Haku

VKL 541/15

Tulosta

Asianumero: VKL 541/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Onko ajoneuvossa sattuneessa palovahingossa kyse sähkölaitteessa itsessään tapahtuneesta oikosulusta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja huomasi 16.8.2015 klo 16 aikaan, että matkailuajoneuvon vuodevaatelaatikosta oli tullut savua. Johdot olivat palaneet ilmiliekeissä. Vakuutuksenottaja oli itse sammuttanut palon jauhesammuttimella. Vakuutuksenottaja oli hieman aikaisemmin tullut matkalta kotiin kyseisellä ajoneuvolla.

Vakuutusyhtiö on 28.9.2015 korvauspäätöksessään katsonut, että palo oli saa­nut alkunsa akussa tapahtuneesta oikosulusta. Vakuutusehtojen mukaan vahinkoa ei korvata kun ajoneuvon akku on vahingoittunut laitteessa itsessään tapahtuneen oikosulun vuoksi. Korvauspäätöksen mukaan yhtiö ei voi korvata ajoneuvon ”akkua varkausvakuutuksen perusteella”. Vakuutusyhtiö on antanut 2.10.2015 toisen korvauspäätöksen, jossa puhutaan vielä akun varkausvakuutuksesta.

Kolmannessa, 21.10.2015 päivätyssä korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö toteaa, että palo on saanut alkunsa maasähkölaturissa tapahtuneesta oikosulusta. Vakuutusehtojen mukaan vahinkoa ei korvata, kun ajoneuvon sähkölaite on vahingoittunut laitteessa itsessään tapahtuneen oikosulun vuoksi. Edellä kerrotulla perusteella vakuutusyhtiö ei korvaa ajoneuvon maasähkölaturia palovakuutuksen perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja pyytää oikaisua korvauspäätökseen, jonka mukaan laturia ei korvata. Syttymissyy on todennäköisimmin johdoissa tai liittimissä, jotka eivät ole laturin osia. Päätöksessä on lisäksi ristiriitaisia tietoja. Korvauskäsittelijä on kirjoittanut, että ”akkua ei korvata varkausvakuutuksen perusteella”.

Laturi on avattu autosähköpuolen korjaamolla, jossa laturin avannut korjaamon asiantuntija on todennut, ettei palo ole voinut alkaa laturista vaan johdoista. Laturi on sisältä liian ”siisti”. Korjaamon työntekijän arvion mukaan syyn tulen irtipääsylle oli aiheuttanut johdon tai liittimen oikosulku, ja tätä kautta johdot olivat kuumentuneet ja polttaneet liittimiä. Vakuutuksenottaja on näyttänyt laturia toisen sähköhuoltoliikkeen edustajalle, jonka näkemyksen mukaan palo oli alkanut johdoista eikä laturista.

Vakuutuksenottaja viittaa lisäksi siihen, että hänen mielestään vahinkotarkastaja ei edes tutkinut laturia, vaan totesi yksikantaan asian. Tarkastaja oli katsonut palaneita johtoja, kysynyt laturin hintaa ja todennut palon lähteneen laturista.

Vakuutuksenottaja kertoo valituksessaan, että palomestari on onnettomuusselosteen laatimisen jälkeen käydyssä keskustelussa ollut sitä mieltä, että johtonipun joku liitin on esimerkiksi tärinän johdosta löystynyt ja alkanut kipinöidä huonon kosketuksen vuoksi.

Vaurioituneen laturin tilalle oli saatu hankittua uusi laturi. Vahingoittunutta laturia täysin vastaavaa uutta ei enää voitu saada, koska tuotanto oli lopetettu ja uusiin autoihin tulee uutta tekniikkaa.

Koska korvauspäätöksessä akkua oli epäilty syylliseksi palon syttymiseen, vakuutuksenottaja oli hankkinut 170 euroa maksaneen uuden akun. Lokakuusta 2009 alkaen käytössä ollut aikaisempi akku ei ollut täysin iskukunnossa ja sitä oli useasti ladattava seisonnassa kotona, mutta se oli palvellut kesän 2015 ajan moitteettomasti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää korvauspäätöstään vakuutusehtojen mukaisena. Maasähkölaturin vaurioitumista ei korvata vakuutuksesta.

Palon syytä on selvitetty korjaamon ja vahinkotarkastuksen toimesta. Korjaamo on avannut maasähkölaturin ja vaurioiden perusteella on todettu palon alkaneen maasähkölaturista. Liekkien aiheuttamat vauriot ovat maasähkölaturista ylöspäin, jolloin laturinjohdot, jotka ovat sen yläosassa, ovat vaurioituneet. Eristeet ovat sulaneet johdoista todennäköisesti laturipalon aiheuttamasta liekistä/kotelon kuumuudesta, ei oikosulusta johtuen.

Palon syytä on tutkinut myös vakuutusyhtiön tekninen asiantuntija. Hän on todennut, että oikosulku on laturissa, jonka liekit ovat loimottaneet ylöspäin ritilän välistä. Valokuvista näkyy, että johtosarja on kuumentunut ja osittain sulanut. Jos palo olisi alkanut johtosarjasta, johdoista olisi palanut suojakuori kokonaan pois, nyt ne ovat vain lämmenneet laturista ylöspäin tulleesta liekistä.

Selvitykset

Vahinkotarkastaja on 26.8.2015 tarkastanut vahingoittuneen matkailuauton. Raportissaan tarkastaja toteaa, että auto on ollut maasähkössä jolloin autossa oleva maasähkölaturi on mennyt oikosulkuun ja syttynyt tuleen vaurioittaen johtosarjaa.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut valokuvia kyseisestä ajoneuvosta ja sen vahingoittuneesta laturista sekä siitä lähtevistä vaurioituneista johdoista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Onko vakuutusyhtiö osoittanut, että maasähkölaturin vahinko on aiheutunut laitteessa itsessään tapahtuneen oikosulun vuoksi?

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.4 (Palovakuutus, vakuutustapahtuma) mukaan vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, kun irtipäässyt tuli tai ajoneuvon sähkölaitteen oikosulku on vahingoittanut vakuutuksen kohdetta.

Rajoitukset-kohdan mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun ajoneuvon generaattori, sähkömoottori, akku, elektroninen ohjausyksikkö tai muu sähkölaite on vahingoittunut laitteessa itsessään tapahtuneen oikosulun vuoksi.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn teknisen selvityksen ja valokuvien perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että palo on saanut alkunsa maasähkölaturissa tapahtuneesta oikosulusta. Tähän viittaavat laturissa havaittavat vauriojäljet ja se, että johtojen eristeet ja pintamateriaali eivät ole sulaneet kokonaan. Kuvista on pääteltävissä, että palo on alkanut laturissa, josta liekit ovat nousseet ylöspäin ja vaurioittaneet sähköjohtoja.

Vakuutuksessa olevan rajoitusehdon mukaan sähkölaitetta, jossa oikosulku on tapahtunut, ei korvata vakuutuksesta. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena, eikä suosita korvauksen maksamista vakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia