Haku

VKL 514/15

Tulosta

Asianumero: VKL 514/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2016

Vakuutusehtojen soveltaminen. Korvattava vakuutustapahtuma. Oliko kysymyksessä ollut varkausvakuutuksesta korvattava murto, varkaus tai ryöstö?

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiölle toimitetun 13.10.2015 päivätyn poliisin tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksenottajana olevan K Ky:n liikkeestä oli anastettu kultaisia kaulakoruja elokuussa 2015. K Ky:n edustaja A oli kertonut poliisille esitelleensä koruja liikkeeseen saapuneelle epäilyttävältä vaikuttaneelle mieshenkilölle nostamalla myyntitiskille yhden koruja sisältäneen levyn. A oli kertomansa mukaan pitänyt anastushetkellä levystä kiinni molemmin käsin kevyellä peukalo-etusormi -otteella. Mies oli yhtäkkiä ottanut levyn tiskiltä ja poistunut liikkeestä. A oli lähtenyt hänen peräänsä onnistumatta kuitenkaan pysäyttämään paikalta henkilöautolla poistunutta anastajaa.

K Ky on hakenut korvausta yritysvakuutuksestaan anastuksen yhteydessä kateisiin jääneestä omaisuudesta ja lausunut korvauskäsittelyn kuluessa muun muassa, että ryöstöllä oli useita silminnäkijöitä ja se oli tapahtunut viekkautta käyttäen, sillä tekijän käyttämä auto ja autoon asennetut rekisterikilvet olivat olleet varastettuja.

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 22.9.2015 ja 5.10.2015 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 4.4.1.2, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan varkausvahinko, jos rakennukseen on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen. Tässä tapauksessa asiakas oli saanut tiskille asetetun korulevyn haltuunsa, joten kyse ei ollut vakuutusehtojen tarkoittamasta varkaudesta. Asiakkaan liikkeeseen tulemista ei myöskään voitu pitää rakennukseen tunkeutumisena.

Asiakkaan valitus

K Ky on pyytänyt vahingon korvattavuudesta lautakunnan ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahinko ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava. Ryöstö edellytti henkilöön kohdistunutta väkivaltaa tai uhkausta eikä kumpikaan edellytys täyttynyt tässä vahingossa. Vakuutusehtojen mukaan korvattavasta murrosta tai varkaudesta ei myöskään ollut kyse. Vakuutusturvaan ei sisältynyt sieppausta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, oikeuttaako vakuutuksenottaja K Ky:n liikkeessä elokuussa 2015 tapahtunut anastus korvaukseen K Ky:n yritysvakuutukseen sisältyneestä omaisuusrikosvakuutuksesta. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yritysvakuutukseen sovellettavien 1.7.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdassa 4.4.1 on lueteltu omaisuusrikosvakuutuksesta korvattavat vahingot.

Vakuutusehtojen kohdan  4.4.1.2 (irtaimiston varkaus) mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai sen käyttöön liittyviin säilytystiloihin on

- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen

- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.1.3 (ryöstö) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta käyttämällä on omaisuutta anastettu tai anastamisen yhteydessä vahingoitettu.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan K Ky:n liikkeestä oli anastettu elokuussa 2015 kaulakoruja sisältänyt korulevy. K Ky:n edustajan poliisille antaman kertomuksen mukaan anastus oli tapahtunut siten, että liikkeeseen sen aukioloaikana tullut mieshenkilö oli yhtäkkiä siepannut korujen esittelemistä varten myyntitiskille lasketun korulevyn ja poistunut liikkeestä.

Tapahtumakuvauksen mukaan anastuksen tekijä oli tullut K Ky:n auki olleeseen liikkeeseen asiakkaaksi tekeytyneenä. Tämän perusteella lautakunta katsoo, että kysymyksessä ei ole ollut vakuutusehtojen kohdan 4.4.1.2 mukainen korvattava vakuutustapahtuma kuten murtautuminen tai muu väkivaltaa tai erityistä viekkautta edellyttänyt tunkeutuminen liiketilaan. Kysymys ei myöskään ole ollut vakuutusehtojen kohdassa 4.4.1.3 korvattavaksi määritellystä ryöstöstä, sillä tapahtumakuvauksesta ei ilmene, että korut olisi anastettu henkilöön kohdistunutta väkivaltaa tai sen uhkausta käyttämällä.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia