Haku

VKL 537/12

Tulosta

Asianumero: VKL 537/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.06.2013

Liukastuminen uimahallissa Palveluntarjoajan vastuu tilojen turvallisuudesta

Tapahtumatiedot

U.V. liukastui 25.1.2012 noin kello 17.15 vakuutuksenottajana olevan kaupungin uimahallissa murtaen jalkapöytänsä.

Korvausta vahingosta haetaan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei ole aiheutunut kaupungin tuottamuksesta, minkä vuoksi se ei ole korvannut vahinkoa.

 

Valitus

Valituksen mukaan paikka, jossa vahinko tapahtui, oli erityisen liukas. Liukkauden totesi paikalle tullut uimavalvoja sekä uimahallin asiakas K.P. Lautakuntaa pyydetään käsittelemään asia uudestaan.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan jokainen lähtökohtaisesti kärsii kohtaamansa vahingon itse. Joku muu voi olla vastuussa vahingosta vain jos löytyy jokin vastuuperuste. Tällainen vastuuperuste voi olla vahingon aiheuttaneen tuottamus, jolla tarkoitetaan tarvittavan huolellisuuden laiminlyöntiä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että palveluntarjoajalla on korostettu velvollisuus huolehtia siitä, että palvelua voidaan käyttää turvallisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kaikista sen tiloissa aiheutuneista vahingoista. Vastuusta vapautuakseen palveluntarjoajan tulee osoittaa ryhtyneensä olosuhteet huomioon ottaen tarpeellisina pidettäviin varotoimenpiteisiin ja vahinko on aiheutunut tästä huolimatta.

Vakuutuksenottajan edustaja on kertonut, että liukastumispaikan lattiamateriaali on kosteisiin tiloihin tarkoitettua karhennettua laattaa. Uimavalvojan mukaan lattia ei ole ollut erityisen liukas. Tilan siivouksesta vastaa kaupungin siivouspalvelu ja tilan siisteyttä tarkkaillaan jatkuvasti uimavalvojien ja muun henkilökunnan toimesta. Tila siivotaan aina edellisenä iltana hallin sulkeuduttua. Siivoushenkilökunta on koulutettua väkeä, kaikilla laitoshuoltajilla on tutkinto ja he osaavat käyttää pinnoille soveltuvia aineita oikeassa suhteessa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että lattiamateriaali on ollut asianmukainen kosteisiin tiloihin tarkoitettu laatta. Lisäksi lattian siivouksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Vahingon tapahtumiselle ei ole ilmennyt allastilojen kunnosta johtuvaa syytä. Kaupunki on tehnyt kaiken voitavansa siisteyden ylläpitämiseksi uimahallissa, eikä vahinko ole aiheutunut kaupungin virheellisestä menettelystä huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Koska vakuutuksenottaja ei ole vahingosta korvausvastuussa, ei vakuutusyhtiö korvaa vahinkoa vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 33.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys liukastumisesta aiheutuneet henkilövahingon korvattavuudesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilövahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan palveluntarjoajalla on korostettu velvollisuus huolehtia siitä, että palvelua voidaan käyttää turvallisesti. Vastuusta vapautuakseen palveluntarjoajan tulee osoittaa, että se on riittävästi huolehtinut tilojen turvallisuudesta.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että lattiamateriaali liukastumispaikalla on kosteisiin tiloihin sopivaa karhennettua laattaa, joka ei ole erityisen liukas märkänäkään. Lattia siivotaan päivittäin ja lisäksi tilojen siisteyttä tarkkaillaan jatkuvasti päivän aikana. Vahinkopäivänä lattian siivoamisessa tai sen siisteydessä ei vakuutuksenottajan mukaan ole ollut mitään poikkeuksellista eikä lattia ole ollut erityisen liukas.

Lautakunta katsoo, että kaupunki on osoittanut huolehtineensa tilojen turvallisuudesta riittävällä tavalla, eikä liukastumisen voida siksi katsoa johtuneen kaupungin korvausvelvollisuuden synnyttävästä syystä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta