Haku

VKL 541/13

Tulosta

Asianumero: VKL 541/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 02.04.2014

Lakipykälät: 9

Korvattava vakuutustapahtuma. Törmäysvahinko. Näyttö. Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen annetut tiedot tulevasta korvauksesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vaimon kuljettama auto törmäsi 2.3.2013 katukivetykseen, ja kaksi oikeanpuoleista rengasta puhkesi ja auton peili rikkoontui. Vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan ajoneuvon renkaat joko räjähtivät itsestään tai osuivat katukivetykseen. Ajoneuvo heittelehti ja peili osui pyöreään liikennemerkkiin. Ajoneuvo hinattiin autokorjaamon pihaan. Apukuskin paikalla istunut henkilö pelkäsi vakuutuksenottajan mukaan niin kovasti, että hän puristi säilytysluukun rikki.

Korvausta on renkaiden ja peilin lisäksi haettu vannesarjasta, ohjauskulmien tarkistuksesta ja säädöstä, kahdesta sisätilojen säilytyslokeron luukusta sekä eturenkaan takana olevan roiskeläpän vahingosta. Korjaamolla ollessaan autoon tuli selvityksen mukaan sähkövika, jonka seurauksena kaikki ikkunat avautuivat, ja autoon pääsi lunta. Korjaamolla autosta valui myös runsaasti öljyä.

Korvausta edellä mainituista kulueristä sekä öljynvaihdosta ja lumenpuhdistuksesta on haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta peilistä, kahdesta vaurioituneesta renkaasta, vannesarjasta, ohjauskulmien tarkistuksesta ja säädöstä sekä yhden apukuskin edessä olevasta säilytysluukusta. Muiden kulujen osalta korvaus on evätty.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan hänelle on puhelimessa sanottu, että mikäli auto on ajokelvoton ja renkaiden vaihtaminen on välttämätöntä auton siirtämiseksi korjaamolle, voi vakuutuksenottaja teettää sen. Vakuutuksenottajan mukaan puhelun aikana ei missään vaiheessa kerrottu, että vaihtaminen koskisi vain puhjenneita renkaita, vaan puhe oli koko rengassarjan vaihtamisesta. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että puhelutallenne on hävinnyt, ja tämä on tehnyt vakuutuksenottajan mukaan keskustelun todistamisen kohtuuttoman vaikeaksi.

Vakuutuksenottaja on kertonut 27.3.2013 lähetetyssä sähköpostiviestissä saaneensa vakuutusyhtiöltä myös tekstiviestin, jossa todetaan, että vakuutuksesta korvataan hinaus, jos auto on ajokelvoton. Vakuutuksenottaja on keskustellut rengaskauppiaan kanssa, ja hänelle on selvinnyt, että vakuutusyhtiön kannalta on huomattavasti halvempaa vaihdattaa renkaat rengaskaupassa ja ajaa auto sitten sieltä huoltoon kuin se, että auto hinattaisiin huoltoon renkaiden vaihtoa varten. Vakuutuksenottaja katsoo, että hänen arvioitavakseen jäi sen arvioiminen, kumpi vaihtoehdoista on vakuutuksenottajan kannalta edullisempi.

Vakuutuksenottaja on katsonut, että SVT:n tulkinta on väärä, sillä se perustuu jälkikäteisiin arveluihin. Vakuutuksenottaja on katsonut, että ennen onnettomuutta öljyä ei ollut valunut lainkaan, vaikka autolla oli ajettu useita tuhansia kilometrejä. Öljyä valui onnettomuuden jälkeen yön aikana yhdestä kahteen litraan, eikä öljyvuoto voi olla seurausta mistään muusta tapahtumasta kuin kyseisestä törmäyksestä.

Sähkövikoja ei ollut koskaan aiemmin esiintynyt, vaikka auto oli ollut vakuutuksenottajan omistuksessa 23.3.2009 lähtien. Sähkövikojen osoittaminen on vaikeaa ja tutkituttaminen saattaa maksaa enemmän kuin vaadittu korvaus, joten todistustaakka on vakuutuksenottajan kannalta kohtuuton. Vakuutuksenottaja on vedonnut Metroauton työnjohtajan lausuntoon, jossa hän on katsonut, että "autoasioissa ei ikinä voi sano ’ei ikinä’". Ikkunoiden aukeaminen on tämän perusteella seurausta onnettomuudesta.

Sisätilojen luukkujen osalta vakuutuksenottaja on katsonut, että luukut olivat ehjät ja toimivat ennen vahinkoa. Vakuutuksenottaja on katsonut, että autoa ajanut vakuutuksenottajan vaimo on saattanut irrottaa toisen kätensä ratista, ja auton heittelyn seurauksena hänen kätensä on saattanut osua auenneeseen luukkuun rikkoen sen kiinnityksen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan on erittäin epätodennäköistä, että öljyvuoto ja sähkövika sekä toisen luukun vaurio olisivat syy-yhteydessä vahinkoon. Lumenpuhdistuskulut erillisenä vahinkona eivät ylitä 160 euron omavastuuta. Vakuutusyhtiö on katsonut täyttäneensä korvausvelvollisuutensa. Auton hinaus korjaamolle ja kuljettajan ja matkustajan matkakulut kotiin on korvattu. Vakuutusyhtiö on sitoutunut korvaamaan vielä auton noutokuluina viisi euroa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vakuutussopimuslain 9 §

Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehdot

Kaskovakuutuksen ehtojen kodan 3.1 (Kolarointivakuutus) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan vaimon kuljettama auto törmäsi 2.3.2013 katukivetykseen, ja kaksi oikeanpuoleista rengasta puhkesi ja auton peili rikkoontui. Korvausta on renkaiden ja peilin lisäksi haettu vannesarjasta, ohjauskulmien tarkistuksesta ja säädöstä, kahdesta sisätilojen säilytyslokeron luukusta sekä eturenkaan takana olevan roiskeläpän vahingosta. Auton ollessa korjaamolla siihen tuli selvityksen mukaan sähkövika, jonka seurauksena kaikki ikkunat avautuivat ja autoon pääsi lunta. Korjaamolla autosta valui myös runsaasti öljyä. Korvausta edellä mainituista kulueristä sekä öljynvaihdosta ja lumenpuhdistuksesta on haettu autovakuutuksesta.

Lautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta ja vahingon määrästä.

Renkaat

Molemmat oikean puolen renkaat puhkesivat törmäyksen seurauksena. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole vakuutusehtojen mukaan velvoitettu korvaamaan neljää rengasta, kun kaksi on puhjennut. Vakuutuksenottajan mukaan hänelle on puhelimessa sanottu, että mikäli auto on ajokelvoton ja renkaiden vaihtaminen on välttämätöntä auton siirtämiseksi korjaamolle, voi vakuutuksenottaja teettää sen. Vakuutuksenottajan mukaan puhelun aikana ei missään vaiheessa kerrottu, että vaihtaminen koskisi vain puhjenneita renkaita, vaan puhe oli koko rengassarjan vaihtamisesta.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että puhelutallenne on hävinnyt. Vakuutuksenottaja on saanut vakuutusyhtiöltä myös tekstiviestin, jossa todetaan, että vakuutuksesta korvataan hinaus, jos auto on ajokelvoton. Vakuutuksenottaja on keskustellut rengaskauppiaan kanssa, ja hänelle on selvinnyt, että vakuutusyhtiön kannalta on huomattavasti halvempaa vaihdattaa renkaat rengaskaupassa ja ajaa auto sitten sieltä huoltoon kuin se, että auto hinattaisiin huoltoon renkaiden vaihtoa varten. Vakuutuksenottaja katsoo, että hänen arvioitavakseen jäi sen arvioiminen, kumpi vaihtoehdoista on vakuutuksenottajan kannalta edullisempi.

Vakuutuksenottaja on kertonut, että koko sarja maksoi 489 euroa ja yhden renkaan hinta erikseen olisi ollut 194 euroa eli yhteensä 384 euroa. Vakuutuksenottaja on katsonut, että hänelle tulisi maksaa "pakkohyöty" 105 euroa. Vakuutuksenottajan mukaan auto ei olisi ollut katsastuskuntoinen, jos vain kaksi rengasta olisi vaihdettu.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, että hän ei olisi ostanut rengassarjaa ilman vakuutusyhtiön kanssa käytyä keskustelua. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajalle ei ole aiheutunut vahinkoa vakuutusyhtiön kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa saatujen tietojen johdosta.

Luukut

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta apukuskin kohdalla olevan luukun kiinnitysjärjestelmän rikkoontumisesta. Korvausta ei ole suoritettu kuskin puoleisen luukun kiinnitysjärjestelmän rikkoutumisesta. Vakuutuksenottaja on kertonut, että on mahdollista, että vakuutetun vaimo on saattanut irrottaa toisen kätensä ratista törmäyksen ja auton heittelyn seurauksena ja hänen kätensä on saattanut osua auenneeseen luukkuun rikkoen sen kiinnityksen. Vakuutuksenottajan mukaan onnettomuudessa kahden sisätilojen luukun kiinnitysmekanismit rikkoutuivat, mutta itse luukut eivät vahingoittuneet. Vakuutuslautakunta pitää epätodennäköisenä, että kuski olisi irrottanut otteen ratista menettäessään ajoneuvon hallinnan. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa ei ole osoitettu, että kuskin puoleinen luukku olisi rikkoutunut törmäyksen seurauksena.

Sähkövika ja lumenpuhdistuskulut

Vakuutuslautakunta katsoo, että on epätodennäköistä, että sähkövika johtuisi törmäyksestä katukivetykseen. Vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan sähkövian vuoksi ikkunat aukesivat ja autoon pääsi lunta. Vakuutusyhtiöstä tulleessa tekstiviestissä on todettu seuraavaa: "Asiakkaalla on vastuu lisävahingosta." Vakuutuksenottaja on ollut käsityksessä, että yhtiö korvaa lumenpuhdistuksen.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan vakuutusyhtiön vastuu puutteellisista tai harhaanjohtavista tiedoista ei koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta. Vahingonkorvauslain mukainen korvausvastuu voi kuitenkin tulla kyseeseen, jos vakuutuksenottajalle on aiheutunut vahinkoa virheellisistä tiedoista.

Vakuutuksenottaja oli kertonut 2.4.2013 lähettämässään sähköpostiviestissä, että ainoa vaihtoehto oli puhdistuttaminen ulkopuolisen toimesta. Puhdistukseen tarvittiin paineilmakompressoria, puhallussuutinta ja kuiva-märkäimuria. Vakuutuksenottaja ei omistanut näitä laitteita, eikä hän kertomuksensa mukaan voinut määrätä ketään kaveriaan ostamaan välineitä ja tekemään puhdistusta.

Vakuutuksenottajalta on tiedusteltu, miten hän olisi toiminut, jos hän ei olisi saanut yhtiöltä kehotusta välttää lisävahinkoja sisätiloille. Vakuutuksenottaja on 13.9.2013 päivätyssä sähköpostissaan kertonut, että jos hän ei olisi saanut ohjetta tilata lumenpuhdistusta, hän olisi ostanut tai vuokrannut paineilmakompressorin, letkun ja suuttimen sekä märkäimurin.

Koneiden vuokra ja nouto kilometrikorvaukset huomioon ottaen sekä niihin kuluva aika ja akuutti tarve lumen poistolle puolsivat halvinta ja nopeinta tapaa, joka oli vakuutuksenottajan mukaan ulkopuolisen F-yrityksen käyttäminen. Paikalliset vuokrausyritykset menevät kiinni kello 16, eikä koneita olisi todennäköisesti ehtinyt vuokrata. Vakuutuksenottajaa ei kehotettu ostamaan koneita.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottajalle ole aiheutunut ylimääräistä vahinkoa vakuutuksenantajan tekstiviestissä antamien tietojen johdosta. Puhdistus on vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan tehty edullisimmalla mahdollisella tavalla, eikä vakuutuksenottaja ole väittänyt, että puhdistusta ei ilman yhtiön kehotusta olisi tehty lainkaan.

Matkakulut

Vakuutusyhtiö on vastineessaan ilmoittanut, että auton hinaus korjaamolle on korvattu, ja lisäksi on korvattu kuljettajan ja matkustajan matkakulut kotiin. Lisäksi yhtiö on ilmoittanut suorittavansa lisäkorvausta auton noutokuluista viisi euroa. Vakuutuksenottaja on vaatinut vastineessaan korvausta matkoista Vianorille (yhteensä 16 kilometriä) ja matkoista Metroautoon (yhteensä 46 kilometriä). Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan lisäkorvauksen matkakuluista 25 sentin kilometrikorvauksen mukaan.

Roiskeläppä

Vakuutuslautakunta katsoo, että oikean eturenkaan takana olevan roiskeläpän kiinnityksen vikaantuminen on todennäköisesti syy-yhteydessä renkaan puhkeamiseen ja törmäykseen, koska kyse on ollut vahingoittuneen renkaan takana olevasta roiskeläpästä.

Öljynvaihto

Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta öljynvaihdosta, joka maksoi noin 110 euroa. Moottorin alla todettiin tarkastuksessa runsaasti öljyä. Öljynsuodattimen todettiin olevan huomattavan löysällä, suodattimen tiivistys ei enää vastannut jalan tiivistepintaan. Öljynsuodattimen ja -jalan tiivistetään kumisella o-renkaalla. Suodatin oli käännetty tarkastuksessa takaisin siihen asentoon, jossa se oli ennen tarkastusta. Suodatin kiristyi noin 1/4 kierrosta.

Syynä löystymiseen on tarkastusraportin mukaan mahdollinen asennusvirhe tai öljynsuodattimen tiivisteen kovettuminen tai supistuminen. Törmäyksestä aiheutunut voima on lisännyt suodattimen löystymistä. Vaikka suodattimeen ei olisi kohdistunut ulkopuolista voimaa, olisi löystyminen tarkastusraportin mukaan kuitenkin jatkunut ja öljyvuoto olisi voimistunut edelleen. Kyse ei tarkastuksen mukaan kuitenkaan ollut pitkäaikaisesta massiivisesta vuodosta, koska ajoviima ei ole levittänyt öljyä juuri lainkaan esimerkiksi öljypohjaan tai alustaan.

Vakuutuslautakunta katsoo, että on mahdollista, että kovamuovinen o-rengas vahingoittuu törmäystilanteessa. Vahinkotarkastajan lausunnon mukaan öljyä on valunut törmäyksen seurauksena, mutta öljysuodatin on alkanut löystymään aiheuttaen lievää öljyvuotoa jo ennen törmäystä. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita vakuutusyhtiötä korvaamaan öljynvaihtoa.

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvausta roiskeläpästä ja matkakuluista. Muilta osin Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta