Haku

VKL 532/14

Tulosta

Asianumero: VKL 532/14 (2015)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.02.2015

Käsivamma. Alentunut terävätunto kahdessa sormessa ja peukalo-etusormihangan liikerajoitus. Pysyvä haitta. Minkä haittaluokan mukaan pysyvän haitan korvaus tuli maksaa?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A (s. 1948) asensi 3.8.2013 kylvölannoitinta traktorin perään. Kun A alkoi kiinnittää hydraulista työntövartta, työntövarsi vei oikean käden mennessään kiinnityshaarukan läpi, jolloin käsi jäi kiinni haarukkaan ja A sai oikeaan käteensä haavoja. A haki yksityistapaturmavakuutuksestaan korvausta mm. vahingon aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että A:lle vahingon johdosta jäänyt pysyvä haitta vastasi sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokka-asetuksen 1649/2009 mukaista haittaluokkaa 1 ja maksoi haittakorvauksen tämän mukaisesti.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii haittaluokan 3 mukaista haittakorvausta sekä viivästyskorkoa. A viittaa hoitavan lääkärin näkemykseen haitasta. Käden vammasta on jäänyt A:lle pysyvää toiminnallista haittaa ja särkyä, jotka tulevat vaikeuttamaan A:n päivittäisiä toimia hänen loppuelämänsä ajan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa lääketieteellisiin selvityksiin, joiden mukaan A:lle on käsitapaturman seurauksena jäänyt alentunutta terävätuntoa oikean käden I ja II sormiin sekä liikerajoitusta peukalo-etusormihankaan; etusormen rystysnivelessä on 20 asteen ojennusvajaus ja peukalon rystysnivelessä 10 asteen ojennusvajaus. Tila vastaa sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokka-asetuksen 1649/2009 yläraajaa kokonaisuutena tarkoittavaa kohtaa ja haittaluokkaa 1. Yhtiö katsoo, ettei sen päätöstä tule suosittaa muutettavaksi.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään E-lääkärinlausunnot 14.8.2013, 12.9.2013, 8.10.2013, 26.11.2013 ja 19.8.2014.

E-lääkärinlausunnon 14.8.2013 mukaan A on saanut tapaturman jälkeisen ensihoidon 3.8.2013 keskussairaalassa. Tuolloin röntgenkuvissa ei ole todettu murtumia ja A:lle on määrätty antibiootit haavojen hoitoon. Yksityisen käsikirurgin vastaanotolle A on hakeutunut käden haavojen punoittaessa ja peukalohangan haavan märkiessä. Vastaanotolla on todettu haavat rystysnivelen peukalonpuoleisella sivulla, peukalo-etusormihangassa ja IV sormen kärkiniveltasolla kämmenpuolella. E-lausunnon 12.9.2013 mukaan käden tulehdus on rauhoittunut siten, että enää peukalo-etusormihangan haava on punoittava ja turvoksissa, tuntopuutoksia ei enää ole. Käteen on 12.9.2013 tehty tutkimus- ja tulehdusleikkaus, jossa on varmistettu, ettei kädessä ole jännevammoja ja että hermojen kulku on esteetön.

E-lausunnon 19.8.2014 mukaan A on pärjäillyt käden kanssa, kun tekee kevyitä askareita. Kädessä ei ole kylmänarkuutta. Leposärkyjä on ajoittain. I ja II sormissa on terävätunto huonompi kuin muissa sormissa vamma-alueeseen sopien. Arpikiristyksestä johtuen peukalo-etusormihanka ei täysin avaudu, vaan peukaloon jää loitonnusliikkeessä vajausta 20 astetta terveeseen puoleen verrattuna. Etusormen rystysnivelessä on 20 asteen ojennusvajaus ja peukalon rystysnivelessä 10 asteen ojennusvajaus.

Asiantuntijalausunto

Vakuutuslautakunta on pyytänyt asiassa asiantuntijalausuntoa dosentti, LKT, DI, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Aarne Kiviojalta. Kivioja toistaa lausunnossaan tapahtumatiedot ja lääketieteellisistä selvityksistä ilmenevät tiedot ja toteaa, että A:lla on todettu vahinkotapahtuman 3.8.2013 jälkeen oikean käden alueella useampi haava. Murtumaa, katkennutta hermoa, verisuonta tai jännettä ei ole todettu. Verrattuna E-lääkärinlausunnon 19.8.2014 tilankuvaukseen Kivioja katsoo, että A:lle aiheutunut pysyvä haitta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1649/2009 kohdan yläraajat kokonaisuutena mukaista lievää toiminnanvajavuutta ja haittaluokkaa 1.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, minkä haittaluokan mukainen pysyvä haitta A:lle on aiheutunut tapaturman 3.8.2013 seurauksena.

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Yksityistapaturmavakuutuksen ehtojen kohdan 3.3 (Haittakorvaus) mukaan oikeus haittakorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle aiheutuu pysyvä haitta haittakorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen tapaturman vuoksi ja pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta.

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle ja joka ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Haittaa määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu. Vammautuneen yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti tai harrastukset, eivät vaikuta haitan määritykseen.

Haita suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa olleen sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 1–20 siten, että haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa ja haittaluokka 1 pienintä korvattavaa haittaa. (…)

Sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokka-asetuksen 1649/2009 kohdan 1.3 (Yläraajat kokonaisuutena) mukaan näitä arvioperusteita käytetään, jollei yksityiskohtaisin vammanimikkeisiin vertaamalla voida päästä haittaa kuvaavaan tulokseen. Arviointi koskee yhdestä yläraajasta aiheutuvaa haittaa. Kun karkea voima on vähän alentunut, näppäryys vähän alentunut, mutta raajalla voi kuitenkin kirjoittaa, napittaa ja ommella ja liikkuvuus on vähän rajoittunut, kyseessä on yläraajan lievä toiminnanvajavuus ja haittaluokka 0–3.

Asian arviointi

Vakuutuksesta korvataan pysyvä haitta, joka tapaturmavammasta aiheutuu vakuutetulle. Haitta arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokka-asetuksen 1649/2009 perusteella. Oikeutta korvaukseen ei ole haitasta, joka ei yllä haittaluokka-asetuksen mukaan alimman korvattavan haitan eli haittaluokka 1:n tasolle.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan A on 3.8.2013 sattuneen tapaturman yhteydessä saanut oikean käden alueelle useita haavoja. Murtumia, hermo-, jänne- tai verisuonivammoja ei ole todettu. E-lääkärinlausunnon 19.8.2014 mukaan A pärjää käden kanssa, kun tekee kevyitä askareita. Kädessä on ajoittain leposärkyjä. I ja II sormien terävätunto on muita sormia heikompi ja peukalo-etusormihangassa on liikevajausta.

Vakuutuslautakunta viittaa edellä selostettuun tilankuvaukseen ja hankkimaansa asiantuntijalausuntoon ja katsoo, että A:lle on tapaturman seurauksena jäänyt pysyvä haitta, joka vastaa haittaluokka-asetuksen tarkoittamaa yläraajan lievää toiminnanvajavuutta ja haittaluokkaa 1.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön pysyvää haittaa koskevaa korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita päätökseen muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Rissanen, puheenjohtaja
Laine, sihteeri

Jäsenet:
Ahlroth
Kummoinen
Niklander
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia