Haku

VKL 520/13

Tulosta

Asianumero: VKL 520/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Varkausvahinko. Rajoitusehdot. Ulkona oleva omaisuus. Oliko ruohonleikkuukoneen anastus korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön rivitalon pihalta oli anastettu ruohonleikkurirobotti yöllä 7.-8.7.2013. Anastushetkellä robotti oli ollut leikkaamassa ruohoa. Kyse on noin 10 kg:n painoisesta kookkaan pölynimurin kokoisesta laitteesta, jonka hankintahinta vuonna 2010 oli ollut 2.790 euroa. Taloyhtiö vaati varkausvahingon korvaamista kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Irtaimiston varkausvahinkojen korvattavuus edellyttää sitä, että lukittuun rakennukseen tai sen käyttöön liittyvään säilytystilaan on murtauduttu tai tunkeuduttu esimerkiksi ryöstön yhteydessä saadulla avaimella. Vakuutuksesta ei korvata ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevan omaisuuden varkautta. Yhtiö ei korvaa pihalta anastettua ruohonleikkurirobottia.

Valitus

Taloyhtiö painottaa, että ruohonleikkuri oli anastushetkellä siinä käytössä mihin se oli hankittu. Vakuutusyhtiön tulee korvata vahinko.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä. Tapaus ei täytä korvattavan vakuutustapahtuman määritelmää, minkä lisäksi kyse on rajoitusehdolla korvattavuuden ulkopuolelle suljetusta vahinkotapahtumasta. Se, missä käytössä leikkuri oli vahinkohetkellä, ei vaikuta vahingon korvattavuuteen. Leikkuria olisi voinut käyttää valvotusti ja sitä olisi voinut säilyttää sisätiloissa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö ehtojensa mukaan velvollinen korvaamaan taloyhtiön pihalta anastetun ruohonleikkurirobotin.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutuksen murto- ja ilkivaltavakuutuksen ehtojen kohdan 8.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan irtaimiston anastamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko, jos rakenteellisesti riittävän suojan antavaan lukittuun rakennukseen tai sen käyttöön liittyvään säilytystilaan on

- varastamisen tai vahingonteon aikomuksessa murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen

- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen yhteydessä.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 8.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, joka kohtaa ulkona tai avoimessa rakennuksessa, kuten aitauksessa tai katoksessa olevaa omaisuutta.

Ratkaisu

Esitetyn selvityksen mukaan ruohonleikkurirobotti oli jätetty yöksi ulos leikkaamaan nurmikkoa. Seuraavana päivänä oli todettu, että leikkuri oli anastettu.

Vakuutusehtojen kohdan 8.1.1 mukaiset murto- tai ryöstöedellytykset eivät täyty, koska leikkuri on ollut pihamaalla. Lisäksi ulkona olevaan omaisuuteen kohdistuneita varkausvahinkoja koskee ehtojen kohdan 8.2.2 mukainen rajoitusehto. Vakuutusehtojen mukaan nyt kyseessä oleva varkausvahinko ei ole korvattava. Asiaan ei vaikuta se, että leikkuri oli ollut normaalin käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä vahingon sattuessa.

Lautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta