Haku

VKL 545/14

Tulosta

Asianumero: VKL 545/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2015

Lakipykälät: 7, 26, 27

Ennalta arvaamaton vahinko. Sohvan siirtämisestä lattialle aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan lattia naarmuuntui, kun hän siirsi sohvaa 9.8.2014. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 28.8.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että naarmu lattiassa on vain kosmeettinen haitta eikä se vaikuta lattian käyttökelpoisuuteen, eikä vahinkoa voida näin ollen korvata.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo 3.9.2014 päivätyssä valituksessaan, että kyseessä oli ennalta arvaamaton vahinko, joka tulisi korvata vakuutuksesta. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusehto, joka rajaa korvauksen ulkopuolelle vahingot, jotka eivät vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen, on yllättävä vakuutusehto, eikä vakuutuksenottajalle kerrottu kyseisestä ehdosta vakuutuksentekohetkellä. Vakuutuksenottaja hakee korvausta lattian naarmuuntumisesta 1800 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 6.10.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei vahinkoa voida pitää ennalta arvaamattomana, sillä naarmusta päätellen sohvaa on siirretty joko vetäen tai työntäen lattiapintaa pitkin, jolloin todennäköisyys lattian naarmuuntumiselle on suuri. Vahinko ei näin ollen ole ennalta arvaamaton.

Vakuutusyhtiö on kertonut 8.1.2015 päivätyssä lisävastineessaan, että ehtokohdan 27.3.5 sisältö on ollut sama vuodesta 1997 saakka ja vain ehtokohdan alaluvun numerointi on muuttunut. Vakuutusyhtiö lähettää vuosittain ennen seuraavan vakuutuskauden alkamista vakuutusehdot tarkistettavaksi. Mikäli vakuutuksenottaja maksaa seuraavan vakuutuskauden vakuutusmaksun, hyväksyy hän samalla uudet vakuutusehdot. Näin ollen ehtokohta olisi pitänyt olla vakuutuksenottajan tiedossa jo useamman vuoden verran mikäli hän olisi tutustunut vakuutusehtoihin vakuutusyhtiön suosittelemalla tavalla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta onko vahinkoa pidettävä ennalta arvaamattomana ja sen arvioimisesta, onko lattialle aiheutuneessa vahingossa kyse rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta, jossa vahinko ei vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen eikä siksi ole vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 7 §:n mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle vuosittain tiedote, jossa kerrotaan vakuutusmäärä ja muita sellaisia vakuutusta koskevia seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. Vuositiedotteessa mainittavista tiedoista säädetään lisäksi 26 ja 27 §:ssä. Vakuutustapahtuman jälkeen vakuutuksenantajan on annettava tarpeellisia tietoja sille, jolla on oikeus vaatia suoritusta vakuutuksenantajalta.

Vakuutusehtojen kohdan 25.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti kohdannut vahinko.

Kohdan 27.3.5 mukaan arvonvähennystä tai vahinkoa, joka ei vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen, ei korvata.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan asunnon lattia naarmuuntui kun hän siirsi sohvaa 9.8.2014. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei lattian naarmuuntuminen sohvan työntämisestä ole ennalta arvaamatonta, eikä kyseessä ole näin ollen korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuslautakunta ei näin ollen suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia