Haku

VKL 549/12

Tulosta

Asianumero: VKL 549/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2013

Moottoripyörän varkausvahinko Vahingon määrä

Tapahtumatiedot

A:n moottoripyörä varastettiin 18.–19.4.2012. Vahinkoilmoituksen mukaan varkaat veivät myös enduro-vanteet, joissa oli uudet piikkipyörät. Moottoripyörä ja toiset vanteet renkaineen löytyivät myöhemmin ja ne saatiin takaisin. Selvityksen perusteella ne olivat olleet varkaiden hallussa ainakin 10 päivän ajan. A haki korvausta moottoripyörälle otetusta varkausvakuutuksesta. Moottoripyörä oli vahinkohetkellä myynnissä.

Vakuutusyhtiön käyttämä vahinkotarkastaja teki ensi vaiheessa valokuvien perusteella laskelman varkausvahinkona korvattavista kuluista. A oli tyytymätön korvauslaskelmaan. Vahinkotarkastaja kävi tämän jälkeen korjaamolla tarkastamassa moottoripyörän. Hänellä oli tarkastusta tehtäessä käytössään A:n toimittamia valokuvia, joissa oli merkintä ”otettu 17.4.2012”. Tarkastajan muis­tion mukaan kuvista ilmenee, että pakoputken pieni painauma on ollut jo kuvien ottohetkellä. Muistion mukaan renkaat ovat olleet yhtä kuluneet kuin ne olivat tarkastusta tehtäessä. Niiden vanteista kuitenkin puuttuivat tarrat. Vanteiden naarmuja tarkastaja epäili vanhoiksi. Muistion mukaan korjaamon edustaja oli koekäyttänyt ja koeajanut moottoripyörän, joka toimi normaalisti.

B Oy:n kirjaaman A:n huoltotilauksen mukaan moottorin kunnosta ei ole tietoa, rekisterikilpi ja takahäkin pultit puuttuvat, takalippa ja kilventeline ovat rikottu, ja piikkirenkaat ovat kuluneet. Maskin tarrat on revitty irti, supermoto-vanteista on irrotettu vanneteipit sekä rengaspainot ja supermoto-renkaasta on sudittu pinta sileäksi. Maskista puuttuu kiinnityspanta ja pakoputken kiinnitysjousi puuttuu. Kahvankumit on rikki ja donitsit on revitty irti. Rungosta on lähtenyt maali jalkatapin yläpuolelta ja pakoputken takaa. Ketjut sekä rattaat ovat kuluneet. Peili puuttuu. Takajarrulevy on kulutettu loppuun. Pakoputki on vaurioitunut. Ketjunohjain on rikki. B Oy:n laskelman mukaan loppusumma osineen ja töineen ilman renkaita oli 1 070,89 euroa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan korvausta suoritetaan vahinkotarkastajan laskelman mukaisesti. Osien ja korjaustyön yhteissumma oli laskelman mukaan 312,12 euroa. Vakuutuksesta korvataan: kahvadonitsi 7,07 euroa, maskin kiinnityspanta 4,55euroa, kilpiteline 11,44 euroa, rekisterikilpi 10,00 euroa, yksi peili 20,39 euroa, kahvakumipari 20,39 euroa, pakoputken kiinnitysjousi 3,32 euroa, takahäkin kiinnityspultti 1,96 euroa, vanteiden teipit 25 euroa, rungon kosmeettinen maalivaurio 25 euroa, etukatteen tarrat 15 euroa ja työtä kahdelta tunnilta sisältäen moottorin koekäytön 168 euroa.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan moottoripyörä oli löytöhetkellä huomattavasti huonommassa kunnossa kuin ennen varkautta. Pyörällä oli ajettu, se oli likainen ja muun muassa ketjut olivat hiekassa ja savessa. Löytöhetkellä pyörässä oli paikallaan piikkirenkaat, joilla oli ajettu ilman etujarrulevyä, jolloin takajarrulevy oli palanut aivan loppuun. Piikkirenkaat on tarkoitettu talviajoon jääradalla, joten ajaminen renkailla keväällä oli kuluttanut renkaita paljon. Lisäksi tarroja oli revitty pois, runko ja pakoputki olivat kolhitut ja käsikahvat olivat rikki. Moottorin kunnosta ei ole tietoa.

A viittaa B Oy:n laskelmaan. Se ei sisällä renkaille aiheutuneita vaurioita eikä vahinkoarvioissa ole otettu huomioon, että varkaat ajoivat moottoripyörällä, joten sen moottorin kunnosta ei ole tietoa. Korvaussumma ei vastaa millään tavoin B Oy:n asiantuntijan antamaa arviota pyörälle aiheutuneista vahingoista. Vakuutusyhtiön arvio tarrojen korvaamisesta oli 15 euroa. Yksittäisiä tarroja ei myydä, vaan tarrat myydään täysinä sarjoina. B Oy:n edustajan mukaan uudet tarrat eivät tulisi pysymään vanhoissa katteissa. Katteet tarrasarjoineen maksavat vahinkoarvion mukaan 252 euroa.

Valituksen mukaan A:n ammattikoulussa oleva poika oli juuri maalannut sekä rungon että takahaarukan pyörästä. Tästä ei aiheutunut muita kustannuksia kuin maalit (45 + 5 euroa).

 

Vakuutusyhtiön vastine

Korvaus on suoritettu tarkastajan lausunnon mukaan. Muiden vaurioiden syy-yhteyttä vahinkoon ei ole osoitettu.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3.5 Varkausvakuutus

Varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen koh­teen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutu­nut esinevahinko, jos syynä on ollut varkaus, moot­toriajo­neuvon käyttövarkaus, ajoneuvon luvaton käyttö, tai näiden yritys ja teon kohde on ollut lukit­tuna tai lukitussa säilytyssuojassa. --

6.1 Korvattava vahingot

Esinevakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. --

6.2 Korvausrajoitukset

Esinevakuutuksesta ei korvata

  1. ajoneuvon arvon alennusta
  2. käyttämisestä johtuvaa normaalia kulumista ja ajoneuvolla ajettujen lisäkilometrien aiheuttamaa arvon alennusta sen luvattoman käytön aikana.

6.5 Vakuutuksen kohteen korjaaminen ja lunastaminen

6.5.1 Kaikki vakuutusmuodot

Vakuutuksesta korvataan ajoneuvon välttämättömät ja tarpeelliset korjauskustannukset. Ajoneuvo pitää korjata sen ikä ja kunto huomioiden tarkoituksen­mukaisia korjausmenetelmiä ja osia sekä asianmu­kaista korjaustapaa käyttäen siten, etteivät kustan­nukset tarpeettomasti lisäänny. Jos kuluneiden tai syöpyneiden osien tilalle vaihdetaan uusia osia ja ajoneuvon kunto paranee olennaisesti tämän vuok­si, korvataan korjauskustannuksista vain se osa, joka vastaa ajoneuvon saattamista vahinkoa edeltänee­seen kuntoon. Paranemisesta on kysymys, jos esi­merkiksi vaurioituneissa tai anastetuissa renkaissa on kulutuspintaa jäljellä puolet tai vähemmän ja nii­den tilalle vaihdetaan uudet renkaat.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa siitä, mitä kuluja varkausvahinko-osasta korvataan. Varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen koh­teen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutu­nut esinevahinko korvaussäännösten mukaisesti. Vakuutuslautakunnalla on käytössään moottoripyörästä valokuvia, joita on otettu sekä varkausvahinkoa ennen että sen jälkeen. Riitaisiksi jääneiden kysymysten osalta Vakuutuslautakunta lausuu seuraavaa.

1. Moottorin kunto

Vakuutuslautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene, että moottoripyörän moottori olisi rikkoutunut varkausvahingon yhteydessä. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata käyttämisestä johtuvaa normaalia kulumista ja ajoneuvolla ajettujen lisäkilometrien aiheuttamaa arvon alennusta sen varkausvahingon aikana. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta tämän vaatimuksen perusteella.

2. Ketjut, ketjunohjuri, eturatas ja takaratas

Vakuutuslautakunta ei ole sille esitetyn selvityksen perusteella voinut todeta, että moottoripyörän ketjut ja rattaat olisivat erityisesti kuluneet varkausvahingon yhteydessä. Edellä todetun rajoituksen perusteella normaalia kulumista ei korvata. Lautakunta ei suosita korvausta ketjujen ja rattaiden osalta. Ketjunohjurin osalta lautakunta pitää uskottavana, että se on rikkoutunut luvattoman käytön yhteydessä. Vakuutuslautakunta suosittaa 25,34 euron lisäkorvausta.

3. Sivutuen jouset ja kiinnike

Ennen vahinko otetuissa kuvissa moottoripyörä seisoo sivutuen varassa. Lautakunta pitää uskottavana, että sivutuen jouset ja kiinnike ovat rikkoutuneet tai kadonneet varkausvahingon yhteydessä. Lautakunta suosittaa tämän vaatimuksen perusteella 10,45 euron lisäkorvausta.

4. Takajarrulevy

Vahingon jälkeen otetun valokuvan perusteella moottoripyörän takajarrulevy on kulunut. Vakuutuslautakunta pitää uskottavana, että jarrulevy on kulunut varkausvahingon yhteydessä A:n valituksessa kuvatun syyn johdosta. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lle takajarrulevyn hinnan 94,53 euroa.

5. Renkaat ja vanteet

Selvityksen mukaan anastushetkellä moottoripyörässä oli kiinni supermoto-vanteet, joilla oli supermoto-renkaat. Moottoripyörän anastuksen yhteydessä vietiin myös enduro-vanteet sekä niillä olevat piikkirenkaat. Vakuutusyhtiö ei ole asian käsittelyn yhteydessä kiistänyt sitä, että molemmat vanne-rengassarjat olisivat vakuutuksen kohteena.

Vakuutusyhtiö on korvannut supermoto-vanteiden teipeistä 25 euroa. A ei ole riitauttanut vahingon määrää tältä osin. Supermoto-vanteista varkausvahingon jälkeen otetun valokuvan perusteella takarenkaan kulutuspinta oli kulutettu loppuun. Kysymys on poikkeuksellisesta kuluttamisesta. Ennen vahinkoa otettujen valokuvien perusteella kysymys oli käytetystä renkaasta. Vakuutusehtojen kohdan 6.5.1 huomioiden lautakunta katsoo tämän renkaan osalta korvattavan vahingon määrän olevan 70 euroa. Selvityksen mukaan supermoto-vanteiden rengaspainot oli poistettu. Supermoto-vanteiden tasapainotuksen ja asennustyön osalta lautakunta harkitsee vahingon määräksi 20 euroa vanneparilta.

Selvityksen perusteella enduro-vanteilla olleet piikkirenkaat olivat kuluneet. Vakuutuslautakunta ei ole sille esitetyn selvityksen perusteella voinut todeta, että piikkirenkaat olisivat varkausvahingon yhteydessä erityisesti kuluneet. Lautakunta ei suosita lisäkorvausta niiden osalta.

Renkaita ja vanteita koskevien vaatimusten perusteella vakuutusyhtiön tulee suorittaa 90 euron lisäkorvaus.

6. Pakoputki

Vahinkotarkastajan muistion mukaan pakoputkessa oleva painauma on ollut jo ennen varkausvahinkoa. Pakoputken vauriot jäävät muilta osin yksilöimättä. Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta pakoputken vahingoittuneen varkausvahingon yhteydessä. Lautakunta ei suosita korvausta.

7. Rungon maalaus

Selvityksen perusteella A:n poika oli hiljattain maalannut moottoripyörän rungon. Maalaustyöstä aiheutunut kokonaiskustannus oli ollut 50 euroa. Lautakunta pitää uskottavana, että tällaisen rungon maalauksen vauriot voidaan tapauksessa korjata vakuutusyhtiön arvioimalla 25 euron summalla. Suuremmasta vahingon määrästä ei ole selvitystä. Lautakunta ei suosita lisäkorvausta.

8. Tarrat

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Selvityksestä ei ilmene, että moottoripyörän katteet olisivat rikkoutuneet. Vakuutuslautakunta pitää riittävänä, että vakuutusyhtiö korvaa vahingoittuneiden tarrojen osuuden. Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene, että vahingon määrä tältä osin ylittäisi 15 euroa. Vakuutuslautakunta ei sille esitetyn selvityksen perusteella suosita lisäkorvausta tämän vaatimuksen perusteella.

9. Korjaustyö

Huomioon ottaen kohtien 2, 3 ja 4 mukaiset lisäkorvaukset lautakunta suosittaa työn osalta lisäkorvausta korjaustyöstä puolelta tunnilta eli 42 euroa.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön tulee suorittaa A:lle 262,32 euron lisäkorvaus.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia