Haku

VKL 535/15

Tulosta

Asianumero: VKL 535/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2016

Vakuutusehtojen soveltaminen. Korvattava vakuutustapahtuma. Oliko kyseessä murtautuminen omaisuuden säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy ilmoitti 30.7.2015, että sen tiloista oli varastettu omaisuutta 23 869 euron arvosta. Korvausta oli haettu yritysvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei ole päätöksellään 1.9.2015 suorittanut korvausta, koska tiloihin ei ollut murtauduttu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla säilytystilan lukkoja tai rakenteita rikkoen.

Asiakkaan valitus

A Oy on vaatinut korvausta irtaimistovahingon lisäksi menetetystä myynnistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei keskeytyskorvausta voitu suorittaa, koska keskeytyksen aiheuttanut anastusvahinko ei ollut korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kyseessä vakuutusehtojen mukainen murtautuminen, jossa omaisuuden säilytystilaan oli päästy sen lukkoja tai rakenteita rikkoen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Murtovakuutusehtojen kohdan 1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden anastamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko, kun

- irtain omaisuus on anastettu murtautumalla vakuutuskirjaan merkittyyn murtosuojeluohjeen mukaisesti suojattuun ja lukittuun omaisuuden säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen.

Omaisuuskeskeytysvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytyminen, joka on suoranainen seuraus esinevahingosta, joka on tapahtunut vakuutuskirjaan merkityssä, vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa (osoitteellinen vakuutuspaikka) sijaitsevalle, vakuutettuun liiketoimintaan käytettävälle

- rakennuksessa sijaitsevalle toimitilalle tai

- rakennukselle, jossa tällainen toimitila sijaitsee tai

- vakuutuksenottajan omistamalle tai rahoitussopimuksen perusteella hallitsemalle, keskeytysvakuutetuksi merkitylle irtaimelle omaisuudelle.

Keskeytyskorvauksen edellytyksenä on lisäksi, että

- rakennukselle aiheutunut esinevahinko korvataan tai korvattaisiin keskeytysvakuutukseen liitettyjen omaisuusvakuutusehtojen perusteella, jos rakennus olisi omaisuusvakuutuksen kohteena

- irtaimelle omaisuudelle aiheutunut esinevahinko korvataan keskeytysvakuutukseen liitettyjen omaisuusvakuutusehtojen perusteella ja

- jos liiketoiminnan keskeytyminen on seuraus koneen, laitteen tai järjestelmän esinevahingosta, esinevahinko on tapahtunut asennuksen ja sitä seuranneen koekäytön jälkeen, kun kone, laite tai järjestelmä on otettu normaaliin käyttöön.

Asian arviointi

Poliisin 31.7.2015 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan A Oy:n edustaja oli kertonut lukinneensa liikkeen ovet turva- ja normaalilukoilla vahinkoa edeltävänä iltana. Hän oli laittanut myös hälytyslaitteen päälle. Seuraavana aamuna ovet olivat lukossa ja hälytyslaite oli päällä. Liikkeen takaosassa olevaan käytävään oli päästy rikkomalla takaoven vieressä oleva noin 60*60 senttimetrin kokoinen ikkuna. Ikkunasta oli päästy käytävään, jossa oli ovi optikkoliikkeeseen, viereiseen liiketilaan ja sosiaalitiloihin. Optikkoliikkeeseen johtava ovi oli ehjä ja se oli lukittu turvalukolla, joka oli aukaistavissa vain myymälän puolelta. Myymälän pääovessa ei ollut murtojälkiä. Tutkintailmoituksen mukaan vaikutti siltä, että tekijä oli päässyt tilaan avaimilla.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, ettei omaisuuden säilytystilaan ollut päästy sen lukkoja ja rakenteita rikkoen, vaan lukot olivat esitetyn selvityksen mukaan ehjiä. Näin ollen kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia