Haku

VKL 52/15

Tulosta

Asianumero: VKL 52/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2015

Lakipykälät: 72

Auto uppoaminen jäihin. Ehtojen tulkinta. Väärät tiedot vahingon jälkeen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja ilmoitti vakuutusyhtiölle ajaneensa ojaan 5.4.2013. Myöhemmin yhtiölle kuitenkin selvisi, että ajoneuvolla oli ajettu meren jäällä ja se oli vajonnut heikkoihin jäihin. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei uppoamisvahinko ollut ehtojen mukaan korvattava. Lisäksi yhtiö katsoi, että asiakas oli antanut tietoisesti väärää tietoa vahingon laadusta ja yhtiöllä olisi näin ollen oikeus evätä korvaus vakuutussopimuslain 72 §:n perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoo, että uppoamisvahingon jälkeen autosta on vaihdettu sähkölaitteita ja starttimoottori. Ajoneuvo koekäynnistettiin ja todettiin ajokuntoiseksi. Kosmeettiset viat olivat kuitenkin vielä vaatineet käsittelyä.

Vakuutuksenottaja kertoo tilanneensa ajoneuvon sähköosia saksasta, jolloin ne olivat edullisempia kuin Suomesta ostettuna. Osat asennettiin sähkökorjaamolla, jonka laskut vakuutuksenottaja on maksanut. Vakuutuksenottaja toteaa vielä, että hän on käyttänyt ajoneuvon korjauksiin paljon rahaa, eikä pidä hyvänä ideana sitä, että auto nyt myytäisiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että sen käsityksen mukaan asiakas ei hae muutosta uppoamisvahinko koskevaan kielteiseen korvauspäätökseen. Yhtiö toteaa kuitenkin, että vahinko on tapahtunut asiakkaan ajaessa autolla jäällä. Jää on pettänyt auton painon alla ja auto on uponnut osittain. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu auton uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisen turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla jäätiellä. Kyseessä olevassa tapauksessa uppoaminen ei ole tapahtunut ehdon tarkoittamalla yleiseen käyttöön avatulla jäätiellä, joten uppoaminen tai siitä aiheutuneet vahingot eivät ole vakuutuksesta orvattavia.

Yhtiö kertoo, että vakuutuksenottaja on ilmoittanut vahingosta yhtiölle 9.4.2013 puhelimitse. Tällöin vahingosta on kirjattu seuraavasti: "Liukkaalla auto suistui ojaan, auton oikea kylki vaurioitunut myös vasemmalla takana vaurio sähköissä myös häiriötä." Vakuutuksenottajan antaman tiedon perusteella vahinkotapahtuma on ensin katsottu korvattavaksi tapahtumaksi ja tällä perusteella on suoritettu korvausta hinauskustannuksista. Yhtiön tietoon on kuitenkin sanomalehtiartikkelin kautta tullut, että asiakkaan antama kuvaus vahinkotapahtumasta ei pidä paikkaansa, vaan todellisuudessa kyse oli auton vajoamisesta heikkoihin jäihin meren rannan läheisyydessä. Tämän jälkeen yhtiöstä on otettu yhteyttä vakuutuksenottajaan ja hän on myöntänyt, että vahinko on sattunut lehtiartikkelissa kuvatulla tavalla. Kyseessä olevassa asiassa vahingon sattumistavalla - ja paikalla on korvattavuuden kannalta olennainen ero, ja vakuutuksenottaja on tarkoituksellisesti antanut väärän tiedon vahingon laadusta. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että vaikka kyseessä katsottaisiin olevan vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma, olisi yhtiöllä kuitenkin oikeus evätä korvaus vakuutussopimuslain 72 §:n perusteella kokonaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko ajoneuvon jäihin uppoaminen vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.  Mikäli vahinko katsotaan korvattavaksi, arvioidaan onko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä korvaus vakuutussopimuslain 72 §:n perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot kohta 4 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset:

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

---

9.  moottorikelkkoja ja mönkijöitä lukuun ottamatta ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

---

Vakuutussopimuslaki 72 §:

Väärät tiedot vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Asian arviointi

Tapauksessa on riidatonta, että vakuutuksenottajan ajoneuvo on uponnut jäihin. Lautakunta on ymmärtänyt, että asiakas haluaa lausunnon myös tämän vahingon korvattavuudesta.

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata ajoneuvon jäihin uppoamista muulla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä. Vakuutusyhtiö on todennut, että nyt kyseessä oleva vahinko ei tapahtunut tällaisella tiellä. Myöskään vakuutuksenottaja ei ole esittänyt, että kyseessä olisi ollut tällainen tie. Asiassa ei ole ilmennyt myöskään muita seikkoja, joiden perusteella vahinko voitaisiin katsoa vakuutuksesta korvattavaksi vahinkotapahtumaksi.

Koska lautakunta katsoo, ettei kyseessä ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma, lautakunta ei ota kantaa siihen, onko korvauksen hakija antanut yhtiölle sellaisia vääriä tietoja, joiden perusteella yhtiö voisi evätä korvauksen kokonaan vakuutussopimuslain 72 §:n perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kyseessä ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Näin ollen lautakunta pitää yhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta