Haku

VKL 546/12

Tulosta

Asianumero: VKL 546/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2013

Näyttö korvattavan tapahtuman sattumisesta Vahingonteko Talon katolla oleva tarkastusluukku avoinna

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön rakennuksessa uusittiin ikkunoita. Työn yhteydessä 22.8.2012 ilmeni, että yhden asuinhuoneiston kylpyhuoneen ikkunan yläkarmi oli laho ja elementin eristetilasta oli tullut vettä. Kylpyhuoneen katossa oli maali kupruillut, ja ikkunan yläpuoliset eristeet olivat märkiä. Rakennuksen katolla todettiin, että täsmälleen kyseisen kylpyhuoneen yläpuolella sijaitseva kattoluukku oli auki.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vahinko ei johdu vakuutusehtojen mukaisesta luonnonilmiöstä kuten poikkeuksellisesta rankkasateesta. Vahingon syyksi ei myöskään ole todettu rakennuksen toimintaa palvelevan LVI-tekniikan rikkoutumista eikä vesikaton mekaanista rikkoutumista. Kattoluukku oli pois paikaltaan tuntemattomasta syystä.

Korvauksenhakijan on näytettävä, että kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Tässä tapauksessa tahallisesta ilkivallasta ei ole näyttöä. Lisäksi korvattavuuden ulkopuolelle on rajattu rakennuksen ulkopuolisten vesien rakenteisiin tunkeutumisesta aiheutunut vahinko. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

 

Valitus

Taloyhtiö teki poliisille rikosilmoituksen, jonka mukaan joku on tarkoituksellisesti avannut taloyhtiön katolta tarkastusluukun, josta sadevedet ovat päässeet ullakkotilaan ja huoneistoon. Tapahtuma-aika on 1.4.2012–20.6.2012. Ajankohta on epäselvä, koska katolla ei käydä edes joka kuukausi. Luukku on painava eikä lähde pois muutoin kuin nostettaessa suoraan ylöspäin. Tuuli ei voi sitä siirtää. Luukkuun ei myöskään ylety esim. tikapuilta kurkottamalla, vaan sen luokse on mentävä tietoisesti.

Valituksessaan Vakuutuslautakunnalle taloyhtiö katsoo, että joku on tarkoituksellisesti noussut talon katolle, kävellyt sen toiseen päähän, avannut tarkastusluukun ja jättänyt sen auki. Avaaja on näin aiheuttanut taloyhtiölle huomattavan vahingon.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä. Vahinko on johtunut siitä, että tarkastusluukku oli auki. Avonaisuuden syy on jäänyt selvittämättä. Luukussa ei ole todettu mekaanista rikkoutumista, joten kyse ei ole vesikaton rikkoutumisesta.

Taloyhtiö on tehnyt vahingosta rikosilmoituksen. Kukaan ei ole tunnustanut käyneensä katolla lähellä vahingon tapahtumisajankohtaa. Vahingon korvaaminen vakuutuksesta edellyttää tahallista, vahingontekona rangaistavaa tekoa. Tuottamuksellinen eli huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko ei ole rangaistavaa. Pelkkä oletus vahingonteosta ei riitä, ei myöskään pelkkä rikosilmoitus.

Yhtiön mielestä mikään esitetyssä selvityksessä ei viittaa siihen, että luukun avaajan tarkoituksena olisi ollut rakennuksen vaurioittaminen. Todennäköisin syy luukun auki jäämiseen on ollut huolimattomuus huoltotöiden yhteydessä.

Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 206.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on mm.

  • vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa
  • rakennuksen vesikaton ennalta arvaamaton äkillinen ulkoapäin tapahtunut mekaaninen rikkoutuminen ja siitä aiheutunut vahinko kiinteistöturvalla vakuutetulle omaisuudelle.

Ratkaisu

Taloyhtiön rakennuksen katolla oleva tarkastusluukku on ollut auki, jolloin sadevedet ovat päässeet kastelemaan rakennuksen katto- ja seinärakenteita. Taloyhtiö vaatii vahingon korvaamista kiinteistövakuutuksen perusteella. Korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutusehdoissa määritelty korvattava tapahtuma on sattunut.

Esitetyn selvityksen mukaan luukku ei ollut rikkoutunut, vaan se oli nostettu pois paikoiltaan. Kyse ei siten ole vesikaton rikkoutumisesta.

Lautakunnalle toimitetusta valokuvasta tai muusta selvityksestä ei ilmene mitään vahinkopaikalla todettuja jälkiä, sotkemista tms., jonka perusteella kyse olisi nimenomaan vaurioittamistarkoituksessa tapahtuneesta luukun avaamisesta. Tarkastusluukku on voitu avata myös jonkin huoltotoimenpiteen yhteydessä.

Lautakunnan käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella jää epäselväksi, minkä vuoksi tarkastusluukku oli auki. Lautakunta ei ole voinut todeta, että kyse olisi nimenomaan tahallisesti aiheutetusta vahingosta.

Lautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario ja Uimonen sekä varajäsenet Rantala ja Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia