Haku

VKL 548/11

Tulosta

Asianumero: VKL 548/11 (2012)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2012

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutettu A (syntynyt 1942) oli ollut asuntovaunullaan kotimaan lomamatkalla 7.6.2011–15.8.2011 välisenä aikana. Hän oli ruokailutilanteessa 23.6.2011 ja toisen kerran 2.8.2011 purressaan ruokaa vaurioittanut hammas­proteesejansa.

Korvausta proteesien vauriosta haettiin matkustajavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut päätöksen 19.9.2011 ja käsitellyt asian uudelleen 10.10.2011.

Korvausta ei makseta, koska kysymyksessä on vapaa-ajan asunnolla tapahtuneen majoituksen yhteydessä aiheutunut vahinko. Matkustajavakuutus on voimassa vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. Vakuutetun vapaa-ajan asunnoksi katsotaan myös asuntovaunu tai matkailuauto kausipaikalla.

Koska A oli majoittunut lomallaan karavaanarialueelle kausipaikalle, hän on ehtojen mukaisesti ollut majoittuneena vapaa-ajan asunnolleen, minkä johdosta kysymyksessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama matka. Korvausta ei siten tule maksettavaksi.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta. A on eri mieltä vakuutusyhtiön kanssa siitä, onko kysymys ollut ehdossa määritellyin tavoin vapaa-ajan asunnolla tapahtuneesta vahingosta.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • vahinkoilmoitus
  • erikoishammasteknikon kuitti 23.6.2011 ja 2.8.2011
  • vakuutusehdot 1.1.2010

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehdon mukaan Suomessa vakuutettu ei ole matkalla

  • omistamallaan, puolison omistamalla tai samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen omistamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla
  • säännöllisesti omassa käytössä olevalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n hammasvaurio sattunut vakuutusturvan korvauspiirin ulkopuolelle ehtojen mukaan rajatussa tilanteessa eli siinä tilanteessa, että A olisi ollut vapaa-ajan asunnolla.

Lautakunnan käytettävissä olevissa vakuutusehdoissa ei ole vakuutusyhtiön korvauspäätöksessään 19.9.2011 esittämää määritelmää, jonka mukaan vakuutetun vapaa-ajan asunnoksi katsottaisiin myös asuntovaunu tai matkailuauto kausipaikalla. Yleiskielenkäytön mukaan matkailuauto tai vastaava liikutettava, sinänsä majoittumiseen soveltuva väline ei rinnastu vapaa-ajan asuntoon. Tällaisessa välineessä tapahtuvaa, mahdollisesti pitkänkin aikaa kestävää majoittumista ei myöskään voida rinnastaa vapaa-ajan asunnon käyttämiseen. Merkitystä ei ole sillä, kuinka pitkän aikaa A:n asuntovaunu on ollut lomakohteessa varatulla alueella.

Lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole ollut oikeutta evätä A:lta korvausta sillä esittämällään perusteella, että kysymys olisi vapaa-ajan asunnolla tapahtuneesta vahingosta.

Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan ehtojen mukaisen korvauksen A:n hammasvaurion johdosta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia