Haku

VKL 546/15

Tulosta

Asianumero: VKL 546/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Pakastimen ja jääkaapin lämpötilan nousun vuoksi elintarvikkeita on pilaantunut. Näyttö. Onko vahingon aiheuttanut laitteen äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli 31.7.2015 laittanut marjoja pakastimeen ennen lähtöään viikonloppumatkalle. Vakuutuksenottajan tytär oli viikonloppuna käynyt ottamassa marjoja jääkaapista. Sunnuntai-iltana 2.8.2015 kotiin palattuaan vakuutuksenottaja oli huomannut, että jääkaapin lämpötila oli +20 astetta ja pakastimen lämpötila oli -10 astetta. Jääkaapissa ja pakastimessa olleita elintarvikkeita oli pilaantunut.

Vakuutusyhtiö on 23.9.2015 päivätyllä korvauspäätöksellä katsonut, että suoranainen esinevahinko ei ollut aiheuttanut elintarvikkeiden pilaantumista.  Jääkaapin sulaminen ilman erillistä vahinkotapahtumaa ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Kaappi ei ollut mennyt rikki.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiöstä saamaansa palveluun. Hän vaatii korvauksia lääkkeiden ja ruokatarvikkeiden pilaantumisesta, koska jääkaappipakastin oli alkanut toimia vastoin toimintaperiaatteitaan eli alkoi lämmittää ja sulattaa jäähdyttämisen ja pakastamisen sijaan. Laite ei ollut toimintakunnossa. Juuri tällaisia yllättäviä ennakoimattomia tapahtumia varten ihmiset ottavat vakuutuksia.

Vakuutuksenottaja kertoo itse ovia sulkiessaan painavansa huolellisesti molempia ovia, vaikka olisi ottanut tavaroita vain toisesta. Hän on huomannut, että toisen oven sulkemispaine saattaa avata toista ovea. Ainoaksi selitykseksi jääkin se, että vakuutuksenottajan tyttären hakiessa jääkaapista marjoja pakastimen ovi on ilmeisesti auennut kun jääkaapin ovi on suljettu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei sillä ole aihetta muuttaa antamaansa korvauspäätöstä. Vakuutuksenottaja ei ole osoittanut mitään äkillistä, ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jonka seurauksena jää-pakastinkaapissa olevat tuotteet olisivat pilaantuneet. Laitteen ei ole osoitettu rikkoutuneen tai vikaantuneen äkillisesti.

Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan pakastimen ovi on ilmeisesti auennut tyttären haettua jääkaapista mustikoita. Kodinkoneliikkeen mukaan pakastimen ovi on todennäköisesti jäänyt raolleen. Mitään vikaa tai äkillistä toimintahäiriötä laitteessa ei ole ollut. Laite on saatujen tietojen mukaan toiminut normaalisti. Jos kylmälaitteen ovi on osittainkin auki, itse laite ei ole mitenkään rikki tai toimi väärin, se ei kuitenkaan tuolloin pysty pitämään normaalia käyttölämpötilaansa.

Selvitykset

Kodinkoneliikkeen 2.10.2015 antamassa kirjallisessa arviossa on todettu, että todennäköisesti pakastimen ovi on jäänyt raolleen, minkä vuoksi sisään päässyt lämmin kostea ilma on jäädyttänyt pakastimen höyrystimen. Tämän vuoksi automaattinen sulatuskierto ei ole toiminut ja laite on sammuttanut varotoimenpiteenä itsensä ja pakasteet ovat sulaneet.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko pakasteiden sulamisessa kysymys vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuksenottaja on esittänyt valituksen vakuutusyhtiön koko toiminnasta. Koska Vakuutuslautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä, se ei ota kantaa vakuutusyhtiön toiminnasta esitettyihin näkemyksiin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 21.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Esitetyn selvityksen perusteella jää epäselväksi, minkä vuoksi jääkaapin ja pakastimen lämpötila on noussut. Vakuutuksenottaja ei ole osoittanut, että jääkaappi-pakastimen lämpötilan nousu olisi johtunut äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta