Haku

VKL 532/00

Tulosta

Asianumero: VKL 532/00 (2000)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 30.11.2000

Kova raesade oli rikkonut huvilan huopakaton Vakuutusehtojen tulkinta Johtuiko vahinko myrskystä?

 

Tapahtumatiedot             
 
Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksen mukaan kova raesade 27.6.1999 oli puolen tunnin aikana tehnyt huvilan huopakattoon useita reikiä. Särkynyt huopakate oli edellisenä vuonna pinnoitettu ja maalattu. Vakuutuksenottaja haki korvausta vahingosta ns. kolmostason kotivakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että kolmostason vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan ei korvattu vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet omaisuuden särkymisestä tai joutumisesta epäkuntoon. Kuitenkin vakuutuksesta korvataan myrskyn aiheuttama vahinko. Myrskyllä tarkoitetaan kovaa tuulta. Raekuuron aiheuttamaa vahinkoa ei vakuutusyhtiön mielestä voinut pitää myrskyvahinkona. Tällainen rakeiden aiheuttama katteen rikkoutuminen ei päätöksen mukaan kuulunut kolmostason korvauspiiriin, joten korvausta ei suoritettu.
 
Lausuntopyyntö               
 
Vakuutuksenottajan asiamiehenä toimivan pojan laatimassa lausuntopyynnössä on muun muassa todettu, että vahinko tapahtui kovan myrskyn yhteydessä, ja myrsky kaatoi puita lähitienoilla. Rakeiden halkaisija oli jopa 80 mm, ja rakeet vaurioittivat noin 20 mökkiä alueella. Tällainen raemyrsky, joka vaurioitti myös autojen peltejä, sattui edellisen kerran vuonna 1968, joten kysymyksessä on harvinainen myrskyn aiheuttama vahinko.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Myrskyllä tarkoitetaan kovaa tuulta, eikä myrskynä pidetä siihen usein liittyviä rae-, vesi- ja lumikuuroja. Vahinkopäivän tuulilukemia ei ole selvitetty, koska vahinko ei ole johtunut tuulesta vaan rakeista.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kotivakuutuksen ehtojen 1.1 –kohdan mukaan ykköstason vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneista tapahtumista. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat muun muassa palovahingot, varkaudet ja särkymiset. Vakuutusehtojen 1.2 ‑kohdan mukaan kakkostason vakuutuksessa korvauslaajuus eroaa ykköstasosta siten, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet omaisuuden särkymisestä tai joutumisesta epäkuntoon. Kakkostason vakuutuksesta korvataan kuitenkin rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden sekä johtoverkon särkymisvahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta. Lisäksi korvataan muun muassa myrskyvahingot.

Vakuutusehtojen 1.3 –kohdan mukaan kolmostason korvauslaajuus eroaa ykköstasosta siten, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet omaisuuden särkymisestä tai joutumisesta epäkuntoon, kuitenkin korvataan myrskyn aiheuttama vahinko. Kolmostason vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet rakennuksen putkistoista tai niihin kytketyistä koneista ja laitteista vuotaneesta nesteestä tai varkaudesta tai tahallisesta vahingonteosta. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palo- ja myrskyvahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta tapahtuneesta tapahtumasta.
 
Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksen mukaan poikkeuksellisen voimakas raesade on vaurioittanut huvilan huopakatetta myrskyn yhteydessä. Vakuutuksenottajan kolmostason vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet omaisuuden särkymisestä tai joutumisesta epäkuntoon, ellei särkyminen tai epäkuntoon joutuminen johdu myrskystä.
 
Vakuutusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, mitä niissä tarkoitetaan myrskyllä. Lautakunnan mielestä vakuutuksenottaja voi perustellusti ymmärtää tällä tarkoitettavan paitsi suoranaisesti voimakkaasta tuulesta aiheutuvia vahinkoja myös välittömästi myrskyn yhteydessä esiintyvien luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja. Pelkkä voimakkaan tuulen yhteydessä esiintyvää raesadetta ei kuitenkaan voi pitää myrskynä. Raesateeseen liittyy usein tuulen voimistuminen, mutta tuulen voimakkuus ei välttämättä yllä myrskyksi, jollaisena meteorologit pitävät yli 21 m/s ylittävää tuulennopeutta. Lautakunnan ilmatieteen laitokselta saaman puhelintiedon mukaan kyseisenä päivänä lähimmällä lentoasemalla mitattiin 4 - 5 m/s tuulennopeuksia, ja esiintyi ukkosta. Paikalliset voimakkaatkaan tuulet tai trombit eivät välttämättä käy ilmi laitoksen tilastoista.
 
Tässä tapauksessa selvittämättä on jäänyt, että myrsky olisi repinyt kattoa, tai että raesade olisi esiintynyt myrskyn yhteydessä. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Hentunen, Kainulainen ja Sario sekä varajäsen Talasterä. Sihteerinä toimi Mikkola.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia