Haku

VKL 538/15

Tulosta

Asianumero: VKL 538/15 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2015

Matkan keskeytyminen lähiomaisen sairastumisen vuoksi. Sairastuneen lähiomaiselle matkan keskeytymisestä korvattavat kustannukset.

Tapahtumatiedot

B ja hänen avopuolisonsa A olivat matkalla Filippiineillä 15.12.2013–2.1.2014. B sairastui äkilliseen vatsatautiin 2.1.2014 eikä päässyt paluulennolle. A, jolla oli sama paluulento, jäi myös Filippiineille B:n tulkiksi eikä hän passiin liittyvien epäselvyyksien vuoksi olisi voinut edes matkustaa yksin. B hankki uudet lentoliput 3.1.2014 lähteneelle lennolle. Lennolle oli vain yksi paikka economy-luokassa, minkä vuoksi B hankki toisen lipun business-luokasta.

Korvausta A:n uudesta lentolipusta hänen matkavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut A:n uutta paluumatkaa, koska B:n sairastuminen ei ole sellainen äkillinen ja vakava sairastuminen, joka on pakottavasti estynyt A:n pääsyn paluulennolle.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan paluulento oli 3.1.2014, koska kotiinpaluuta ei voitu myöhästyttää enempää. Tällöin lennolle ei ollut muita paikkoja kuin yksi paikka economy-luokassa ja tilaa business-luokassa. Matka olisi korvattava sen hetkisten lentolippujen hinnan mukaan. Kuten yleensä, lentojen hinnat ovat kalliimmat lähdön ollessa ajallisesti lähellä. Vakuutusehdoissa ei mainita, ettei kyseisiä lentoja korvata business-luokassa, jos ei muita vaihtoehtoja ole. Kyseessä on ollut ainoa mahdollinen alkuperäisen matkasuunnitelman mukainen lento ylimääräisine kuluineen seuraavana päivänä. Vaikka lennolla olisi ollut vapaana economy-luokan lippuja, olisivat ne joka tapauksessa olleet huomattavasti kalliimpia kuin alkuperäiset liput. Lentolippujen hinnat eivät ole pysyviä, vaan ne vaihtelevat.

A:n piti jäädä huolehtimaan B:stä hänen ollessaan kovassa kuumeessa ja vatsakivuissa A:n kotimaassa ja hänen englannin kieltä taitamattomien sukulaisten luona.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vatsatauti aikuisella ei ole sellainen vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen, vakava sairastuminen, jonka perusteella matkakumppanille voitaisi korvata matkan keskeytymiskuluna uusi kotiinpaluu matkustajavakuutuksen perustella.

B olisi voinut palata seuraavana päivänä economy-luokassa, joka Finnairilla oli tarjota ja A alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisella kotiinpaluulennolla. Se, että A:n on B:n mukaan ollut pakottavaa olla hänelle tulkkina tai se, että A ei passiepäselvyyksien vuoksi ole voinut matkustaa yksin, eivät ole sellaisia seikkoja, jotka tekisivät A:n matkan keskeytymisestä vakuutusehtojen mukaan korvattavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle korvata matkan keskeytyminen, joka on johtunut hänen puolisonsa sairastumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2.5 mukaan matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti

• vakuutetun vakavan matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi

• vakuutetun mukana matkustavan vakuutusehdoissa määritellyn lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi

• vakuutetun vakuutusehdoissa määritellyn muun kuin mukana matkustavan lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi

• vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen odottamattoman ja merkittävän aineellisen vahingon vuoksi.

Keskeytymisen syyn pitää ilmetä matkan alkamisen jälkeen.

Matkan keskeytyminen korvataan, jos jokin edellä mainittu syy on pakottavasti aiheuttanut matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan tapaturman ja sairauden osalta lääketieteellisin perustein. Omaisuusvahingoissa pakottavuus on olemassa, jos vahinko edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Vakuutusehtojen mukaan lähiomaisella tarkoitetaan matkavakuutuksessa muun muassa avopuolisoa.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on korvannut B:lle matkan keskeytymisestä aiheutuneen uuden paluulennon lipun hinnan. B:n matkavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytyminen korvataan, jos se on aiheutunut pakottavasti vakuutetun äkillisestä sairastumisesta. Vakuutusyhtiö on siten arvioinut, että B:n paluulennolle pääsy on äkillisen sairauden vuoksi pakottavasti estynyt.

A:n matkavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan avopuolison äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta johtuva pakottavasti aiheutunut matkan keskeytyminen. Lautakunta toteaa, että sairauden pakottavuutta on arvioitava sairastumisen hetkellä. Sillä seikalla, että sairaus on myöhemmin paljastunut vähemmän vakavaksi kuin mitä sairastumisen hetkellä on ollut syytä uskoa, ei tapauksessa ole merkitystä sen arvioimisessa, onko A:n paluulennolle meno estynyt lähiomaisen pakkotavan sairauden vuoksi. Lautakunta katsoo, että B:n äkillinen ja odottamaton sairastuminen on ollut sellainen syy, joka on pakottavasti estänyt A:n pääsyn alkuperäisen matkasuunnitelman mukaiselle paluulennolle.

Koska A:n matkan keskeytyminen on aiheutunut avopuolison äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, joka on pakottavasti estänyt avopuolison matkustamisen, tulee tästä aiheutunut matkan keskeytyminen A:n vakuutusehtojen mukaan korvata A:lle.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella paluulennolle olisi ollut saatavissa korkeintaan yksi economy-luokan lippu. Lautakunta on katsonut tapauksessa VKL 38/15, että B:lle tulee korvata paluumatka economy-luokan lipun hinnan mukaan. Tämän vuoksi A:lle tulee korvata paluumatka business-luokan lipun hinnan mukaan.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa A:lle matkan keskeytymisestä aiheutuneet kustannukset.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia