Haku

VKL 527/14

Tulosta

Asianumero: VKL 527/14 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen kohde. Oliko kylmävaraston kompressori rakennuksen toimintaa palveleva laite?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olleen puutarha-alan yrityksen kasvitaimien kasvattamo-idättämön kylmävaraston kompressori oli vioittunut 10.4.2014. Korvausta oli haettu yritysvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 23.7.2014 evännyt korvauksen. Vakuutuksenottajalla oli vakuutusyhtiössä vakuutus, joka sisälsi palo-, rikos-, luonnonilmiö- ja LVIS- turvat. Rakennuksen LVIS-turva korvasi vain rakennuksen toimintaa palvelevan laitteen rikkoutumisen. Vakuutuksenottajalla ei ollut rikkoontumisvakuutusta tuotantotoiminnan laitteille eikä korvausta tästä syystä maksettu.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 8.9.2014 päivätyssä valituksessaan, että kylmävaraston tarkoitus on olla kylmä ja tässä mielessä kylmäkompressori on rakennuksen toimintaa palveleva ilmastointikone. Vakuutuksenottajan mukaan kompressorin käämin palaminen, joka johtui mitä ilmeisimmin salamaniskun aiheuttamasta virtapiikistä, oli sellainen rikkoutumisvahinko, joka tuli korvata luonnonilmiövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 12.11.2014 päivätyssä vastineessaan, että kylmiön kompressori on tuotantorakennukseen kiinteästi asennettu tuotantotoimintaa palveleva laite, eikä se kuulu rakennuksen LVIS-tekniikkaan. Mitään näyttöä siitä, että vahinko olisi aiheutunut luonnonilmiöstä, ei ollut esitetty.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko rikkoutunut kompressori rakennuksen toimintaa palvelevaa lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikkaa, jonka rikkoutuminen on LVIS-turvasta korvattava vakuutustapahtuma, sekä sen arvioimisesta, oliko kompressorin rikkoutuminen korvattava luonnonilmiöturvasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Luonnonilmiövakuutusturvan 203 ehtokohdan 203.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on

- salamanisku, jolla tarkoitetaan ukonilman aiheuttamaa yksittäistä sähkönpurkausta.

LVIS-omaisuusvakuutusturvan 205 ehtokohdan 205.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon seuraavasti:

- LVIS-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan rikkoutuminen

Asian arviointi

Vakuutuskirjan mukaan kasvattamo-idättämö oli vakuutettu koneineen ja laitteineen palo-, rikos-, luonnonilmiöturva- ja LVIS-vakuutuksella. Vakuutuslautakunta toteaa, että LVIS-turvan vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma on vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan rikkoutuminen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kompressori ole rakennuksen toimintaa, vaan tuotantoa palveleva laite, eikä kompressorin rikkoutuminen näin ollen ole LVIS-turvasta korvattava vakuutustapahtuma.

Vakuutuksenottajalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutuksenottaja ole esittänyt näyttöä siitä, että vahinko olisi aiheutunut luonnonilmiöstä, vaan korvausvaatimus on perustunut epäilyyn. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita vakuutusyhtiötä suorittamaan korvausta luonnonilmiöturvasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta