turvasta ei korvata vakuutustapahtumaa, joka näi­den vakuutusehtojen mukaan voitaisiin korvata jostakin muusta turvasta.

3.4 Varkaus- ja ilkivaltaturva

Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
- varkaus tai sen yritys
- ilkivalta, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheut­tamaa vahinkoa
- murto, jolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan lukittuun raken­nukseen, rakennuksen tilaan tai muuhun säilytyspaik­kaan.

4 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

12) omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, eikä

Vakuutuksesta ei korvata

21) vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä; kuten esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja tapahtumaolosuhteita ei voida tarkoin määritellä.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. A:n vakuutuksessa on lisäksi erillinen varkausvahinkojen korvaamista koskeva ehtokohta. Omaisuuden katoamisesta aiheutuneet vahingot on rajoituslausekkeella rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Menettämisvahinkoja koskevassa ratkaisukäytännössään Vakuutuslautakunta on pitänyt merkityksellisenä menettämisen ensisijaista syytä. Silloin, kun korvauksen hakija voi osoittaa vahingon ensisijaisena syynä olleen vakuutuksesta korvattava varkausvahinko tai äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, ei katoamista koskevaan rajoitukseen ole voitu vedota tehokkaasti, vaikka menetetty esine sittemmin olisikin jäänyt kadoksiin. Jos taas menettämisen ensisijaisena syynä voidaan pitää katoamista tai unohtamista, ei menettämisestä ole tehnyt korvattavaa se, että esine myöhemmin on voinut joutua esimerkiksi epärehellisen löytäjän haltuun.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksen hakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksen hakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

A on menettänyt hänellä kaulassa olleen kaulaketjun kaupunkifestivaaleilla järjestetyssä musiikkiesityksessä. Kysymyksessä oli lukollinen panssariketju, jossa on riippunut riipus. Kaulaketjun menettäminen on huomattu A:n tapahtumakuvauksen mukaan noin kello 23.30, kun musiikkiesitys oli päättynyt. A oli kertomansa mukaan havainnut kaulaketjun viimeksi noin kello 22 musiikkiesityksen alkaessa. Tapahtumakuvauksen mukaan A ei ole itse havainnut tämän noin puolentoista tunnin aikana tilannetta, jossa kaulaketju olisi otettu häneltä. Tapahtumakuvauksesta ei myöskään ilmene muuta erityistä, äkillistä tilannetta, jossa kaulaketju olisi joutunut häneltä pois. Musiikkiesityksen aikana runsaan yleisön keskuudessa oli ollut heilumista ja tuuppimista.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan A:n käsitys siitä, että kaulaketju olisi varastettu, perustuu jälkikäteiseen päättelyyn. A on voinut musiikkiesityksessä ollessaan menettää kaulassa olleen kaulaketjun myös muulla tavalla. Esitetty selvitys jättää epäselväksi, mistä syystä ja missä vaiheessa kaulaketju on joutunut pois A:lta. Lautakunta ei ole saadun selvityksen perusteella voinut todeta, että kaulaketjun menettämisen syynä olisi ollut varkaus tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vahinko. Vakuutuslautakunta katsoo kaulaketjun menettämisen syyn jäävän epäselväksi, jolloin lautakunnan tulkinnan mukaan kyse on vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta katoamisesta aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta