Haku

VKL 544/15

Tulosta

Asianumero: VKL 544/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2016

Katsastusliikkeen vastuu auton moottorivaurioista.

Tapahtumatiedot

A:n auto oli määräaikaiskatsastuksessa vakuutetussa katsastusliikkeessä 1.6.2015. A havaitsi seuraavana päivänä autossaan moottorivaurion. A:n mukaan moottori on vaurioitunut, koska katsastusliike teki auton pakokaasumittauksen auton moottorin ollessa kylmä. Korvausta haetaan katsastusliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ole aiheutunut katsastusliikkeen laiminlyönnin tai huolimattomuuden seurauksena. Ennen pakokaasumittauksen tekemistä moottorin käyntilämpötila oli saatettu Trafin katsastusohjeiden määrittämälle tasolle. Koska Trafin ohjeita on noudatettu, katsoo vakuutusyhtiö, että moottorin rikkoutuminen ei ole katsastusliikkeen vastuulla. Pelkästään ajallinen yhteys katsastuksen ja moottorin vaurioitumisen välillä ei luo korvausvastuuta.

Katsastusliikkeen mukaan katsastus ja mittaus ovat sujuneet normaalisti ja pakokaasumittaus on tehty Trafin ohjeiden mukaan. Auton valmistaja ei ole ilmoittanut ohjeista poikkeavaa mittaustapaa.

Asiakkaan valitus

Auton moottori rikkoutui noin 35 kilometriä katsastuksen jälkeen. Tänä aikana vaurioituneen moottorin metallit ovat päässeet kiertämään koko moottorin läpi. Auto on katsastettu kylmänä. Katsastusliike on olettanut, että A on ajanut moottorin lämpimäksi ennen katsastusta, minkä vuoksi moottoria ei ole ajettu lämpimäksi. Maahantuojan mukaan on todennäköistä, että pakokaasumittaus on rikkonut moottorin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vahinko ei ole aiheutunut katsastusliikkeen laiminlyönnin tai huolimattomuuden seurauksena. Pakokaasumittauksesta on laadittu mittauspöytäkirja ja sen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto Trafin katsastusohjeiden (Trafi 33622/03.04.03.03/2010) mukainen moottorin käyntilämpötila oli saavutettu ennen savutusmittauksen tekemistä. Korvauksenhakija ei ole osoittanut että mittauspöytäkirja olisi virheellinen. Koska Trafin katsastusohjeita on noudatettu, ei katsastusliike ole toiminut asiassa huolimattomasti tai lyönyt laimin ohjeita.

Koska laiminlyöntiä tai huolimattomuutta ei ole osoitettu, moottorin rikkoutuminen ei ole katsastusliikkeen vastuulla. Pelkästään ajallinen yhteys katsastuksen ja todetun rikkoutumisen välillä ei riitä asettamaan katsastusliikettä korvausvastuuseen, kun katsastus on suoritettu Trafin ohjeiden mukaisesti.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko katsastusliike vastuussa A:n auton moottorin vaurioitumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan tämä vakuutus korvaa vakuutetulle vakuutusehtojen mukaisesti vahingonkorvaukset, jotka vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan velvoitettu maksamaan vahinkotapahtuman seurauksena.

Asian arviointi

Asiassa katsastusliikkeen vastuun edellytyksenä on se, että se ei ole toiminut huolellisesti autoa katsastaessaan. Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan auton pakokaasupäästöjen tarkastus on tehty liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaan. Päästötestin mittausraportin sekä katsastusmiehen antaman lausunnon mukaan moottori on ollut käyntilämpöinen päästötestiä tehtäessä. Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella lautakunnan olisi syytä epäillä näiden asiakirjojen todenperäisyyttä.

Auton maahantuojan antaman lausunnon mukaan auton moottorin lämpötilan pieni poikkeama ei ole todennäköisesti aiheuttanut vauriota. Lausunnosta ei käy ilmi, mihin maahantuoja perustaa käsityksensä siitä, että auton moottori ei ole ollut käyntilämpöinen mittausta tehtäessä. Maahantuojan mukaan pakokaasumittaus on aiheuttanut auton moottorivaurion. Lausunnosta ei kuitenkaan käy ilmi, että vaurio olisi aiheutunut katsastusliikkeen huolimattomuudesta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että katsastusliikkeen toiminnassa ei ole sellaista huolimattomuutta, jonka perusteella se olisi vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Tämän vuoksi katsastusliike ei ole vastuussa A:n auton moottorille aiheutuneesta vahingosta, minkä vuoksi vahinkoa ei vakuutusehtojen mukaan korvata katsastusliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia