Haku

VKL 53/05

Tulosta

Asianumero: VKL 53/05 (2005)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2005

Vakuutusehtojen tulkinta Kesäasunnolta oli anastettu irtaimistoa kahteen otteeseen Oliko kyseessä yksi vai kaksi vakuutustapahtumaa?

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen ja poliisitutkintailmoitusten perusteella vakuutuksenottajan kesäasuntoon murtauduttiin 5.–6.10.2004 ja toisen kerran 7.–8.10.2004. Asunnolta vietiin monenlaista irtaimistoa. Tutkintailmoitusten mukaan molemmilla kerroilla asialla olivat samat tekijät.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutusyhtiö vähensi murtovahingon perusteella maksamastaan korvauksesta kaksi omavastuuosuutta.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjän mielestä asiassa pitäisi vähentää vain yksi omavastuuosuus. Kyseessä on yksi varkaus, koska tekijätkin ovat samat.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Varkaustapahtumat ovat sattuneet lyhyen ajan sisällä ja tekijät ovat olleet samat. Korvauksen hakija on 8.10.2004 tehnyt rikosilmoituksen 5.–6.10.2004 tapahtuneesta varkaudesta. Ilmoituksen mukaan kesäasuntoon oli murtauduttu irrottamalla eteisen ikkuna, ja asunnosta oli viety mm. rannekelloja. 9.10.2004 korvausta hakeva on ilmoittanut poliisille, että samaan vapaa-ajan asuntoon oli murtauduttu myös 7. – 8.10.2004 välisenä aikana, jolloin kesäasunnon ikkuna oli väännetty irti ja asunnolta oli anastettu lähinnä työkaluja. Ilmoituksessa mainitaan kyseessä olevan jo toinen murto viikon sisällä. Ilmoituksen mukaan korvauksen hakija oli käynyt toteamassa ensimmäisen murron 7.10.2004, jolloin hän oli asettanut irrotetun eteisen ikkunan paikoilleen. Vakuutuksenottajan mennessä uudelleen kesäasunnolleen 8.10.2004 sama ikkuna oli jälleen irrotettu, ja sisältä oli viety lisää omaisuutta.
 
Selvityksen perusteella kyseessä on kaksi eriaikaista vakuutustapahtumaa, jolloin asiassa tulee vähentää kaksi omavastuuosuutta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 20.7.1 mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuu vahingon määrästä.
 
Ehtojen kohdan 22.1.5 mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos rakennukseen, moottoriajoneuvoon, matkailuperävaunuun, veneeseen tai telttaan on
-         murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen
-         tunkeuduttu avaimella, joka saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
 
Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottajan kesäasuntoon on esitetyn selvityksen perusteella murtauduttu kaksi kertaa. Ensimmäisen vahingon jälkeen vakuutuksenottaja oli asettanut varkaiden sisäänkulkutienä käyttämän eteisen ikkunan takaisin paikoilleen, mutta varkaat olivat tämän jälkeen tulleet sisään toistamiseen saman ikkunan kautta. Selvityksen mukaan molemmilla kerroilla asialla olivat samat tekijät. Murtautumiset tapahtuivat parin päivän välein.
 
Murtojen välinen aika huomioon ottaen Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa on kyseessä kaksi erillistä murtoa, vaikka kyseessä ovatkin samojen tekijöiden tekemät teot. Kyse on näin kahdesta erillisestä vakuutustapahtumasta, jolloin vakuutusyhtiöllä on ehtojen mukaan oikeus vähentää kaksi omavastuuosuutta. Lautakunta pitää korvauspäätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta