Haku

VKL 520/06

Tulosta

Asianumero: VKL 520/06 (2006)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.10.2006

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Taulu oli vaurioitunut kun sitä oli puhdistettu imuroimalla Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen ja sen lisäselvityksen mukaan vakuutuksenottajan kotona oli pidetty suursiivous perheen tyttären lakkiaisten lähestyessä. 1.6.2005 vuorossa oli ollut olohuone, ja vakuutuksenottaja oli ottanut taulut alas seinältä imuroidakseen taulujen takapuolelta pölyt. Imuri oli ollut pienellä teholla, ja siinä oli ollut harjasuulake.
 
Vakuutuksenottaja oli mennyt tekemään välipalaa, ja hänen tyttärensä oli jatkanut imurointia. Tytär oli kokemattomuuttaan ja vakuutuksenottajan tietämättä muuttanut imurin tehon suureksi. Kun vakuutuksenottaja oli palannut jatkamaan n. 100-vuotiaan öljyvärimaalauksen imurointia, hän huomasi heti imurin tehon olevan aivan liian suuri. Vakuutuksenottaja vähensi tehoa, mutta hän oli jo ehtinyt koskea imurilla taulun kangasta. Kun taulu nostettiin takaisin seinälle, kävi ilmi, että sen pinta oli ehtinyt vaurioitua kun sitä oli hetken aikaa imuroitu liian suurella teholla.
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että kyseessä on vakuutusehtojen mukainen äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama vahinko. Hänen tyttärensä ei tiennyt, ettei taulua saa imuroida suurella teholla. Vakuutuksenottaja puolestaan ei imurointia jatkaessaan ollut tiennyt tyttären muuttaneen imurin tehoa suuremmaksi. Tapahtuma oli täysi yllätys, eikä kukaan tahallaan omaisuuttaan vaurioita.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Taulu on vaurioitunut kun sitä on imuroitu liian suurella teholla. Tällaisesta virheellisestä menettelystä aiheutuneet vahingot eivät ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomia. Taulun vaurioitumista ei korvata.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja katsoo edelleen, että vahinko pitäisi korvata.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö ei muuta korvauspäätöstään.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että erilaiset äkilliset rikkoutumiset ovat tyypillisesti laajan kotivakuutuksen perusteella korvattavia tapahtumia. Selvityksen mukaan vakuutuksen kohteena oleva öljyvärimaalaus on suursiivouksessa vaurioitunut, kun taulun takapintaa on imuroitu liian suurella teholla. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta tätä vahinkoa sillä perusteella, että vahinko on yhtiön näkemyksen mukaan ennalta arvattava. Vahingon syyn tai vahinkotapahtuman äkillisyyttä ei ole riitautettu.
 
Objektiivisesti tarkasteltuna on ennalta arvattavaa, että taulun imuroiminen liian suurella imuteholla voi vaurioittaa maalausta. Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan tarkoituksena kuitenkin oli imuroida taulun selkämystä turvallisen alhaisella imuteholla, ja selvityksen mukaan vahinko aiheutui siitä, kun vakuutuksen­ottajan tytär oli ymmärtämättömyyttään säätänyt imurin tehoa suuremmaksi ja vakuutuksen­ottaja tätä huomaamatta oli jatkanut imurointia normaaliin tapaan. Tarkasteltaessa vahinkotapahtumaa tällä tavalla kokonaisuutena vahingon voi lautakunnan mielestä sanoa johtuvan vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo taulun vahingon johtuvan ehtojen mukaan korvattavasta tapahtumasta. Lautakunta suosittaa korvaamaan vahingon.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Tuomela ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia