Haku

VKL 530/15

Tulosta

Asianumero: VKL 530/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Ajoneuvon käypä arvo. Tavarantarkastajan lausunto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan Toyota Hiace-merkkinen pakettiauto vaurioitui syyskuussa 2013 hirvikolarissa niin pahoin, että se lunastettiin. Vakuutusyhtiö arvioi Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan lausunnon mukaisesti ajoneuvon käyväksi arvoksi 10 500 euroa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että käyvän arvon korvauksena suoritettava korvaus korotettaisiin 14 500 euroon. Ajoneuvossa oli kesärenkaat, varashälytin, Webasto-lämmitin ja hyvä stereojärjestelmä. Vakuutuksenottaja on kertonut, että autokaupan ilmoituksen mukaan samanlaista ajoneuvoa vuodelta 2004 pidettiin kaupan 15 280 euron myyntihinnalla. Edullisin autokauppojen esittämistä myyntitarjouksista koski vahingoittunutta ajoneuvoa vanhemman vuosimallin autoa, jonka myyntihinta oli 11 890 euroa. Myyntihinta selittyi sillä, että maalipintaa oli kauttaaltaan paikattu pensselillä. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että huoltokirja sijaitsi keskipenkin selkänojan taskussa, mutta sitä ei ollut huomioitu tavarantarkastuksessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että arvioinnissa oli huomioitu ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet ja muut arvoon vaikuttavat seikat ja arvio vastasi ajoneuvon käypää arvoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, mikä ajoneuvon käypä arvo oli vahinkohetkellä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 6.2.4 (Käypä arvo) mukaan suoranaisen esinevahingon korvauksen enimmäismäärä on vakuutuksen kohteen (ajoneuvo varusteineen) tai sen osan käypä arvo, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu.

Käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta tai sen osasta on yleisesti saatavissa vakuutustapahtuman sattumispäivän markkinatilanteessa, jos se olisi myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika ja -paikka, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit, ajoneuvon huoltohistoria sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan. Tämä määritelmä koskee myös lisälaitteita. Lisälaitteiden käyvän arvon määrittämiseksi vakuutuksenottajan tulee esittää tosite tai muu luotettava selvitys lisälaitteen merkistä, mallista, hankintahinnasta ja -ajasta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään pitänyt hyväksytyn tavarantarkastajan lausuntoa lähtökohtaisesti vahvana näyttönä ajoneuvon käyvästä arvosta, koska hyväksytty tavarantarkastaja on riidan osapuolista riippumaton, puolueeton asiantuntija. Vahingoittuneella ajoneuvolla oli ajettu vahinkohetkellä 238 064 kilometriä. Ajoneuvo oli otettu käyttöön 28.9.2006 ja sen ensimmäinen rekisteröinti Suomessa oli 7.10.2009. Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan 20.1.2013 päivätyn lausunnon mukaan ajoneuvon käypä arvo oli 10 500 euroa.

Tavarantarkastuskertomuksen mukaan auto oli kunnoltaan siisti sekä sisältä että ulkoa. Tavaratilan kyljissä oli pieniä lommoja. Takaluukussa ja vasemmassa etuovessa oli korjausmaalauksen jälkiä. Auton yleisilmettä oli parannettu maalatuilla puskureilla ja taustapeilin kuorilla. Autossa oli hyvät kesärenkaat alumiinivanteilla. Lisävarusteena autossa oli vetokoukku, polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla, varashälytin ja autostereot. Tarkastuskertomuksen mukaan ajoneuvon huoltokirjaa tai rekisteriotetta ei ollut saatavilla tarkastushetkellä. Tarkastuksessa läsnä olleen vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan auto oli ostettu autoliikkeestä, eikä hän tuntenut auton historiaa tämän tarkemmin. Vakuutuksenottaja oli myöhemmin ilmoittanut, että huoltokirja olisi ollut löydettävissä ajoneuvon keskipenkin selkänojan taskusta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottajan esittämiä autokaupan myynti-ilmoituksia voida pitää osoituksena ajoneuvon käyvästä arvosta, koska vakuutusehtojen mukaan käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan. Asiassa esitettyjen yksityisten henkilöiden käytettyjä autoja koskevien myynti-ilmoitusten perusteella vuosimallien 20052006 Toyota Hiace-merkkisten ajoneuvojen hintapyynnöt olivat vaihdelleet 9 500 euron ja 12 750 euron välillä. Vakuutuslautakunta katsoo kaiken asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että vakuutusyhtiön suorittama korvaus vastaa vahingoittuneen ajoneuvon käypää arvoa vahinkohetkellä, ottaen huomioon myös sen seikan, ettei vakuutuksenottaja ollut esittänyt luotettavaa selvitystä auton huoltohistoriasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta