Haku

VKL 523/08

Tulosta

Asianumero: VKL 523/08 (2008)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2008

Oliiviöljypullon rikkoutuminen käsimatkatavarana olkalaukussa Nesteiden kuljettamista koskeva suojeluohje

 

Tapahtumatiedot
 
Vakuutettu M.P:n vahinkoilmoituksen 7.7.2008 mukaan erään toisen matkustajan ottaessa tavaroita lentokoneen hyllyltä hän pudotti vakuutetun käsimatkatavarana kuljettaman olkalaukun lentokoneen lattialle. Olkalaukku sisälsi vakuutetun Italiasta ostaman oliiviöljypullon, joka rikkoutui ja tärveli laukussa ollutta omaisuutta.
 
Vakuutettu haki yhteensä 540 euron korvausta matkatavaravahingosta matkavakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Päätöksessään 8.7.2008 vakuutusyhtiö toteaa vastaanottaneensa vakuutetun korvaushakemuksen Italian matkalla vahingoittuneista matkatavaroista. Hakemuksen mukaan vakuutettu on ilmoittanut vahingoittuneiden tavaroiden arvoksi 540 euroa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 7.2 mukaan vakuutetun omavastuu jokaisessa matkatavaravahingossa on 50 euroa. Näin ollen maksettavasta korvauksesta tulee vähentää 50 euroa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 7.3 mukaan suojeluohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen kokonaan. Edelleen ehtokohdan 7.3.4 mukaan nesteet sekä tahraavat ja syövyttävät aineet on kuljetettava erikseen ja pakattava niin, ettei niillä ole mahdollisuutta tahria muita matkatavaroita. Tässä tapauksessa matkatavarat tahrinutta oliiviöljyä ei oltu pakattu niin, että se ei olisi rikkoutuessaan vahingoittanut muita matkatavaroita. Näin ollen vakuutusyhtiö vähentää maksettavasta vakuutuskorvauksesta suojeluohjevähennyksenä 1/3:n.
 
Vakuutusyhtiö on maksanut vakuutetun ilmoittamalle tilille 540 euroa – 50 euroa x 1/3 = 326,67 euroa.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuslautakunnalle 22.7.2008 saapuneessa lausuntopyynnössään vakuutettu M.P. toteaa, että vakuutusyhtiön päätös vahinkotapahtumasta viittaa mainitun vakuutuksen ehtojen kohtaan 7.3 sekä edelleen ehtokohtaan 7.3.4, jonka mukaan vakuutettu olisi menetellyt matkatavaroita koskevien suojeluehtojen vastaisesti ja lisäksi syyllistynyt laiminlyöntiin, koska vakuutusehtojen mukaan tahraavat aineet on kuljetettava erikseen ja pakattava niin, ettei niillä ole mahdollisuutta tahria muita matkatavaroita.
 
Vakuutettu on menetellyt suojeluehtojen edellyttämällä tavalla ja mahdollisuuksiensa mukaan sekä toiminut lentokenttävirkailijan vakuutetulle antamia ohjeita noudattaen käsimatkatavaroita kuljettaessaan.
 
Vakuutettu osti lentokentältä muun muassa oliiviöljyä, joka pakattiin verkkomaiseen pehmytkääreeseen ja edelleen lentokentän myymälän muovikassiin. Vakuutettu kysyi virkailijalta ennen koneeseen nousua, voiko hän kuljettaa ostamansa nestemäiset tuotteet koneeseen yhdessä ja samassa laukussa (viinipullot ja oliiviöljyn) käsimatkatavarana. Virkailija kehotti laittamaan oliiviöljypullon erikseen olkalaukkuun muovikassiin käärittynä ja antoi toisen muovikassin viinipulloja varten. Ostoksensa ja käsimatkatavaransa vakuutettu vei sitten mainitulla tavalla erikseen pakattuina koneeseen ja sijoitti matkan ajaksi viinipullot jalkatilaan sekä muun muassa oliiviöljyä sisältäneen olkalaukkunsa hän laittoi käsimatkatavaroille tarkoitettuun tilaan koneessa.
 
Koneesta poistuttaessa muuan matkustaja – ottaessaan omia tavaroitaan mainitusta tilasta – pudotti vahingossa vakuutetun olkalaukun koneen käytävälle. Pikaisesti tarkastaen ja laukkua ulkopuolelta tunnustellen vakuutettu ei huomannut mitään särkyneen ja otti oman olkalaukkunsa ja poistui koneesta. Matkatavaroita odottaessa vakuutettu huomasi olkalaukkunsa hieman kostuneen, mutta tällöin oli jo liian myöhäistä estää oliiviöljyn valuminen muovikassin saumoista ja suusta muille tavaroille.
 
Vakuutetun mielestä vakuutusyhtiö tulkitsee suojeluehtojen määräyksiä väärin ja vakuutetun edun vastaisesti sekä varsin yksipuolisesti vähentäessään korvausmäärästä 1/3:n ja edelleen väittäen vakuutetun syyllistyneen mainittujen suojeluehtojen vastaiseen toimintaan.
 
Vakuutetulla ei ollut mitään mahdollisuuksia välttää mainittua vahinkoa eikä myös mahdollisuuksia pakata tavaroitaan paremmin, vaan hän on mielestään menetellyt täysin oikein kuljettaessaan öljypullon pehmustetussa verkkokääreessä ja edelleen muovikassiin käärittynä sekä toiminut myös lentokenttävirkailijan antamien ohjeiden mukaisesti.
 
Vakuutettu pyytää Vakuutuslautakuntaa käsittelemään muutoksenhakuvaateensa tähän vakuutusyhtiön virheelliseksi katsomaansa päätökseen ja ilmoittamaan lausuntonsa vakuutetulle sekä vakuutusyhtiölle.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vastineessaan 28.7.2008 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja sovellettavat ehtokohdat.
 
Vakuutusehdot edellyttävät vakuutetun pakkaavan nesteet siten, että ne eivät pääse tahrimaan muita matkatavaroita. Särkyvissä pulloissa kuljetettavien nesteiden pakkaaminen vesitiiviisti matkan ajaksi on toteutettavissa monin eri tavoin ja välinein.
 
Vastinepyynnössään vakuutettu vetoaa siihen, ettei hänen ole ollut mahdollista noudattaa suojeluohjetta. Muun selvityksen puuttuessa vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutetun ostama oliiviöljypullo olisi ollut mahdollista pakata esimerkiksi useaan sisäkkäin laitettuun muovipussiin, joita lentokentällä oletettavasti on ollut saatavilla. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että suojeluohjeen noudattaminen olisi ollut mahdollista.
 
Vaikka suojeluohjeiden noudattaminen vakuutetun tilanteessa olisi ollut mahdotonta, vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutettu ei voi kiertää suojeluohjeita saattamalla itsensä tilanteisiin, joissa suojeluohjeiden noudattaminen on mahdotonta. Täyden korvauksen maksaminen suojeluohjelaiminlyönnistä huolimatta on mahdollista tilanteissa, joissa laiminlyönti johtuu jostain pakottavasta ja ennalta arvaamattomasta seikasta. Kuitenkin tässä tapauksessa vakuutettu on päättänyt ostaa oliiviöljypullon ollen tietoinen niistä paketointimateriaaleista, jotka ovat olleet hänen käytettävissään. Mikäli vakuutettu vapaaehtoisesti ottaa kuljetettavakseen särkyvän nestettä sisältävän pullon, ei hän voi vedota siihen, ettei pullon pakkaaminen suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla ole ollut mahdollista.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuskorvauksesta tehty 1/3:n vähennys on kohtuullinen ja vakuutusehtojen mukainen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Pankkikorttiin liittyvän ulkomaanmatkavakuutuksen ehdot, voimassa 1.6.2008 alkaen
 
Kohta 7.2, Matkatavarakorvaus
Vakuutusmäärä enintään 850 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 50 euroa.
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutusmäärään saakka vakuutetun matkalle mukaansa ottamien ja matkalla hankkimien tavanomaisten matkatavaroiden ja jäljempänä mainittujen asiakirjojen vahingoittuminen tai menetys, joka on johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Tavanomaisella matkatavaralla tarkoitetaan mukana kulkevaa ja mukana seuraavaa käyttöesinettä. Korvattavia asiakirjoja ovat passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti ja ajoneuvon rekisteriote sekä maksu- ja automaattikortti. Näiden asiakirjojen osalta korvauksena suoritetaan korttien uusimiskustannukset.
 
Kohta 7.3, Suojeluohjeet ja niiden merkitys
Suojeluohjeilla pyritään estämään vahingon syntyminen ja pienentämään syntyneen vahingon määrää. Suojeluohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen kokonaan.
 
Kohta 7.3.4, Muut ohjeet
Esineen valmistajan, myyjän tai maahantuojan antamia käyttöohjeita on noudatettava. Kuljetusliikkeen antamia ohjeita ja pakkausmääräyksiä on noudatettava. Nesteet sekä tahraavat ja syövyttävät aineet on kuljetettava erikseen ja pakattava niin, että niillä ei ole mahdollisuutta tahria muita matkatavaroita. Helposti rikkoutuvat esineet ja varkaudelle alttiit arvotavarat tulee kuljettaa yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse oliiviöljypullon rikkoutumisesta käsimatkatavarana olkalaukussa sekä nesteiden kuljettamista koskevasta suojeluohjeesta.
 
Vakuutettu M.P:n olkalaukussaan käsimatkatavarana kuljettama oliiviöljypullo on rikkoutunut lentokoneessa toisen matkustajan pudotettua laukun koneen käytävälle ottaessaan omia tavaroitaan. Pullon ympärillä olleen kääreen ja muovipussin vuoksi vakuutettu on havainnut rikkoutumisen vasta matkatavaroitaan odottaessaan. Laukussa olleet muut tavarat ovat vahingoittuneet öljystä. Vahingoittuneesta omaisuudesta vakuutettu on hakenut yhteensä 540 euron korvausta. Vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen muutoin vaatimuksen mukaisesti, mutta vähentänyt siitä 50 euroa omavastuuna sekä tämän jälkeen 1/3 suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusmäärään saakka vakuutetun matkalle mukaan ottamien ja matkalla hankkimien matkatavaroiden vahingoittuminen tai menetys, joka on johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 50 euroa. Vakuutusehtoihin sisältyvillä suojeluohjeilla pyritään estämään vahingon syntyminen ja pienentämään syntyneen vahingon määrää. Suojeluohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen. Nesteitä koskevan suojeluohjeen mukaan ne on kuljetettava erikseen ja pakattava niin, että niillä ei ole mahdollisuutta tahria muita matkatavaroita.
 
Nesteistä aiheutuvan vahingonvaaran vuoksi lautakunta toteaa niitä koskevan suojeluohjeen tarkoituksena olevan sekä suojata nestepakkauksia itseään että estää niiden särkymistä tai vuotoa vahingoittamasta muuta omaisuutta. Tämän vuoksi edellytetään, että nesteet pakataan hyvin ja kuljetetaan erikseen eli että ne eivät ole yhdessä muun omaisuuden kanssa. Vaikka öljypulloa on pyritty suojaamaan pehmytkääreellä ja muovipussilla, on laukussa kuljettaminen ollut vastoin erikseen kuljettamista koskevaa ohjetta. Tämän vuoksi ja koska vahinko on aiheutunut suojeluohjeen vastaisesta menettelystä, lautakunta katsoo vakuutusyhtiön korvauksen alentamispäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta