Haku

VKL 542/07

Tulosta

Asianumero: VKL 542/07 (2007)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2007

Hotellihuoneeseen jäänyt hame Rajoitusehdot Unohtaminen

Tapahtumatiedot

Vakuutettu S.A. oli miehensä kanssa Amsterdamissa ja yöpyi siellä hotellissa 11.–14.7.2007 välisen ajan. Ollessaan lähdössä paluumatkalle kotiin vakuutettu huomasi Amsterdamin lentokentällä 14.7.2007 kello 9 aikaan, että hän oli vahingossa jättänyt uuden käyttämättömän hameensa hotellihuoneen yläkaappiin.

Vakuutettu soitti heti hotellin vastaanottoon ja pyysi tarkistamaan huoneen, koska uudet mahdolliset asiakkaat eivät olleet vielä saapuneet. Hotellivirkailija pyysi vakuutettua tekemään kirjallisen ilmoituksen. Vakuutettu kertoi olevansa lentokentällä ja tekevänsä kirjallisen ilmoituksen heti kotiin saavuttuaan. Hän kuitenkin pyysi noutamaan hameen heti huoneesta. Vakuutettu lähetti sähköpostin hotelliin kotiin saavuttuaan 14.7.2007 illalla. Hotellista ilmoitettiin myöhemmin, että hametta ei ollut löytynyt. Vakuutettu arveli hotellin siivoushenkilöstön varastaneen hameen ja haki siitä korvausta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 6.8.2007 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.

Kotivakuutuksen laajan turvan antavien ehtojen 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vakuutuksesta ei korvata katoamista tai unohtamista taikka varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa tai -aikaa ei voida määritellä (korvausrajoitukset, ehtokohta 4.5).

Omaisuuden menettäminen oli seurausta siitä, että hame unohdettiin hotellihuoneeseen. Unohtamisesta johtuvat vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tästä syystä vaatteita ei voida korvata.

Jatkokäsittely

Valituksessaan vakuutusyhtiölle 10.8.2007 vakuutettu S.A. toteaa saamansa kielteisen korvauspäätöksen perusteluineen.

Liitteenä olevista tosiasioista voidaan kuitenkin täysin yksiselitteisesti todeta tarkka tapahtumapaikka ja -aika hameen ”katoamiselle”. Vakuutetun miehen unohtamat vanhat t-paidat ”löytyivät”, mutta jostain syystä käyttämätön uusi hame ei. Ainoa selitys – jonka kaikki myös tietävät – on se, että hame tosiasiallisesti anastettiin siivoushenkilöstön toimesta. ”Katoamista” ei voi vakuutetun käsityksen mukaan enää tarkemmin määritellä.

Vakuutetun valituskirjeen johdosta antamassaan päätöksessä 15.8.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.

Vakuutetun kertoman mukaan hän unohti hameensa hotelliin, eikä sitä lukuisista yhteydenotoista huolimatta ole löytynyt. Varmaa tietoa ei ole siitä, mitä hameelle on tapahtunut, mutta vakuutettu arvelee, että se on varastettu.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata unohtamista. Hame on unohdettu, eikä sitä ole löytynyt. Vahingon välitön syy on unohtaminen. Koska hame on unohdettu, ei vakuutusyhtiö voi korvata vahinkoa.

Varmuutta ei ole siitä, mitä hameelle on unohtamisen jälkeen tapahtunut. Vakuutetun mielestä on selvää, että siivoushenkilöstöön kuuluva on anastanut hameen. Se, että joku anastaa unohdetun omaisuuden, ei tee vahingosta vakuutuksesta korvattavaa varkausvahinkoa. Vahingon syynä on unohtaminen, eikä sitä siksi voida korvata.

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 20.8.2007 vakuutettu S.A. kertaa tapahtumatiedot, vakuutusyhtiön päätöksen sekä esittämänsä korvausvaatimuksen perustelut.

Vakuutettu korostaa, että hametta ei ole unohdettu, vaan hän päinvastoin muisti, että hame jäi hotelliin, ennen kuin huoneen luovutusaika oli umpeutunut. Toisin sanoen seuraavat asiakkaat eivät olleet vielä menneet huoneeseen. Eikä hotellihuone ole mikään yleinen kontrolloimaton tila, vaan yksityinen lukittu tila. Koska hametta ei hotellin mukaan löytynyt, ainoa selitys on, että se varastettiin – eihän se ilmaankaan voi haihtua.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 25.9.2007 vakuutusyhtiö kertaa päätöksensä 15.8.2007 sisällön vastineeksi asiassa.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot
Vakuutusyhtiön laajan turvan antavan kotivakuutuksen ehdot, voimassa 1.6.2006 alkaen
4.1 Laaja turva
Laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

4.5 Korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata
-    omaisuuden katoamista tai unohtamista...

Ratkaisu
Esillä olevassa asiassa on kyse hotellihuoneeseen jääneestä hameesta sekä unohtamista koskevasta rajoitusehdosta.

Vakuutettu S.A. on 14.7.2007 unohtanut uuden hameensa hotellihuoneeseen Amsterdamiin. Vakuutettu on huomannut unohtamisen Amsterdamin lentokentällä ollessaan palaamassa kotiin. Hän on soittanut lentokentältä hotelliin sekä lähettänyt Suomeen tultuaan sinne sähköposteja. Hotellin ilmoituksen mukaan hametta ei ole löytynyt. Vakuutetun käsityksen mukaan hotellin siivoushenkilöstö on varastanut hameen ennen uusien hotellivieraiden tuloa. Hän on hakenut korvausta hameesta kotivakuutuksestaan.

Kotivakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa vakuutetun omaisuuden unohtaminen. Lautakunta toteaa, että unohtamistapauksissa tämä rajoitus tulee sovellettavaksi vahingon ensisijaisena ja alkuun panevana syynä. Näin ollen korvattavuuden kannalta ei ole merkitsevää se, mitä omaisuudelle unohtamisen jälkeen on tapahtunut. Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Vaitomaa sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Savonen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia